Najczęściej zadawane pytania

Rejestrując od kilku lat zgłaszane przez użytkowników pytania, wyłoniliśmy grupę tych pojawiających się najczęściej. Ich listę wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej.
P?
Dlaczego po przegraniu programu SB4 na płytę CD, a następnie wgraniu go z powrotem do komputera nie można uruchomić programu?
O.
Aby możliwe było uruchomienie programu należy zdjąć atrybut tylko do odczytu wszystkich przegranych plików (właściwości/ogólne/atrybuty)..
P?
Jak usunąć wszystkie dane z programu?
O.
Najlepszym rozwiązaniem jest ponowne zainstalowanie programu.
P?
W których plikach programu zawarte są wzory wydruku stworzone przez użytkownika?
O.
ksiega_i.kol,
ksiega_i.obr,
ksiega_i.ukl,
ksiega_i.zes
ksiega_i.gra
P?
Podczas wydruku nowych wzorów przelewów (4 polecenia przelewu na kartce A4) drukarka ucina część wydruku?
O.
Przyczyną tego są wewnętrzne (fabryczne) ustawienia drukarki. Istnieje możliwość zmiany tych ustawień poprzez zwiększenie rozmiar karki (wysokość i szerokość) bezpośrednio w systemie Windows . Należy we właściwościach drukarki, ustawić format papieru na nietypowy i ustalić rozmiary kartki większy niż A4 (np. długość 315 mm, a szerokość 230 mm).
Operację tą wykonujemy tylko raz i nie musimy jej powtarzać przed drukowaniem każdego przelewu (chyba, że zmienimy ustawienia rozmiaru papieru we właściwościach drukarki domyślnej, lub zmienimy drukarkę domyślną).
P?
Podczas uruchamiania programu (po uprzedniej instalacji nowej wersji -upgrade) pojawia się komunikat: Zły format pliku kontroli czasowej.
O.
Jest to komunikat nie mający żadnego znaczenia. Pojawia się w momencie, kiedy zostaje zainstalowana wersja o innej ilości użytkowników, tzn. jeśli np. na wersję jednostanowiskową instalujemy upgrade z wersją sieciową, lub odwrotnie.
P?
Podczas pracy w programie pojawia się komunikat: Dwóch użytkowników pracuje jednocześnie! Ta wersja jest jednostanowiskowa i taka sytuacja jest niedopuszczalna! (mogą nastąpić uszkodzenia Bazy Danych)
O.
Komunikat ten świadczy o wielokrotnym uruchomieniu programu. Rozwiązaniem problemu jest zamknięcie programu bez pakowania danych i uaktywnieniu go z paska.
P?
Jaki jest czas pracy wersji Demo? Czy jest to pełna wersja?
O.
Wersja demo jest w pełni działającą wersją (ze wszystkimi modułami). Jej jedynym ograniczeniem jest ograniczenie czasowe. Program działa dwa miesiące z możliwością przedłużenia o jeden miesiąc.
P?
Program drukuje niewłaściwy dokument. Jaka jest tego przyczyna?
O.
Przyczyną złego drukowania jest włączona selekcja. Należy ją wyłączyć poprzez klawisz CTRL+S, a następnie F5.
P?
Jak usunąć niepotrzebne dane z programu?
O.
Aby wykonać usuwanie danych należy wejść w Menu Miesiące->Funkcje serwisowe->Usuwanie danych. Opcja ta pozwala usunąć w edytowanym miesiącu zbędne dane dotyczące poprzednich miesięcy z zachowaniem stanów magazynowych oraz sald kontrahentów.
P?
W którym miejscu na liście płac w module kadry-płace należy umieścić kwotę świadczenia urlopowego dla pracownika?
O.
Świadczenie urlopowe wpisujemy w rubryce zasiłki i dodatki opodatkowane, pod pozycją F10 świadczenia częściowo opodatkowane. Od tego świadczenia naliczany jest tylko podatek.
P?
Podczas wydruku nowych wzorów przelewów program wycina część numeru konta?
O.
Przyczyny tego mogą być dwie:
- program rozpoznaje pierwszą cyfrę z pola bank i konto kontrahenta (w momencie kiedy mamy wpisany numer lokalu oraz kod pocztowy banku program wrzuca te wartości w numer konta). Rozwiązaniem problemu jest wykasowanie adresu banku i pozostawienie tylko nazwy. Cała informacja o banku zawarta jest w pierwszym członie numeru konta.
- Został błędnie wpisany numer konta. Nowe numery kont rozpoznawane są w ten sposób, że program sprawdza ile jest cyfr do pierwszego myślnika lub spacji (powinno być osiem bądź dziesięć cyfr).