Zmiany w programie 01-31.05.2024 - wersja 5.24.0531.15246

  


 Zmiany w programie od 01-31.05.2024 - wersja 5.24.0531.15246 


Księgowość

 1. Księga podatkowa - Zestawienie roczne. Umożliwiono podgląd ksiąg miesięcznych.

Eksport / import danych

 1. Eksport do innych programów - CDN Optima - Dodano możliwość oznaczenia, które kasy będą eksportowane. Rozszerzono listę z 20-tu do 32 kas/banków.
 2. Eksport do innych programów - CDN Optima - Dodano opcję wyliczającą koszt zakupu na datę momentu eksportu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa samoobsługowa - Small Business/Novitus - Dodano obsługę kart rabatowych.
 2. Kasa samoobsługowa - Small Business - Modyfikacja. Dodano sygnały dźwiękowe w oknie wprowadzania kodu, ilości, nr nip, nr karty rabatowej.
 3. Sygnalizator - Elzab/Hemitech SCO - Dodano nowy sygnalizator, dodano dwa dodatkowe alarmy.
 4. Sygnalizator - Dodano funkcję wyłączającą wszystkie alarmy.
 5. Panel dotykowy - Dodano ograniczenie wpisywanej kwoty zapłaty do 500 000zł podczas kończenia dokumentu.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprzedaż - Zamówienia do odbiorców - Umożliwiono pobranie towarów z dokumentu zakupu/MM lub Bistro, skrótem klawiszy Ctrl-5.
 2. Sprzedaż - Nowe okno wyszukiwania towaru - Dodano w opcjach funkcję 'Czyść pole wyszukiwania po pobr.tow'.
 3. Zakup - Dokumenty zakupu - Nowe okno wyboru - Dane pozycji - Dodano pozycję 'Ilość w opakowaniu'.
 4. Umowy stałe - Dodano funkcję weryfikacji kontrahentów po NIP-ie (przed wystawieniem faktur).

Kasa / Bank firmy

 1. Kasy gotówkowe firmy - Przyporządkowania do kas - Dodano rozszerzenie przyporządkowania do kas gotówkowych, według rozbicia osób wystawiających z 100 do 200 oraz wg filii/sklepów z 50 do 100.

Raporty

 1. Raporty - Kasa i windykacja - Lista zadłużonych firm - Wysyłanie upomnień - Dodano możliwość ukrycia niektórych kolumn, (edycja przy wyborze schematów). Domyślnie wszystkie są odkryte.
 2. Raporty - Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano rubrykę 'Urządzenie'.

Inne

 1. Instalacja, konfiguracja - Dodatkowa waluta dla opcji Wystaw - Dodano możliwość zdefiniowania trzyliterowego skrótu waluty dla opcji wystaw/panel dotykowy.
 2. Stawki VAT - Dodano nowe stawki VAT 2.1, 4.8, 9.5, 13, 14, 18, potrzebne do VAT-OSS.
 3. Stawki VAT - Dodano domyślne stawki zagraniczne.
 4. Stawki VAT OSS - Dodano możliwość zdefiniowania stawek obowiązujących w krajach UE dla dowolnych towarów w magazynie ('9' w magazynie) oraz wymiany listy ze stawkami na dokumencie tak, aby można było wybrać stawkę VAT dla danego kraju "z ręki".
 5. Stawki VAT OSS - Dodano. Wczytywanie towarów i ich stawek przy wejściu do dokumentu sprzedaży, aby po pobraniu towaru z magazynu wymienić standardowe stawki VAT krajowe, na takie jakie zostały zdefiniowane dla danego kraju.

Bistro

 1. Bistro - Samoobsługa - Zamówienia od odbiorców - Dodano możliwość pobrania do zamówienia, rachunku otwartego z Bistro.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 kwietnia 2024