Zmiany w programie 01-28.02.2022 - wersja 5.22.0228.13051

  


Zmiany w programie od 01-28.02.2022 - wersja 5.22.0228.13051


Księgowość

 1. Ryczałt ewidencjonowany - Umożliwiono wpisanie stawki podatku ryczałtowego bezpośrednio na fakturze sprzedaży lub na korekcie.

Eksport / import danych

 1. Eksport Rewizor - Uaktualnienie eksportu do wersji 1.11, dodanie do eksportu znaczników JPK_VAT: WSTO_EE oraz IED.
 2. Akcyza na węgiel - Dodano możliwość eksportu faktury sprzedaży w formacie e-DD 815C (dokument dostawy). Opcja dostępna jest w rejestrze faktur F12 inne operacje, Ctrl+F6 zapisz w formacie.
 3. Eksport do Symfonia Mała Księgowość - Dodanie nowego eksportu w programie.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Datecs - kasy fiskalne online - Zaktualizowano sterownik umożliwiając zerowanie obrotów PLU z krótkim wydrukiem zerowania.
 2. Kasa fiskalna Posnet Neo/Revo - Dodanie możliwości programowania zestawów w kasie. Zestawy są programowane na podstawie receptur.
 1. Waga etykietująca Dibal seria 500 - W opcjach domyślnych dodano check umożliwiający zapisanie opcji dla danej wagi lokalnie. Poprzednio wszystkie wagi w programie miały ustawienia domyślne wspólne.
 2. Ekran reklamowy - Gdy jest zdefiniowany kurs EUR to w ekranie reklamowym pokazywana jest podsuma paragonu w zł i w EUR. Uwzględniono też wpłatę i wypłatę w euro.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Panel dotykowy i opcja wystaw na sspos - Dodano nowe możliwości. Komunikacja z serwerem sspos w wolnych chwilach doczytuje teraz dane dodatkowe do towarów i kontrahentów, promocje oraz cenniki indywidualne.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy - Dodano trzy przyciski funkcyjne: ustawienie ceny 1,3,4 na pozycji. Jeśli jest aktywny jeden z trybów funkcyjnych: ustawienie ceny 1,2,3,4 na pozycji i jest pobranie towaru do dokumentu to pozycja zostanie dopisana z wybraną ceną sprzedaży.

Kasa / Bank firmy

 1. Zapis przelewów - Dla Banku Pocztowego Pocztowy24 umożliwiono zapis przelewu do pliku CSV.

Raporty

 1. Dodano nowy raport - Raporty\ Rotacja towarów\ Promocje - raport użycia. Jest to ten sam raport co: MPlatform - Raport użycia promocji z tym, że uwzględnia wszystkie promocje nie tylko MPlatform.

Inne

 1. Kurierzy - Dodano możliwość obsługi kuriera GLS.

Bistro

 1. Raporty kelnerskie - Dodano możliwość zakończenia dnia dla terminala płatniczego w oknie raportów kelnerskich w Bistro.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 stycznia 2022