Opłata cukrowa / małpkowa

Od 07 stycznia 2020 (wersja 5.20.1305.12078) Small Business został zmodyfikowany na potrzeby wejścia w życie ustawy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (potocznie "opłata cukrowa i małpkowa").

Aby program poprawnie rozpoznawał towary obciążone tymi opłatami należy w magazynie, w rubryce "Stawka opłaty cukrowej", wpisać całkowitą wartość kwotową opłat za wybrany towar. (Aby rubryka została pokazana należy niekiedy nacisnąć Ctrl-O, aby odsłonić wszystkie rubryki.)


Rys.1. Magazyn

UWAGA: w magazynie wpisujemy całkowitą wartość opłat dla jednej sztuki towaru (np. opłata za cukier+opłata za taurynę czy kofeinę). Stawka opłaty cukrowej nie ma wpływu na cenę towaru podczas sprzedaży! Jeśli należy zmienić cenę z powodu tej opłaty to należy to zrobić ręcznie (edycja ceny tego towaru w magazynie).

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży wartości opłat - dla wszystkich towarów na dokumencie - zostaną naliczone w odpowiedniej rubryce w rejestrze ("Wartość opłaty cukrowej")


Rys.2. Rejestr dokumentów sprzedaży.


Aby umieścić tą rubrykę na wzorze wydruku należy zmodyfikować wzór drukowanej faktury dodając w odpowiedniej części własny opis oraz pole o nazwie "podatek_cukr":


Rys.3. Okno pobierania pól we wzorach wydruku.


Aby uzyskać zbiorczą informację o naliczonych opłatach w wybranym okresie należy przejść do menu Raporty->Wyciągi->Sprzedaż Wyciąg z dokumentów. W pierwszym oknie wyznaczamy zakres raportu (daty, typy dokumnetów, magazyny, grupy towarowe, itd.), natomiast po wybraniu klawisza F12 pojawia się okno jak poniżej i należy wybrać co najmniej tą opcję jak ta zaznaczona (aczkolwiek warto do tego dodać numery dokumentów czy ich daty):


Rys.4. Okno z opcjami wypełnienia

Po wypełnieniu raport powinien wyglądać jak poniżej:


Rys.5. Raport "Wyciąg z dokumentów sprzedaży".