Zmiany w programie 01-31.03.2024 - wersja 5.24.0331.15129

  


 Zmiany w programie od 01-31.03.2024 - wersja 5.24.0331.15129 


Księgowość

 1. Księga podatkowa - PIT-36 (PIT/B Info) - Modyfikacja. Koszty pokazane w PIT/B nie uwzględniały inwentaryzacji rocznej. Są sytuacje w których dalej inwentaryzacja nie może zostać wliczona do kosztów (zmienne udziały w spółce w trakcie roku), ale w takich sytuacjach jest o tym wyraźna informacja. W pozostałych przypadkach rozliczenie inwentaryzacji jest uwzględniane w kosztach.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Kierowcy, zlecenia - Dodano nową grupę pracowniczą.
 2. Kadry i płace - Kierowcy - Dodano ekwiwalent za sanitariaty.

Eksport / import danych

 1. Import dokumentów JPK_FA -  Modyfikacja. Opcje importu umożliwiają zaznaczenie pobieranych dokumentów wg pola P_4B.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa samoobsługowa - Small Business - Do opcji admina zostały dodane 'Raporty drukarki fiskalnej' oraz 'Anulowanie paragonu'.
 2. Kasa samoobsługowa - Small Business - Dodano opcję tarowania wagi pomiarowej i kontrolnej przy uruchomieniu opcji kasy samoobsługowej.
 3. Kasa samoobsługowa - Small Business - Dodano opcję anulowania dokumentu podczas braku aktywności (tylko w przypadku gdy waga kontrolna jest aktywna).
 4. Kasa samoobsługowa - Small Business - Dodano możliwość wpisania ilości pobranego towaru do paragonu, ustawiając konfigurację 'Pytaj o ilość'.
 5. Wagi kalkulacyjne - Dodano w konfiguracji wagi przyciski  >T< oraz >0< tara, zerowanie tary.
 6. Butelkomat - Lista bonów butelkomatu - Dodano możliwość usunięcia wprowadzonego bonu z listy bonów.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Magazyn - Barkody - Dodano przycisk 'F7 Usuń barkody' w tabeli barkodów. Funkcja usuwa barkody do nieistniejących towarów.
 2. Sprzedaż - Dokumenty sprzedaży - Dodano opcję wymiany cen sprzedaży dostępnych w magazynie (Ctrl+E w środku faktury sprzedaży). Zapamiętuje również ostatni wybór użytkownika, aby przy następnym wywołaniu podpowiadało ostatnią wybraną cenę.
 3. Dokumenty sprzedaży/zakupu - Faktury z WZ/PZ - Kontrola ilości na fakturach z WZ/PZ - Gdy na docelowym dokumencie jakiś towar będzie miał zbiorczo ilość ujemną, pojawi się taka informacja podczas wystawiania.
 4. Opcja wystaw -  Inwentaryzator - Dodano możliwość wczytania danych z inwentaryzatora w opcji Wystaw (Ctrl+R).

Raporty

 1. Raporty - Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano rubrykę 'Wartość brutto przed upustem'.
 2. Raporty - Rotacja towarów - Sprzedaż towarów na kasach fisk. - Dodano nowy raport.

Inne

 1. Etykiety - Dodano możliwość drukowania etykiet dla promocji typu 'Wielosztuki' oraz 'PromoMIX'.
 2. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (2:28) 'Opcje sprzedaży - Zakaz ponownego drukowania zamówień od odbiorców'.
 3. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (6:19) 'Kontrahenci - Zakaz sprzedaży dostawcom'.
 4. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (57:29) 'Modyfikacja dokumentów - Zakaz modyfikacji korekt faktur sprzedaży'.
 5. Harmonogram zadań - Dodano zadanie do harmonogramu SB - Zmiana stawki VAT na towarach z 0% na 5%.

Bistro

 1. Bistro - Samoobsługa - Dodano warianty produktów łącznie z możliwością wybrania kategorii.
 2. Bistro - Samoobsługa - Dodano warianty spisu produktów. Dzięki temu jest możliwość wyboru listy jakie produkty będą w samoobsłudze. W przypadku wyboru obu, klient będzie proszony przed rozpoczęciem zamówienia, który wariant preferuje.
 3. Bistro - Samoobsługa - Dodano ogólne maksymalne wartości wg przelicznika PiH. Można zdefiniować maksymalną wartość np. masy lub objętości, którą można sprzedać w opcji sprzedaży samoobsługowej.
 4. Bistro - Samoobsługa - Dodano informację o pojemności, informacja w stopce listy.
 5. Bistro - Raport kelnera okresowy - Dodano podział na grupy, drukarki i towary.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 29 lutego 2024