Zmiany w programie 01-31.05.2022 - wersja 5.22.0531.13308

  


Zmiany w programie od 01-31.05.2022 - wersja 5.22.0531.13308


Księgowość

 1. KPiR - Dodano możliwość księgowania jako koszt w KPiR składek na FUS właściciela pobieranych z kadr i płac z grupy właściciele. Jednocześnie program kontroluje czy składka nie była wypełniana w KPiR sprawdzając zaznaczenie w liście księgowań podczas wypełniania księgi. Jeśli tak było, podczas wpisywania składek społecznych w PIT-5 program informuje o takim fakcie.

Kadry i płace

 1. Eksport do Płatnika - Umożliwiono eksportowanie wartości PPK z poprzedniego miesiąca, jeżeli włączona jest taka opcja.
 2. Polski Ład - Wprowadzono zmiany dotyczące rozporządzenia z 07.01.2022. umożliwiające zmniejszenie zaliczki na podatek do kwoty podatku wynikającej z liczenia podatku według zasad z zeszłego roku. Nadwyżki i odliczenia z tego tytułu są widoczne w danych pracownika (F5 Opis pracownika, dane do podatku). Zastosowanie tego sposobu liczenia jest przewidziane dla całej grupy płacowej. Włącza się je w konfiguracji grupy (F4).
 3. Kierowcy - Dodano nową grupę pracowniczą przeznaczoną do naliczania wynagrodzeń kierowców wg nowych zasad. Informację o prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniu na dany rok (5922zł na rok 2022) należy umieścić w F4 konfiguracja grupy jako limit roczny. Informację o wartości wirtualnej diety kierowcy, należy umieścić dla każdego kierowcy indywidualnie, w każdym miesiącu osobno, w F5 opis pracownika, w opcji kierowca. Pozostałe składniki płacowe umieszczamy, jak dla zwykłych pracowników, w płacy zasadniczej, premii i składnikach dodatkowych lub dodatkach netto.

Eksport / import danych

 1. Eksport do AC Nielsen - Modyfikacja. Jeśli nie zostały uzupełnione wszystkie informacje o placówce to podczas eksportu program pyta się czy mimo wszystko wyeksportować dane. W przypadku automatycznego eksportu (z harmonogramu) eksport wykonuje się bez sprawdzania czy wszystkie informacje zostały uzupełnione.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano sterownik kasy Aclas Kos_ON 2022 oraz Kobra_ON 2022.
 1. Drukarki Novitus - Umożliwiono drukowanie numeru rejestracyjnego na paragonie.
 2. Waga etykietująca Medesa Proxima - Dodano opcję umożliwiającą zaprogramowanie 6 cyfr z początku kodu kreskowego jako kodu towaru na wadze, który wpisuje się, aby wywołać wydruk etykiety danego towaru.
 3. Emulator wagi metkującej - Wysokość nazwy towaru i symbolu zostały dopasowane w ten sposób, by mieściły się co najmniej 2 linie nazwy towaru.
 4. Ekran reklamowy (klienta) - Dodano nową możliwość. Gdy towar ma przypisany obrazek to podczas sprzedaży na ekranie reklamowym dla klienta pokaże się OSD z tym obrazkiem.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Receptury - Dodano rubrykę 'Indeks PLU' w rejestrze i w środku receptur.
 2. Faktura do paragonów - Umożliwiono przenoszenie uwag dla towarów z paragonu do faktury. Dodatkowo, łączenie takich samych towarów, uzależnione jest również od uwag do nich. Jeśli uwagi są różne to program zachowa odrębność.
 3. Sprzedaż - W panelu dotykowym oraz opcji wystaw dodano obsługę precyzji jednostek miary przy sprzedaży. Teraz można ustawić np. żeby sprzedaż 'szt' odbywała się tylko w całości a sprzedaż w 'kg' z jednym miejscem po przecinku.
 4. Towary - Dodano informację że towar jest w promocji sprzedażowej (cennik promocyjny i specjalny) w oknie 'Dane pozycji' w nowej i starej wersji okna. Odpowiednia informacja pojawia się nad nazwą towaru.

Inne

 1. Kontrahenci - W opisie kontrahenta w oknie dialogowym dodano możliwość edycji danych z uniwersalnych rubryk tabeli (informacje 2, 3).
 2. Kontrahenci - Dodano nową opcję w programie: Kategorie kontrahentów. Definiowanie kategorii kontrahentów znajduje się w instalacja, konfiguracja\ definiowanie\ kategorie kontrahentów. Kategorie są widoczne w tabeli kontrahentów. Umożliwiono eksportowanie kategorii kontrahentów w eksporcie EDI oraz DBF. Zastosowano filtr w raporcie z kartotek kontrahentów poprzez kategorie kontrahentów.
 3. Karty rabatowe - Dodano nową opcję uniemożliwiającą zastosowanie wielu kart rabatowych na jednym dokumencie. Umożliwiono aby wycofanie karty rabatowej powodowało, oprócz wycofania rabatów (opcja już była), również przywrócenie dokumentu do pierwotnej postaci (zmiana cen, wycofanie promocji, itd.).
 4. Karty rabatowe - Rozładowanie kwotowe. Umożliwiono rozładowanie punktów w postaci rabatu kwotowego poprzez zmianę formy płatności na bon.

Bistro

 1. Baraboo - Dodano opcję integracji z internetowym systemem zamówień dla Baraboo opartej na API REST Restaumatica.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 kwietnia 2022