Wystawianie faktur do WZ na centralę

Częste są sytuacje kiedy rozchód towarów odbywa się do firm o różnych adresach posiadających wspólną centralę.
Wydanie towaru odbywa się na podstawie dokumentów WZ (wystawianych dla różnych odbiorców o tym samym numerze NIP), a następnie wystawiana jest zbiorcza faktura sprzedaży. Program umożliwia w prosty sposób wskazanie, która z firm pełni rolę centrali. Warunkiem jest aby firmy te posiadały ten sam numer NIP.

Wystawianie faktury do WZ na centralę

Mając wystawione dokumenty WZ dla wielu odbiorców o tym samym NIP-ie wystawiamy wspólną fakturę sprzedaży.

Tabele -> Sprzedaż -> Faktury krajowe -> F9 Faktura z WZ-tów

 

 

Po wciśnieciu klawisza "F4 Centrale", pojawia się lista firm posiadających powtarzający się wielokrotnie numer NIP.

 

Odnajdujemy właściwą firmę i oznaczamy ją jako centralę dla grupy firm posiadających ten sam nr NIP. Klawisz "F4 Zaznaczone" pozwala zredukować listę firm do tych wskazanych jako centrala.

Po przejściu dalej program wyświetla listę firm z wystawionymi dokumentami WZ, uwzględniając wcześniejsze przypisanie firm do jednej centrali. Wskazujemy właściwą i przechodzimy do okna gdzie mamy możliwość wskazać, które WZ-ki zostaną pobrane do faktury.

 

 

W kolejnym kroku pojawia się podobne okno umożliwiające tym razem selekcję towarów z WZ-ek.

 

Pokrewne tematy

Wystawianie faktur do dokumentów WZ/PZ
Automatyczne wystawianie (drukowanie) faktur do WZ