Pliki dla wtyczki AkcyzaSwiadectwaPochodzenie

Instrukcja.pdf - instrukcja obsługi wtyczki.

AkcyzaOsFizVAT.wzw - wzór wydruku świadectwa i oświadczenia dla faktur krajowych oraz faktur dla osób fizycznych.

AkcyzaParagon.wzw - wzór wydruku świadectwa i oświadczenia dla paragonów

AkcyzaExport.wzw - wzór wydruku świadectwa i oświadczenia dla faktur eksportowych

AkcyzaZalicz.wzw - wzór wydruku świadectwa i oświadczenia dla faktur zaliczkowych (ten sam w rejestrze dla firm i dla osób fizycznych)

AkcyzaDokWZ.wzw - wzór wydruku świadectwa i oświadczenia dla dokumentów wydań zewnętrznych (WZ)

Aby zaimportować wybrany wzór wydruku należy wejść do środka dokumentu danego typu (np.: Tabele->Sprzedaż->Faktury krajowe i wejść do części towarowej dowolnego dokumentu). We wnętrzu dokumentu wybieramy na klawiaturze klawisz Tab (z lewej strony klawiatury). Pojawi się okno jak poniżej:

Wybieramy klawisz F9 Import i wybieramy odpowiedni plik. Podobnie postępujemy w przypadku pozostałych wzorów.