Długotrwałe lub niezanikające blokady w trakcie pracy w sieci

Jednoczesna praca na kilku stanowiskach wymaga stosowania blokad aby dokumenty, kartoteki, rejestry mogły być bezpiecznie zmieniane w danym momencie tylko przez jednego użytkownika. Przykładowo nie dopuszczalna jest sytuacja, gdy dwóch użytkowników dopisuje towary do tej samej faktury w tym samym czasie. Podobnie jest z magazynem, gdy wykonywana jest operacja odpisania faktury (wprowadzenie pozycji do kartotek, uaktualnienie stanów magazynowych).


Zdarza się, że takie blokady trwają długo lub w ogóle nie ma z nich wyjścia. Jeżeli poza tym sieć działa sprawnie, to przyczyny należy upatrywać w sposobie, w jakim serwer blokuje pliki. Jest to problem sieci, w której na komputerach zainstalowane są różnorakie systemy Windows. Nowsze systemy jak Windows XP Professional, Windows 2000, Windows 2003 Server domyślnie udzielają tzw. blokad oportunistycznych (oplock'ów - więcej szczegółów na stronie Microsoftu), które z kolei nie są obsługiwane przez Windows 98, Windows Me.


Gdy w sieci pracują komputery z Windowsem z obsługą blokad oportunistycznych (np. XP) i Windowsem, który jej nie posiada (np. 95, 98, Me), Small Business może mieć kłopoty z zakładaniem i ściąganiem blokad. Rozwiązaniem tego problemu jest WYŁĄCZENIE udzielania blokad oportunistycznych na serwerze. Zgodnie z informacją techniczną na stronie Microsoftu został przygotowany plik blokady_serwer.reg, modyfikujący rejestr systemowy w celu wyłączenia tego typu blokad. Na serwerze należy z menu podręcznego na tym pliku (kliknąć ten plik prawym przyciskiem myszy) wykonać komendę "Scal". Po ponownym uruchomieniu komputera serwer będzie udzielał "zwykłych" blokad. Wyłączenie oplock'ów nie ma wpływu na wydajność pracy Small Businessu.