Zmiany w programie 01-31.10.2019 - wersja 5.19.1031.10878

  


   Zmiany w programie od 01 do 31.10.2019 - wersja 5.19.1031.10878    


 

Księgowość

 1. JPK VAT - W zapisach dotyczących storna faktur do paragonów zastosowano czyszczenie NIP-u.
 2. Księga przychodów i rozchodów - Zmiany skali podatkowej PIT-5 - Wprowadzono w programie wejście w trakcie 2019r. nowej stawki podatkowej. Dodano wyliczanie podatku od października wg 17,75% oraz 17% pod klawiszem UWAGA. Rozliczenie roczne za rok 2019 jest w stawce 17,75% bez możliwości zmiany. Dokonano zmian w oknie z rozliczeniem PIT-5, dodano pokazywanie stawek procentowych po jakich następuje rozliczenie podatku w zadanym miesiącu.
 3. Deklaracja VAT-7(20) i VAT-7K(14) - Przygotowano nową deklarację, obowiązującą od 11/2019.

Kadry i płace

 1. Podatek dla pracowników do 26 lat - Dodano opcję automatycznego wykrywania i zastosowania zerowego podatku dla pracowników do 26 lat.
 2. Kadry i płace - W przeglądzie parametrów w liście płac dodano klawisz "INS Wpisz", umożliwiając masową zmianę wybranego składnika płacowego.

Eksport / import danych

 1. Import/Eksport EDI - Podczas importu i eksportu dokumentów korekt i faktur zakupu dodano obsługę opcji 'Odliczenie VAT' oraz 'Data dla VAT'.
 2. AC Nielsen - Wprowadzono wymianę danych z AC Nielsen. Jest to opcja licencjonowana.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano sterownik dla Kasy fiskalnj Novitus Sento ONLINE
 • Dodano sterownik dla Kasy fiskalnj Novitus Mała ONLINE
 • Dodano sterownik dla Kasy fiskalnj Novitus Nano ONLINE
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano nowy sterownik dla drukarki Elzab Cube online MD06.01
 • Dodano nowy sterownik dla drukarki Elzab Mera online - protokół STX
 • Dodano nowy sterownik dla drukarki Novitus Deon online 1.38 zwykły oraz protokół XML
 • Dodano nowy sterownik dla drukarki Novitus Bono online 1.09 zwykły oraz protokół XML
 • Dodanie nowych sterowników (aliasów) - Drukarki fiskalne Posnet HD/ Temo/ Tro ONLINE
 1. Drukarki fiskalne - Zmodyfikowano dialog konfiguracji drukarek fiskalnych. Poprzednio drukarki fiskalne umożliwiające wydruk na bieżąco (on-line) były w liście drukarek fiskalnych wraz ze sterownikami off-line. Teraz do włączenia wydruku on-line jest dodana opcja. Wyróżniono kolorem słowo online w nazwach drukarek oraz posortowano nazwy drukarek w obrębie producenta.
 2. Drukarki fiskalne Posnet z protokołem Posnet - Dodanio opcję umożliwiającą wyłączenie drukowania jakichkolwiek rabatów w pozycji i stopce paragonu.
   
 1. Wagi etykietujące - CAS 5000/5000 Junior - Dodano możliwość wysyłania etykiety.
   
 1. Wagi kalkulacyjne i Panel dotykowy - Dodano przyciski umożliwiające ustawianie tary wg zdefiniowanych tar lub wg aktualnej masy na wadze. Usunięto opcję włączenia sprzętowego tarowania wagi w wagach Radwag oraz CAS NT-200. Tarowanie teraz będzie przeprowadzane przy włączonej opcji "Tara narastająco...". Zamiast tej opcji dodano opcję automatycznego zerowania tary, gdy z wagi zdjęto towar.
   
 1. Klawiatura ekranowa - Dodano możliwość włączenia klawiatury ekranowej zanim poda się hasło wejściowe do programu.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Przyspieszono czyszczenie paragonów na SSPOS.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - Dodano kolorowanie wszystkich pozycji, na które są promocje, nie tylko promosztuki.
 2. Panel samoobsługowy - Dodano pokazywanie przycisków do nawigowania po stronach dokumentu jeśli pozycje nie mieszą się na jednej stronie. Dodano opcję, która po zalogowaniu na admina (Uprawnienie 50:16) po wybraniu elementu z listy pozycji dokumentu, pokazuje okno z wyborem operacji do wykonania (storno, zmiana ilości, zmiana ceny, zmiana rabatu);
 3. Panel Dotykowy - Podpięto kalkulator liczbowy (okno dotykowe) pod pytanie o cenę towaru. Poprzednio było klasyczne okno z możliwością wpisania ilości i pojawiającą się klawiaturą ekranową.
 4. Panel dotykowy i opcja wystaw - Zmieniono zakres działania funkcji 'Odłóż' podczas kończenia paragonu. Teraz odkłada wszystkie otwarte dokumenty a do tej pory odkładała tylko bieżący.
 5. Faktury sprzedaży - Dodano wystawianie dokumentów z mechanizmem podzielonej płatności. Wymieniono obsługię odwrotnego obciążenia w magazynach na mechanizm podzielonej płatności.

Inne

 1. Biała Lista Podatników - Po sprawdzeniu w dialogu danych o kontrahencie klawiszem Ctrl-F7 czy kontrahent jest na białej liście program informuje dodatkowo, czy konto bankowe jest zarejestrowane w Min. Finansów. Dodano możliwość sprawdzenia konta w białej liście podczas regulacji zadłużenia w przelewach. Poprzednio sprawdzenie było tylko podczas tworzenia przelewów do banku.
 2. Sklep internetowy - Dodano eksport rozmiarówki do pliku tekstowego w osobnej kolumnie.
 3. Kontrahenci - Dodano "Nie stosuj cenników specjalnych oraz kuponów" do opcji kontrahenta.

Serwis

 1. Rejestr urządzeń - Dodano opcję "Szybkie zlecenie" umożliwiające zrobienie zlecenia będąc w rejestrze urządzeń.
 2. Rejestr urządzeń - W opcji F8 Przegląd w przypadku gdy nie ma takiego numeru urządzenia jakiego szukamy przez np. zeskanowanie, to program nie pobiera żadnego.
 3. Protokół odczytu pamięci dla U.S. - Dodano pola do wpisania kwot w miejsce pustych linii.

Bistro

 1. Kuchnia - Dodano przycisk umożliwiający usunięcie zamówienia z panelu terminala kuchennego.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 września 2019