Szybkie płatności


Od listopada 2020 wprowadziliśmy w programie możliwość generowania linku do tzw. szybkich płatności. Tak wygenerowany link można przesłać np. poprzez e-mail do kontrahenta. Dzięki temu będzie on mógł w szybki sposób uregulować naszą fakturę w wygodny dla siebie sposób. Poprzez operatora płatności może on skorzystać z szybkiego przelewu w swoim banku, a także płatność kartą, Blik, lub poprzez portfele elektroniczne.

Jak zacząć

Przed rejestracją należy upewnić się, że firma nie należy do jednej z branż wyłączonych z możliwości takiej obsługi. Lista tych branż jest dostępna pod adresem:

https://tpay.com/user/assets/files_for_download/zalacznik-nr-1-lista-towarow-i-uslug-wylaczonych.pdf

Warunkiem uruchomienia płatności internetowych jest posiadanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Jest to wymagane przepisami prawa, a za brak tego regulaminu grożą kary finansowe.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną powinien określać w szczególności:
- rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
- warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
    - wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu,
    - zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
    - warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
    - tryb postępowania reklamacyjnego.
- polityka lub regulamin ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu - w Polityce należy wskazać cel przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych oraz administratora danych osobowych.

Najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie takiego regulaminu na stronie internetowej (o ile taka strona jest prowadzona). Można także przesłać go w formie papierowej klientom, którzy będą korzystali z możliwości płacenia za faktury za pomocą wyżej wymienionego kanału płatności.


Aby mieć możliwość generowania linków z płatnościami, należy podpisać umowę z operatorem płatności, należy także założyć konto klikając w poniższy link:

https://secure.tpay.com/partner/rejestracja/5fb3e085ZYOTXJ53

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo e-mail, w którym podany będzie login i hasło do logowania do Panelu Odbiorcy Płatności.

https://secure.tpay.com/panel/logowanie.htm

W tym panelu można będzie znaleźć szczegółową listę transakcji, a także zadysponować wypłatę środków - w bardzo podobny sposób, jak na koncie bankowym obsługiwanym przez Internet.

Szczegółowe informacje o procesie uruchomienia płatności Tpay:
[ Pobierz opis procesu uruchomienia płatności Tpay ]

Zanim jednak korzystanie z powyższych funkcjonalności będzie możliwe, należy przejść weryfikację.

Pierwszym krokiem będzie wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Wszelkie potrzebne informacje do tego przelewu można znaleźć po zalogowaniu się do Panelu Odbiorcy Płatności, zakładka "Informacje". W tym też panelu po wykonaniu przelewu weryfikacyjnego można znaleźć dalsze instrukcje dotyczące pełnej aktywacji konta:

 

Postępujemy według instrukcji przedstawionych na powyższym rysunku - skany potrzebnych dokumentów można przesłać przy pomocy załączonego na stronie formularza. Po przesłaniu niezbędnych danych , a także dopełnieniu takich wymogów, jak np. sformułowanie odpowiedniego regulaminu, konto zostanie uruchomione.

Prowizje

Od każdej takiej operacji będzie pobierana opłata. Dla klientów programu Small Business uzyskaliśmy specjalną zniżkę, dzięki której klienci będą płacić niższą prowizję, niż oferowana w standardowym cenniku:

E-przelew: 1,5 % (zamiast 1,59% +0,39 zł)

Opłata za wypłatę środków: 2 zł za każdą operację (można wypłacać środki zbiorczo, np. raz na miesiąc)

Konfiguracja programu

Przed skonfigurowaniem programu Small Business należy się zalogować do panelu odbiorcy, a następnie przejść do opcji:

Ustawienia->Powiadomienia->Bezpieczeństwo

W tym miejscu definiuje się dodatkowy klucz służący do weryfikacji przy generowaniu linków do transakcji. Ten klucz wraz z loginem podajemy w programie Small Business.

Musimy jeszcze wygenerować klucz i hasło API, są one w panelu odbiorcy płatności pod zakładką:

Ustawienia->Powiadomienia->api

Wszystkie powyższe dane wprowadzamy do programu Small Business, zapamiętując je w opcji:

Miesiące->Instalacja, konfiguracja->Definiowanie->Szybkie płatności

W okienku konfiguracyjnym wybieramy operatora Tpay. Jest też możliwość skorzystania z wersji Tpay - tryb demo, aby przetestować cały proces, bez zakładania konta. W takim przypadku jednak jest to tylko tryb testowy i żadna wpłata nie trafi na nasze konto.

UWAGA! Do operatora płatności trafia tylko ta część kwoty naszej faktury, która jest określona jako "do zapłaty". Klient sam wybiera, czy wpłaci nam pieniądze przelewem tradycyjnym, czy też skorzysta z szybkiej płatności. Jeżeli całość dokumentu będzie zapłacona gotówką, kartą lub bonem, wtedy link nie zostanie wygenerowany.

Ostatnią opcją jest możliwość powiązania płatności z kontem bankowym.  Jeżeli przypiszemy tę płatność do jednego z banków firmy, to w momencie weryfikacji statusu płatności do tego banku zostanie automatycznie dopisana wpłata. W ten sposób zadłużenie naszego kontrahenta zostanie uregulowane w analogiczny sposób, jak płatność klasycznym przelewem bankowym

Generowanie linku

Aby wygenerować link do szybkiej płatności, wchodzimy do rejestru faktur sprzedaży

Tabele->Sprzedaż->Faktury dla firm

Następnie ustawiamy się na wybranej fakturze i wciskamy klawisz P - szybka płatność

W tym momencie link zostanie wygenerowany i skopiowany do schowka systemowego Windows. Możemy go wkleić np. do programu pocztowego (kombinacja klawiszy CTRL-V podczas wpisywania wiadomości) i przesłać klientowi.

Identyfikator tej transakcji zostanie zapisany w kolumnie "Identyfikator płatności internetowej". Ponowne wciśnięcie klawisza 'P' pozwala na ponowne skopiowanie linku, ale też sprawdza, czy wpłata została już dokonana. Informację na temat wpłaty można znaleźć w rubryce o nazwie "status regulacji dokumentu".

Link do szybkiej płatności można także umieścić w wiadomości e-mail (wysyłanie pojedynczej faktury e-mailem, czyli opcja CTRL-A, albo też F11 - operacje seryjne).

Rozliczenie wpłaty

Na klawisz 'P' lub CTRL-C w rejestrze faktur następuje weryfikacja płatności. Jeżeli dokument wciąż widnieje jako nieuregulowany i zawiera identyfikator płatności elektronicznej, to program połączy się z webserwisem TPay i sprawdzi, czy płatność już wpłynęła. Jeżeli tak, to dopisze taką wpłatę do wskazanego w konfiguracji banku firmy. Tym sposobem zadłużenie zostanie uregulowane w programie.

Wszelkie informacje na temat transakcji i jej statusu znajdziemy także w Panelu Odbiorcy Płatności operatora TPay. Otrzymane od kontrahentów wpłaty są tam odnotowywane na naszym subkoncie. Można je wypłacić na nasze konto np. raz w miesiącu. Prowizja operatora jest pobierana przy wypłacie.