Skrypt do automatycznego archiwizowania danych

Zadaniem zamieszczonego skryptu jest automatyczne wykonywanie kopii najważniejszych elementów programu. Kopiowane są takie dane jak:

 • aktualny miesiąc,
 • plik stale.zip (zawierający m.in. zapisy księgi handlowej, kadr i pewne dane z księgi przychodów i rozchodów),
 • wzory wydruków,
 • logi odczytów kas fiskalnych,
 • ustawienia kas fiskalnych i drukarek.

Są one umieszczane we wskazanej przez użytkownika lokalizacji, każdorazowo w osobnym katalogu (o nazwie: data_godzina). Literę dysku oraz nazwę katalogu, w którym ma być umieszczona kopia zapisuje się w pliku sb_arch.bat.

Skrypt uruchamiany jest za pomocą pliku sbpracuje.bat. Wykorzystując dodatkowe programy lub zawarty w systemie Windows Harmonogram zadań można zaprogramować samodzielne jego uruchamianie np. codziennie o określonej godzinie.


 •   Konfiguracja

Skrypt składa się z kilku plików:

Powyższe pliki mogą być umieszczone w dowolnym katalogu na dysku.

 

 1. Podanie ścieżki do pliku komp.kon

  W pliku sbpracuje.bat w linii drugiej należy podać* pełną ścieżkę do pliku komp.kon, który znajduje się w podkatalogu zip programu Small Business.
  W przypadku programu zainstalowanego w domyślnym katalogu na dysku C, ścieżka wyglądałaby następująco: c:\sb4\zip\komp.kon
  Skrypt sbpracuje.bat przed pakowaniem danych sprawdza czy program jest uruchomiony.
  * Aby dokonać edycji pliku należy kliknąć na nim prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Edytuj.
   
 2. Podanie położenia danych
  W pliku sb_arch.bat w liniach zaznaczonych czerwoną ramką podajemy położenie danych:
 • ustawienia gdy dane są na dysku lokalnym:
  SET DANE_SKAD_DYSK= należy podać literę dysku, na jakim są dane - np. c: (bez \),
  SET DANE_SKAD_SERWER= parametr nieistotny,
  SET DANE_SKAD_KATALOG=%DANE_SKAD_DYSK%\ należy dopisać nazwę katalogu, w którym są dane.
 • ustawienia gdy dane są na dysku serwera:
  SET DANE_SKAD_DYSK= należy podać literę zmapowanego dysku z danymi - np. f: (bez \),
  SET DANE_SKAD_SERWER= należy podać nazwę sewera i udział (w formie \\serwer\c), na którym są dane. Gdyby zmapowany dysk nie był dostępny nastąpi automatyczne mapowanie,
  SET DANE_SKAD_KATALOG=%DANE_SKAD_DYSK%\ należy dopisać nazwę katalogu, w którym są dane.

  W tym samym pliku wskazujemy literę dysku i katalog, w którym jest skrypt (ramka żółta).


 •   Użytkowanie

Działanie skryptu rozpoczyna się po uruchomieniu pliku sbpracuje.bat.

Warunkiem wykonania kopii danych jest opuszczenie programu przez wszystkich użytkowników. Skrypt sbpracuje.bat przed przystąpieniem do kopiowania sprawdza czy program na pewno został wyłączony. Gdyby było inaczej pojawia się poniższy komunikat.

Gdy kontrola pracy programu wykaże, że nikt nie pracuje, uruchamiany jest skrypt sb_arch.bat. Rozpoczyna on kopiowanie i pakowanie danych.

Archiwum tworzone jest w katalogu, w którym umieszczony jest skrypt. Kolejne archiwa zapisywane są w podkatalogach, których nazwy zawierają datę oraz godzinę utworzenia.

Gotowe archiwum składa się z następujących plików:

 • DIALZNAK.KPR - różne ustawienia,
 • kasalogi.cab - spakowane logi odczytów z kas fiskalnych,
 • KPR0509.001 - spakowany aktualny miesiąc,
 • STALE.zip - spakowane dane oraz ustawienia (księga handlowa, kadry, itp),
 • ustadruk.cab - spakowane ustawienia drukarek, kas, kolektorów, wzory wydruków i inne.

 •   Przywracanie danych z archiwum

W sytuacji awaryjnej można posłużyć się danymi zapisanymi w archiwum, aby odzyskać ostanią dobrą ich wersję.

Jak odtworzyć dane:

 • DIALZNAK.KPR - skopiować plik do katalogu głównego programu,
 • kasalogi.cab - aby przywrócić logi należy rozpakowane pliki umieścić w katalogu logs w katalogu programu,
 • KPR0509.001 - rozpakowanie za pomocą opcji w programie: Miesiące -> Wybierz miesiąc -> F2 -> Rozpakowanie miesiąca z kopii archiwalnej,
 • STALE.zip - przywrócenie poprzez umieszczenie pliku w katalogu zip (np.: c:\sb4\zip),
 • ustadruk.cab - aby przywrócić te dane należy rozpakowane pliki umieścić w katalogu programu (np.: c:\sb4\)

  Uwaga!
  Przywracanie danych należy wykonywać z rozwagą (szczególnie plików: DIALZNAK.KPR, STALE.zip). Nie mając pewności jak to zrobić zalecamy kontakt z naszymi pracownikami.

 •   Uwaga

Podczas uruchamiania skryptu może się pojawić komunikat:

Brak miejsca na środowisko

Jest to spowodowane brakiem miejsca w pamięci na zmienne środowiskowe potrzebne do działania programu. Aby tego uniknąć należy stworzyć skrót do pliku sbpracuje.bat, następnie we właściwościach skrótu, w zakładce Pamięć, należy zmodyfikować parametr: Środowisko pierwotne nadając mu wyższą wartość.

Poniżej zamieszczony jest samorozpakowujący plik zawierający wszystkie pliki potrzebne do działania skryptu.

 

pobierz plik: 
sbautoarchins.exe (225 KB)