Zmiany w programie 01-30.09.2022 - wersja 5.22.0930.13556

  


 Zmiany w programie od 01-30.09.2022 - wersja 5.22.0930.13556   


Księgowość

 1. Księga handlowa - Tworzenie dekretów własnych - Zmiana. Po utworzeniu nowego szablonu i pobraniu go nie był on widoczny w liście, należało ruszyć kursorem, aby się pokazał. Teraz pokazuje się prawidłowo.
 2. Księga handlowa - Bilans otwarcia - Zablokowano wpisywanie kwot z dokładnością większą niż 1 grosz.
 3. Księga handlowa - E-sprawozdania - Zmiana. Domyślnie w nazwie pliku pokazuje całą ścieżkę do pliku.
 4. Księga handlowa - Dekretacja dokumentów - Zmiana. Dokumenty zmienione po księgowaniu będą teraz oznaczone kolorem czerwonym.

Kadry i płace

 1. ZUS - Grupy płacowe - Eksport do Płatnika - ZUA - Dodano możliwość eksportu kodu wykonywanego zawodu.
 2. ZUS - Eksport do Płatnika. Jeżeli kwota dochodu jest ujemna, to program eksportuje do Płatnika dochód równy zero.
 3. Kadry i płace - Dodano. Po wpisaniu numeru konta bankowego program sprawdza teraz, czy numer konta jest poprawny, przy właściwej ilości cyfr.
 4. Kadry i płace - Grupy płacowe. Dodano zwolnienie z podatku dla osób powracających z zagranicy,  a także osób poniżej 26 r.ż, wielodzietnych i emerytów. Zasiłki macierzyński 311, ojcowski 319, rodzicielski 327 są od lipca 2022 zwolnione z podatku.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Emulator wagi metkującej - Dodano w emulatorze możliwość wydrukowania dokumentów RW oraz WZ. Poprzednio drukować można było tylko MM i PW.
 2. Wyświetlacz zewnętrzny - Dodano zakładkę "Rabat" umożliwiającą zdefiniowanie sekwencji wysyłanej w chwili rabatu na cały dokument.
 3. Wyświetlacz zewnętrzny - Dodano możliwość wysłania do wyświetlacza kwoty rabatu oraz rabatu procentowego dla pozycji, w opcji panel dotykowy.
 1. Terminal płatniczy - Płatności kartą - Zmiana. Podczas ponownej płatności kartą w przypadku zmiany zawartości paragonu, jeżeli zmieniła się wartość a autoryzacja została już wykonana na poprzednią kwotę paragonu, to program sugeruje wykonanie dopłaty na różnicę lub zwrot różnicy klientowi ręcznie na terminalu.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Dodano w konfiguracji samodzielnego stanowiska POS możliwość wyłączenia synchronizowania niektórych danych, klient tego nie używa, a wydłuża to komunikację.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury eksportowe -  Umożliwiono wystawianie faktur eksportowych bez wprowadzania NIP-u.

Kasa / Bank firmy

 1. Kasy gotówkowe firmy - Przywrócono funkcjonalność, która rozbija paragony imienne w rozliczeniu utargu, poprzednio były pakowane do jednego rejestru z paragonami. Dzięki temu możliwe jest również wyszczególnienie paragonów imiennych w raporcie - Kasa i windykacja - Wpłaty i wypłaty.
 2. Bank firmy - Sporządzanie przelewów - Zapis przelewu do pliku - Dodanie możliwości zdefiniowania struktury dla przelewu do ZUS, dla eksportu przelewu do banku Santander.

