Zmiany w programie 01-31.03.2020 - wersja 5.20.0331.11276

  


   Zmiany w programie od 01 do 31.03.2020 - wersja 5.20.0331.11276  


Księgowość

 1. KPiR - Ponownie włączono stornowanie niezapłaconych dokumentów zakupów w książce przychodów i rozchodów, które wprowadza Dz. U. 2019 poz. 1649.
 2. JPK_VAT - Dodano procedury VAT dla JPK w rejestrze dokumentów sprzedaży dla  JPK_V7M i JPK_V7K.
 3. Deklaracje VAT-UE - Dodano nową wersję deklaracji VAT-UE(5) oraz korekty VAT-UEK(5).
 4. Księga handlowa - Dodano wersję 1-2 E-sprawozdań.

Kadry i płace

 1. PPK - Dodano informację o PPK na odcinkach płacowych i na karcie wzór pozycje.

Eksport / import danych

 1. Eksport do CDN Optima - Dodano wypełnianie pola RACHUNEK_ID

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne Novitus Tango/Next - Dodano odczyt NIP-ów z bufora paragonów.
 2. Kasa fiskalna Elzab Sigma/K10 - Dodano opcję umożliwiającą pobranie danych tylko z liczników zamiast z bufora paragonów.
   
 1. Drukarki fiskalne - Dodano opcję umożliwiającą wylogowanie po raporcie zmiany.
 2. Drukarki fiskalne - Dodano opcję w regułach drukowania "Nie drukuj, gdy dokument jest fakturą z rej. paragonów".

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Stawki VAT - Odblokowano funkcję do zmiany stawek VAT. Dodano możliwość zerowania rubryki "Nowa stawka VAT" zbiorczo i pojedynczo. Ograniczono zmiany tylko do rubryki 40 w magazynie.
 2. GTU w magazynie - Dodano klasyfikację GTU w programie. Grupa towarów i usług wg potrzeb nowego JPK_VAT (JPK_V7K, JPK_V7M) - Klasyfikacja towarów jest ustalana w magazynie i przenoszona na faktury. Z faktur klasyfikacja jest przenoszona następnie do ewidencji JPK_VAT.
 3. RW - Dodano możliwość definiowania typów RW w: Miesiące\ Instalacja, konfiguracja\ Definiowanie\ Typy RW.
 4. Dokumenty sprzedaży - Zwiększono pole z ilością dni płatności na termin w dokumentach sprzedaży.
 5. Dokument sprzedaży - Podczas pobierania do dokumentu sprzedaży pozycji z upustem kwotowym do pola cena sprzed 'promocji' wpisywana jest cena sprzedaż przed zastosowaniem upustu kwotowego.
 6. Dokumenty sprzedaży -Do opcji drukowania dokumentów sprzedaży dodano: Dopisuj do nazwy cenę towaru przed promocją.

Raporty

 1. Raport zysk i marża, a stany ujemne - Zmieniono sposób wyliczania wartości sprzedaży w cenach zakupu, ponieważ problem stanowiły przejściowe stany ujemne. Wcześniej program wyliczał wartość w cenach zakupu tylko dla ilości, która schodziła poniżej zera (np. sprzedajemy 10 sztuk, ale tylko 2 schodzą na minus). Teraz, z powodu możliwości istnienia przejściowych stanów ujemnych, program nie bierze pod uwagę wyliczeń z kartoteki i jeśli dany rozchód kończy się (jakimkolwiek) stanem ujemnym to cena z magazynu jest brana dla wyliczenia wartości całej ilości rozchodu.
 2. Raporty - Modyfikacja raportów: Wyciąg z dokumentów zakupu/sprzedaży - Gdy nie znaleziono towaru w magazynie to grupa i kategoria są pobierane z dokumentu (oczywiście z tych dokumentów w których są grupy/kategorie na pozycjach).
 3. Raporty - Modyfikacja raportów: Wyciąg z dokumentów zakupu/sprzedaży. Dodano rubryki: 'Cena netto przed promocją', 'Cena brutto przed promocją', 'Wartość promocji brutto'. Brane są pod uwagę tylko promocje z tabeli 'Cenniki specjalne i kupony'.
 4. Raporty - Lista zadłużonych firm - Dodano informację o wartości VAT z dokumentów.

Inne

 1. Kontrahenci - Dodano możliwość zaznaczenia w kontrahencie, aby wszystkie dokumenty, które będą dla niego wystawiane, były w postaci split payment (MPP).
 2. Hasła i konfiguracja - Dodano bardziej szczegółowe zakazy dostępu do raportów: Analizy dla szefa; Kasa i windykacja; Ewidencje VAT.
 3. Etykiety elektroniczne - Dodano opcję umożliwiającą wysłanie pliku etykiet elektronicznych na e-mail oraz FTP.
 4. Etykiety elektroniczne - Dodanie możliwości umieszczenia w tworzonym pliku dla etykiet ceny bez groszy oraz samych groszy jako osobnych pól.

Serwis

 1. Urządzenie - Dodano dodatkowe pole "Nr kartoteki" w tabeli urządzeń. Można w nim wpisywać ciąg 16 znaków, który potem może służyć jako jedno z pól do wyszukiwania urządzeń.

Bistro

 1. Wydruki - Umożliwiono wydruk dodatku dla paragonu fiskalnego także dla faktury fiskalnej.
 2. Restaumatic - Dodano opcję umożliwiającą pozostawienie rabatu do całości zamówienia (rabat kwotowy) jako pozycji towarowej. Taka pozycja będzie miała stawkę VAT kosztu dostawy.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 29 lutego 2020