Obsługa kurierów - integracja z systemami kurierskimi.

Program został zintegrowany z firmami kurierskimi takimi jak: InPost, DPD, DHL. Umożliwia m.in. wygenerowanie etykietę na przesyłkę czy protokoł odbioru dla kuriera. Etykiety dla kuriera drukowane są z części towarowej dokumentu sprzedaży (faktura, pargon, WZ, zamówienie) za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+K. Dane do wysyłki pobierane są z dokumentu sprzedaży. Dane do wysyłki pobrane z dokumentu można edytować przed wydrukowaniem etykiety dla kuriera. Identyfikator przesyłki otrzymany z systemu kurierskiego zapamiętywany jest w dokumencie sprzedaży - można kilkukrotnie drukować tą samą etykietę przesyłki dla dokumentu.

1. Konfiguracja.

Aby móc drukować etykiety czy protokoły odbioru dla kuriera należy najpierw skonfigurować połączenie z systemem kurierskim.

Konfigurację przeprowadzamy w menu: Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Definiowanie -> Kurierzy

INS Aktywność - zaznaczamy jeśli chcemy mieć możliwość drukowania etykiet dla wybranego kuriera

F6 Konf. kuriera - tutaj wpisujemy swoje dane dostępowe do API systemu kurierskiego. Takie dane powinniśmy otrzymać z firmy kurierskiej. Najczęściej są to: login, hasło. Poniżej przykład konfiguracji dla kuriera InPost

F7 Opcje globalne - wspólne opcje do obsługi wszystkich dostępnych firm kurierskich w programie.

 

2. Drukowanie etykiety dla kuriera.

Etykiety dla kuriera drukowane są z części towarowej dokumentu sprzedaży (faktura, pargon, WZ, zamówienie) za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+K

Po wybraniu CTRL+K pojawi się okno z danymi wysyłki. Dane do wysyłki pobierane są z dokumentu sprzedaży. Dane do wysyłki pobrane z dokumentu można edytować przed wydrukowaniem etykiety dla kuriera.

Po wybraniu F12 OK następuje komunikacja z systemem kurierskim. Po otrzymaniu identyfikatora przesyłki z serwera kurierskiego pobierana jest etykieta dla kuriera którą można wydrukować.

Identyfikator przesyłki zapamiętywany jest w dokumencie sprzedaży - można kilkukrotnie drukować tą samą etykietę przesyłki dla dokumentu.