Wersja programu 5.1.4530.5945 – 30 wrzesień 2013

    wersja 5.1.4530.5945  - 30 wrzesień 2013   Księgowość 1. Pełna księgowość FK - podczas dekretacji dodano filtr na wyświetlanie dokumentów tylko z danej filii (klawisz F7 Filia).

 2. Eksport KH CDN - dodano opcję umożliwiającą wyłączenie z sumowania  paragonów wraz z fakturami dla osób fizycznych (za dany dzień).

 3. W Podstawowych danych firmy dodano klawisz 'F10 Dodatkowe dane'. W zakładce tej istnieje możliwość wpisania osobnych kodów i nazw urzędów skarbowych do podatku dochodowego oraz deklaracji Vat-7. 

Urządzenia fiskalne i inne   1. Wagi kalkulacyjne - dodano możliwość włączenia symulacji odczytu wagi.  .

  •   Aby opcja zadziałała należy wpisać w sekcji [Waga] DemoMode=1 lub w sekcji [WagaX] DemoMode=1 (dla definiowalnych wag).   

 2.  Drukarki fiskalne Elzab Omega/Mera - umożliwiono komunikację po wyższych prędkościach niż 19200.

 3. Emulator wagi - dodano możliwość wystawiania dokumentów PW i MM z emulatora wagi metkującej. 

 4. Waga kalkulacyjna - dodano opcję F2 Test  -  zawiera ona demonstrację działania wg pseudolosowego pobrania masy z wagi.

 5. Emulator wagi metkującej - umożliwiono obsługę wag podłączanych przez LAN - poprzez protokół TCP/IP.

  


Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży:   Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży:         1. W rubryce OPCJE dodano nową opcję dla towaru  Usługa – nie prowadzone stany magazynowe. .

  •  Program po zaznaczeniu znacznika dla towaru w magazynie, pobiera go na dokument, ale ignoruje  podczas odpisywania (traktuje go jak wpis ręczny). Dzięki temu można uniknąć włączania stanów ujemnych na magazynie z usługami.  

 2.  Zakupy - dodano możliwość definiowania domyślnych marż dla poszczególnych grup towarowych. 

  Marże definiujemy w opcji Miesiące => Instalacja, konfiguracja => Definiowanie => Marże.


 3. Magazyn - podczas wprowadzania towaru dodano w dialogu klawisz Alt-F5 - marże domyślne. 

 4. Magazyn - dodano przycisk umożliwiający skopiowanie nazwy towaru do nazwy dla kasy fiskalnej. 

 5. Akcyza - dodano w dokumentach sprzedaży nową rubrykę PKWiU.

 6. Akcyza - na wydrukach dokumentów akcyzowych dodano pokazywanie ilości w kilogramach. 

 7. Inwentaryzacja - dodano funkcję powodującą, że po odpisaniu inwentaryzacji do magazynu, towary sprzed inwentaryzacji nie będą się odpisywały. Stan magazynowy nie zmieni się.

Raporty:   Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży:         1. Raporty => Wyciagi => Sprzedaż Wyciąg z dokumentów - podczas wypełniania raportu dodano możliwość pokazania 'Nr dokumentu korygowanego' (dla korekt oraz zwrotów do paragonów) oraz pole 'Uwagi'.
  Dodatkowo w rapocie dodano możliwość zbicia wartości w walucie lub rozdzielenia pozycji na ceny w walucie.

Inne 1.  Hasła i uprawnienia - dodano zakaz na funkcję serwisową CTRL-P w magazynie (9:6).

 2. Dodano możliwość eksportu jednostki przeliczeniowej w eksporcie EDI. 

 3. W definiowaniu cen sprzedaży dodano możliwość zmiany nazw cen sprzedaży (poprzez klawisz Enter) oraz dodano opcję przypisywania cen sprzedaży do rejestrów. 

 4. W opcji ustawień dla akcyzy dodano możliwość zmiany nazwy rubryki PKWiU  na Pozycja CN. 

Bistro 1.  KKkkKuchnia - dodano możliwość podglądu zamówień archiwalnych. 

 2. Bistro - podczas usuwania starych rachunków zamkniętych tworzył się dokument KP z bieżącą datą. Obecnie data jest ustawiona na najstarszy usuwany dzień.

 3. Karty rabatowe - dodano karty z rabatem kwotowym w grupach towarowych.


 


kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 sierpnia 2013