Przygotowanie etykiet do nowych stawek VAT


Jak wydrukować etykiety z nowymi cenami przed zmianą VAT z 0% na 5%?

 

Po zmianie stawki VAT, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2024r. zmianie ulegną ceny sprzedaży. Ta instrukcja ułatwi wydruk etykiet z nowymi cenami zanim zmienimy stawki VAT.

 

Poniższy opis pokazuje sposób na wykonanie etykiet w tymczasowym magazynie powstałym z magazynu wzorcowego.

Wszystkie poniższe operacje wykonujemy właśnie na skopiowanym magazynie, aby były całkowicie bezpieczne i nie wpływay na bieżącą działalność firmy.
Nasze działania będą polegały na uworzeniu nowego magazynu i skopiowaniu towarów przy pomocy funkcji międzymagazynowego porównania towarów.

Poniżej przedstawiamy jak to przygotować.

 

Tworzymy nowy magazyn: Tabele > Magazyny > F4 Pokaż towary (należy to zrobić w pustej linii tabeli)

Następnie  Tabele > Przesunięcia > M-mag porównanie towarów

Wybieramy magazyn, z którego chcemy wydrukować etykiety jako wzorcowy, a nowo utworzony jako magazyn do porównania.

 

 

Zatwierdzamy, a następnie wybieramy F3 Pozycje w magazynie wzorcowym, których nie ma w magazynie pochodnym

 

 

Następnie F10 Wstaw wszystkie naraz

W ten sposób mamy skopiowany wzorcowy magazyn w nowo utworzonym magazynie pochodnym, w którym możemy zmienić stawkę VAT sprzedaży i wydrukować etykiety.