Zmiany w programie 01-31.08.2022 - wersja 5.22.0831.13485

  


 Zmiany w programie od 01-31.08.2022 - wersja 5.22.0831.13485 


 

Eksport / import danych

 1. Import EDI - Zmiana. W przypadku, gdy w importowanym pliku dla pozycji dokumentu nie będzie podanej ceny, to program wyliczy tą cenę na podstawie wartości pozycji uwzględniając mnożnik barkodu, jeżeli symbol towaru jest barkodem. Poprzednia wartość pozycji w ogóle nie była brana pod uwagę.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Etykiety elektroniczne - Dodanie komunikacji z Tronitag przez API.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Podczas odświeżaniu towarów na ssposie w opcji wystaw lub panelu dotykowym dodano pobieranie się również grup i kategorii towarowych.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury zaliczkowe - Udostępniono wystawienie korekty faktury zaliczkowej (zwrot zaliczki) dla faktur zaliczkowych w walucie.
 2. Towary - Nowa opcja pobierania towaru do dokumentu - Przy dodawaniu nowego towaru  do magazynu  program pyta do którego magazynu dodać ten towar i po tym pytaniu dodano możliwość wyboru czy program ma nadal pytać o wybranie magazynu czy nie.

Kasa / Bank firmy

 1. 1. Elixir - Dodanie opcji umożliwiającej wpisanie daty przelewu wg daty wystawienia.

Raporty

 1. Funkcje serwisowe -  Raport niezgodności kartoteki towarowe - dokumenty. Dodano możliwość wykrycia przez program niezgodności pomiędzy typem dokumentu w rejestrze, a zapisem w kartotece towaru. Problem występował gdy była robiona zamiana dokumentu (F10), a z jakiegoś powodu zatwierdzenie nie odnotowało się w kartotece towaru.
 2. Raporty - Wyciągi - Dodano do wyciągu z dokumentów zakupu  możliwość pobrania dokumentów PW. Jednak ze względu na brak stawki vat zakupu w PW, wartości ceny zakupu brutto dla pozycji pobranych z dokumentów PW będą równe netto. Wartość VAT zakupu będzie zerowa.

Inne

 1. Tabela etykiet - Zmiana. Uwzględniono ceny z cennika specjalnego podczas dodawania towaru 'ręcznie' poprzez F5 oraz przy odczycie z inwentaryzatora.
 2. Hasła i konfiguracja -  Dodano nowy zakaz w grupie 11. Przesunięcia - 14. Zakaz zatwierdzania w magazynie MM.

Bistro

 1. Bistro - Dodanie nowego przycisku dla operatora, który umożliwia  wpisanie NIP na paragonie.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 lipca 2022