Raporty

 1. Raporty - Odsetki od zapłat po terminie - Dodano rozszerzenie w oknie 'odsetki' przy wypełnianiu raportu (ustawowe od opóźnień handlowych, własne dziennie, własne rocznie, ustawowe od opóźnień).
 2. Raporty - JPK_VAT - JPK_V7 w wariancie 1 czyli dla deklaracji VAT-7(21) niepotrzebnie wstawiało do pliku datę terminu płatności (Termin Płatności) w przypadku tzw. złych długów. Taka data jest wymagana dopiero w wersji VAT-7(22).
 3. Raporty - Ewidencja JPK_VAT - Eksport do pliku. Dodano możliwość zapisu w starym formacie JPK_V7(1).
 4. Raporty - JPK_VAT - JPK_V7 - Dodano. Przed wysłaniem JPK_V7 program pytał czy wysyłać część deklaracyjną i ewidencyjną wraz z pytaniem czy na serwer MF czy testowo. Teraz dialog z pytaniem jest uzupełniony o to czy jest to właściwa deklaracja czy korekta, a w następnym oknie pyta o sposób wysyłki.

Inne

 1. Etykiety - Wprowadzono zmiany w tabeli etykiet, zamieniono przycisk 'F8 waluta' na 'F8 Konfiguracja'. Można tu ustawić walutę etykiet oraz ustawić opcję czy mają być uwzględniane promocje z cenników specjalnych. Druga opcja ustawia się na 'Pytaj' po wyjściu z tabeli.
 2. Kurier GLS - Zmiana adresu serwera produkcyjnego dla wywołań API.
 3. Cenniki specjalne -  Poprawiono. Program nie pobierał promocji na więcej produktów niż jeden na jednym paragonie. Była stosowana tylko jedna promocja X+Y. Promocja ma polegać na tym że przy zakupie 4 szt towarów o symbolach 10 lub/oraz 121, ma obniżać cenę do 0,10 zł na towar 11. Przy nabijaniu 4 szt towaru o symbolu 121, 1 szt o symbolu 11, 4 sztuk o symbolu 10 oraz 1 szt o symbolu 11, to cena naliczała tylko upust na jedną sztukę towaru o symbolu 11, a na paragonie były dwie sztuki towaru o symbolu 11. Teraz nalicza prawidłowo.
 4. Hasła i konfiguracja - Zmiana uprawnienia (9,19) - Poprzednio dostęp do cennika promocyjnego, teraz dostęp do etykiet. Uprawnienie dostępu do cennika specjalnego znajdziemy w uprawnieniu (55,3).
 5. Karty rabatowe/lojalnościowe - Dodano w opcjach ogólnych "Brak doładowania punktów po rozładowaniu karty". Standardowo po rozładowaniu punktów, jeśli dokument dalej spełniał warunki naliczenia punktów, to nowe punkty były naliczane. Włączenie tej opcji powoduje, że po rozładowaniu punktów z karty (przez rabat, lub tylko rozładowanie punktów), bez względu na to co i ile zostanie na dokumencie, nie zostaną naliczone punkty.
 6. Cenniki promocyjne - Zmiana zatwierdzania dokumentów dostaw (zakup, PW, MM otrzymane) - Gdy towar był pobierany na dokument w trakcie trwania promocji, a w tej chwili żadna promocja na ten towar nie działa i wprowadzimy zmiany do dokumentów już wpisanych, zmiany cen sprzedaży z promocji nie wprowadzą się przy zatwierdzeniu. Poprzednio wprowadzała się cena z promocji.
 7. Terminal - Dodano możliwość wysyłania e-maili  przez Thunderbird z terminala.

Bistro

 1. Bistro - BistroMo - Dodano nowy sposób komunikacji aplikacji mobilnej BistroMo z Bistro. Nowy sposób komunikacji oparty jest na protokole TCP i nie wymaga dodatkowego oprogramowania na komputerze po stronie Bistro - np. serwer ftp.
 2. Bistro - Rezerwacje stolików - Dodano. Przy ręcznym wpisaniu rezerwacji, bezpośrednio w tabeli przez 'F5 Nowa', program nie pozwalał na numer stolika większy niż 99. Teraz jest to możliwe.  Dodano również zabezpieczenie - podczas rezerwacji stolika, który już jest zarezerwowany, zgłasza komunikat o istniejącej rezerwacji.

 

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 sierpnia 2022