Zmiany w programie 01-31.07.2022 - wersja 5.22.0731.13438

  


 Zmiany w programie od 01-31.07.2022 - wersja 5.22.0731.13438 


Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - Wprowadzono zmiany w PIT-5 wynikające z Nowego Ładu 2.0, począwszy od czerwca 2022 r. Zmieniono 1 próg w wyliczaniu podatku według skali w trakcie roku (z 17% na 12%), umożliwiono zapamiętanie wartości poprzednich zaliczek i pokazano różnice w wyliczeniach wg nowej skali z uwzględnieniem ich w bieżącej wartości podatku do zapłaty.
 2. Księga przychodów i rozchodów - W naliczaniu podatku PIT-5 wg liniówki dodano odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kwoty 8700. Podczas wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dodano uwzględnianie progu płacy minimalnej.
 3. Księga przychodów i rozchodów - W oknie rozliczania podatku PIT-5 zarówno dla liniowego jak i skali dodano przycisk "Info", pokazujący wartość podstawy do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynikająca z przychodów wykazanych w księdze w danym miesiącu.
 4. PIT-5 - Na wydruku rozliczenia podatku dodano składkę zdrowotną do odliczenia od podstawy opodatkowania.
 5. Ryczałt ewidencjonowany - Dodano możliwość wpisania kwoty zapłaconej składki zdrowotnej, do odliczenia od podstawy opodatkowania w połowie wartości, wraz z podpowiedzią.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Wprowadzono zwolnienie z opodatkowania zasiłku macierzyńskiego dla osób poniżej 26 lat począwszy od listy płac za czerwiec wypłacanej w lipcu.

Eksport / import danych

 1. CDN Optima - W eksporcie WZ oraz PZ można zdefiniować nazwy symboli dokumentów. W konfiguracji eksportu w zakładce "Inne" jest przycisk F11 pod którym definiujemy symbole dokumentów dla WZ i PZ, dla innych typów dokumentów nie jest ta konfiguracja używana.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne - Posnet Combo - Dodano automatyczne kończenie formatek niefiskalnych, gdy rozpoczynamy wydruk paragonu lub innej formatki a drukarka nie dokończyła poprzedniego wydruku.
 2. Emulator wagi metkującej - Dodanie możliwości wydruku etykiet z ceną jednostkową w kodzie kreskowym. Dodanie opcji umożliwiającej wpisanie ręczne ilości w pełnych jednostkach. Poprzednio było możliwe wpisanie ilości w gramach. Czyli teraz wpisujemy dla 1,56kg 1,56. Poprzednio należało wpisać 1560.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zakupy - Dodano opcję do zakupów: Nie sprawdzaj czy towar jest w promocji podczas wprowadzania faktury zakupu (okno 'Dane pozycji...') - Po zaznaczeniu tej opcji program nie będzie wyświetlał informacji o promocji na towar w oknie dialogowym 'Dane pozycji...'

Raporty

 1. W raportach dotyczących kontrahentów dodano rubrykę kategoria kontrahenta.

Inne

 1. Odsetki - Dodanie odsetek od opóźnień w transakcjach handlowych, zmiana nazewnictwa - odsetki ustawowe są teraz nazwane odsetkami od opóźnień ustawowych, uzupełnienie aktualnych stawek odsetek na dzień 6.07.2022.
 2. Harmonogram zadań - Umożliwienie wykonywania operacji na miesiącach (pakowanie, zakładanie nowego miesiąca) gdy jedynym użytkownikiem 'przeszkadzającym' jest UHAR.
 3. Import kart rabatowych - Jeśli karty rabatowe są oparte o serwer mySQL to dodatkowo uwzględniane są wzorce kart i związane z nimi zachowania (dodawanie nowych kart do rejestru): KARTA_NIEWPISANA_KOPIUJ, KARTA_NIEWPISANA_KOPIUJ_Z_EDYCJA
 4. Kurier GLS - Dodano możliwość pobrania etykiety w pdf do druku z rolki - roll_160x100_pdf - R - etykieta z rolki (160mm x 100mm), roll_160x100_vertical_pdf - RV - etykieta z rolki pionowo (160mm x 100mm)
 5. Umowy stałe - Umożliwiono naliczanie środka umowy stałej zgodne z naliczaniem dokumentów sprzedaży. Dzięki temu teraz można porównywać wystawione dokumenty po wyselekcjonowaniu ich wartości z umowami, do których powstały. Dodano raport niezgodności pomiędzy umowami stałymi, a dokumentami/długami, które przy ich pomocy wygenerowano. Raport dostępny jest w miesiące\ funkcje serwisowe.
 6. Intrastat - Dodano możliwość wyłączenia pobierania nazw ze słownika kodów CN.

Bistro

 1. Drukarka kuchenna NPOS Novitus - Dodano w zakładce zaawansowane w konfiguracji przycisku F2 Dodatkowe funkcje drukarki - możliwość ustawienia sygnalizacji pozostawionego wydruku.
 2. Drukarka NPOS300 - Dodano zaawansowaną funkcję dodatkową - ustawianie strony kodowej 18 - Latin2.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 czerwca 2022