Zmiany w programie 01-31.01.2023 - wersja 5.23.0131.13880

  


 Zmiany w programie od 01-31.01.2023 - wersja 5.23.0131.13880 


Księgowość

 1. Księga handlowa - Dekretowanie dokumentów. Dodano w  opcjach zaawansowanych F10 możliwość dekretacji faktur wg daty sprzedaży (bez korekt).
 2. Księga handlowa - RZiS oraz Bilans. Modyfikacja. Kwoty są teraz pokazywane z rozdzieleniem co trzy cyfry.
 3. Księga handlowa - Dodano dodatkowe funkcje serwisowe, które są dostępne w dzienniku skróconym pod przyciskiem Ctrl+P.
 4. Księga podatkowa - Deklaracja PIT-5/5L - Wprowadzono nowe stawki płacy minimalnej i maksymalnej wartości odliczenia składki zdrowotnej przy opodatkowaniu liniowym.
 5. Ksiega podatkowa - PIT-5. Dodano nowy sposób wyliczania składki zdrowotnej.
 6. Księga podatkowa - PIT -5 . Dodano dodatkowe rubryki ułatwiające śledzenie wyliczenia podstawy dla składki zdrowotnej (PIT-36 Info).

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - PIT 11. Dodano możliwość drukowania całego dokumentu PIT-u 11. Dzięki temu można teraz drukować wszystkie strony PIT-u i deklaracji na raz. Program sam dołączy do wydruku załącznik PIT-R, o ile zaznaczono tak na deklaracji. Jeżeli żadna pozycja nie jest zaznaczona, to będzie drukowana aktualnie podświetlona.
 2. Kadry i płace - PIT-2. Dodano opcję druku całych dokumentów.
 3. Kadry i płace - PIT-11.  Dodano masowe generowanie e-deklaracji.
 4. Kadry i płace - kierowca. Dodano możliwość pokazania, jaka jest wirtualna podstawa podatku i składki społeczne użyte przy obliczeniach. Umożliwiono podgląd składek kierowcy także dla polskiego ładu 1.0.
 5. Kadry i płace - Modyfikacja. Zmniejszono ilość komunikatów przy wypełnianiu listy wynagrodzeń. Przy wypełnianiu PIT-11 nie będzie ostrzeżeń o nieprawidłowościach na liście płac. Zostają tylko przy wejściu na listę płac, gdy jesteśmy w tabeli i edytujemy jednego pracownika, to pokazujemy wszystkie komunikaty.
 6. Kadry i płace - Grupy płacowe - F6 Dni robocze. Uzupełniono wymiar czasu pracy na 2023 rok.
 7. Kadry i płace - Dodano możliwość wyłączenia komunikatów o zasiłkach chorobowych i dodatkach poprzez zaznaczenie w grupach płacowych przycisku F5 Dane główne 'Firma zatrudnia do 20 pracowników'.
 8. Kadry i płace - PIT-11 dla młodocianych - Dodano możliwość  zaznaczenia informacji o kosztach uzyskania przychodu.

Eksport / import danych

 1. Eksport do innych programów - faKiR Asseco Wapro XML - Dodano w eksporcie MM wychodzące oraz MM przychodzące.
 2. Import faktury zakupu - Dodano pokazywanie informacji o promocji w oknie 'Dane pozycji'.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna - Konfiguracja kas. Dodano możliwość programowania listy towarów większej niż 32 tyś pozycji w kasie Sharp 457.
 2. Kasa samoobsługowa - Integracja z Novitus. Umożliwiono komunikację na kilku gniazdach TCP jednocześnie.
 3. Kasa samoobsługowa - Integracja z NCR.
 1. Drukarki fiskalne - Elzab prot. STX oraz Posnet prot. Posnet. Na tych drukarkach można odczytać NIP jaki jest zapisany w drukarce. Dodano opcję umożliwiającą blokadę wydruku paragonu, gdy NIP nie zgadza się z tym w licencji.
 2. Drukarka fiskalna - Posnet - Online. Dodano możliwość wpisania długiego tekstu w stopce paragonu i faktury.
 1. Etykiety elektroniczne - Tronitag. Dodano nową wersję.
   

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Magazyn - Dokumenty sprzedażowe. Przy zamianie dokumentu sprzedażowego na fakturę zaliczkową, opcja 'F10 Zamiana na...', dokument przenosi do nowego rejestru faktur zaliczkowych.
 2. Tworzenie na podstawie rotacji - Towary na podstawie rotacji, analiza. W części towarowej dodano przycisk 'Ctrl+F5 Zamienniki'.
 3. Import faktury zakupu - Dodano pokazywanie informacji o promocji w oknie 'Dane pozycji'.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Import przelewów - Dodano przycisk F11 w liście zaimportowanych przelewów, będzie umożliwiał szybki podgląd kartoteki zidentyfikowanego kontrahenta. Uwaga! Przycisk F11 nie jest pokazywany.

Raporty

 1. Raporty - Analizy dla szefa - 'Stan firmy - podsumowanie' - Zysk, marża, narzut są obliczane wg ostatniej ceny zakupu z magazynu jeśli sprzedaż jest na stan ujemny.
 2. Raporty - JPK_VAT - Modyfikacje. Koniec porządkowania starych ewidencji zakupów i sprzedaży. Program w tej chwili korzysta tylko z raportów JPK.

Inne

 1. Etykiety - Dyrektywa Omnibus - Dodano cenę minimalną w magazynie. Jest to cena jaka była w magazynie na danym towarze w ostatnich 30 dniach, rubryka  nazywa się "Min.cena w magazynie w ostatnich 30 dniach".  Dodano również rubrykę informującą o cenie jaka faktycznie została zastosowana, nazywa się "Min.cena zastosow. w ostatnich 30 dniach".
 2. Etykiety - Pobieranie towarów do tabeli etykiet - Podczas pobierania towarów do etykiet, gdzie niektóre są w cenniku specjalnym program informuje: 'Są towary w obowiązujących cennikach specjalnych' oraz daje trzy możliwości do wyboru: weź ceny promocyjne, weź ceny standardowe oraz pomiń te towary. Po wyborze tej opcji towary w promocji są pomijane i w tabeli etykiet będą znajdowały się tylko towary bez promocji.
 3. Etykiety - Dyrektywa Omnibus - Dodano konfigurację tworzenia etykiet. Możliwość ustalenia daty rozpoczęcia promocji w celu tworzenia etykiet na inny dzień niż bieżący. Możliwość śledzenia ceny 1 lub 2 lub wszystkich.
 4. Etykiety - Dodano dodatkowe pola: Magazyn (pozycja nie do umieszczenia na etykiecie tylko dla informacji oraz do wykonywania selekcji w tabeli), Promocyjna cena netto przeliczeniowa i Promocyjna cena brutto przeliczeniowa.
 5. Podstawowe Dane Firmy - Zmiana wyglądu dialogu, dane są teraz pokazywane z podziałem na zakładki.
 6. Instalacja, konfiguracja - Numeracja towarów w zależności od grupy towarowej - przy włączonej opcji 'Numeruj pierwszy wolny' - Modyfikacja. Jeżeli w barkodach były indywidualne numery PLU dla towarów to nie były one brane pod uwagę przy sprawdzaniu czy dany PLU występuje i nadawanie pierwszego wolnego mogło nadać taki sam numer PLU. Teraz nadaje pierwszy wolny.

 

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 grudnia 2022