Zmiany w programie 01-30.06.2022 - wersja 5.22.0630.13377

  


 Zmiany w programie od 01-30.06.2022 - wersja 5.22.0630.13377 


Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Polski Ład 2.0 - Wprowadzono zmiany dla pracowników w liście płac przystosowujące do przepisów po 01.07.2022. Dla nowo zakładanych pracowników wprowadzono nową wartość stawki podatku i wartość kwoty wolnej, wyłączono działanie opcji ulgi dla klasy średniej oraz zastosowania odsunięcia w czasie pobrania podatku wynikającego z rozporządzenia z 07.01.2022. Zmiany działają począwszy od miesiąca czerwca z ustawiona opcją wypłaty w następnym miesiącu.

Eksport / import danych

 1. Import EDI - Dodano opcję importu wybranych pól kontrahenta w przypadku jego prawidłowej identyfikacji: Uzupełnij tylko wybrane pozycje kontrahenta.
 2. Skrzynki komunikacji poprzez email - Dodano możliwości wysłania danych za pośrednictwem programu pocztowego Thunderbird, co umożliwia dalsze korzystanie z poczty gmail.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne - Dla wydruków niefiskalnych faktur, dodano w nagłówku domyślnego wydruku odbiorcę, poprzednio drukował się tylko nabywca.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja wystaw i panel dotykowy - Jeśli zostanie ustawiony zakaz w Opcjach sprzedaży - Zakaz zmiany sposobu płatności, to w przypadku dokumentu imiennego można wystawić tylko dokument ze sposobem płatności przypisanym do kontrahenta.
 2. Opcja wystaw - W konfiguracji opcji wystaw umożliwiono zdefiniowanie kodu specjalnego. Na chwilę obecną kod umożliwia 'odczyt karty rabatowej'.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank - W Imporcie przelewów dodano opcję F11 kartoteka, w dialogu pokazywania zidentyfikowanych prawdopodobnych kontrahentów. Teraz w pokazywaniu będzie nr WZ, zamówienia, proformy.

Raporty

 1. Raport Kasa i windykacja \Lista zadłużonych firm - Dodano rubrykę ze statusem płatności (MPP).

Filie

 1. Filie POS - W harmonogramie zadań, do zadania 'Filie POS - Eksp/Imp Magazynów' dodano możliwość zaznaczenia, które magazyny mają być eksportowane. Dzięki temu, jest osobna konfiguracja przy eksporcie magazynów z menu i osobna przy eksporcie magazynów z harmonogramu SB.
 2. Filie POS - Żądanie przecen Filie POS - Dodano możliwość wczytania danych z inwentaryzatora, z faktury zakupu i z magazynu (towary zmienione po dacie).
 3. MM Filialne - eksport przez maila - Dodano możliwość wysłania poprzez program pocztowy Thunderbird co umożliwia dalsze korzystanie z poczty gmail.

Bistro

 1. Drukarki kuchenne - Dodano możliwość wydruku NIP na paragonie stworzonym na bonowniku.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 maja 2022