Zmiany w programie 01-29.02.2024 - wersja 5.24.0229.15040

  


 Zmiany w programie od 01-29.02.2024 - wersja 5.24.0229.15040 


KSeF

 1. Wersja MINI - Dodano konfigurację KSeF.

Księgowość

 1. Księga handlowa - Dekretacja korekt sprzedaży - Dodano możliwość rozbicia dekretów na formy płatności.
 2. Księga handlowa - Dziennik pełny - Dodano opcję umożliwiającą umieszczenie nazwy kontrahenta w dzienniku. Nazwa będzie pokazywana tylko dla nowo zadekretowanych dokumentów.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - PIT 11 - Dodano wirtualną delegację do 'Karty wzór miesiące' i 'Karty wzór pozycje'.
 2. Kadry i płace - Roczna karta czasu pracy -  Dodano opcję zapisz do PDF, w zestawieniu rocznym dla pracownika.
 3. Kadry i płace - PIT-11, Karty wynagrodzeń - Modyfikacja. Rozbito wynagrodzenia oraz PIT-11 na osobne okna. Wypełnianie PIT-11 i wynagrodzeń osobną funkcją, w oknie podaje informację kiedy i za jaki okres było wypełniane.
 4. Kadry i płace - PIT-11, Karty wynagrodzeń - Dodano opcję wyszukiwania pracowników w oknie kart wynagrodzeń oraz PIT-11, dodano opcję przenoszenia zaznaczeń pracowników, informacja o liście zaznaczeniach w stopce
 5. Kadry i płace -  PIT-11, Karty wynagrodzeń - Dodano w nagłówkach tabel i formularzy informację jaki to dokument i kogo dotyczy.

Eksport / import danych

 1. Eksport do innych programów - Rewizor - Dodano opcję wyłączającą eksport symbolu kontrahenta w przypadku paragonów.
 2. Eksport do innych programów - Symfonia (Szablon symfonia sprzedaż) - Dodano opcję nie eksportowania dokumentów wyeksportowanych w formacie 3.0.
 3. Eksport do innych programów - Wapro XML - Dodano możliwość określenia filtru eksportowanych dokumentów, filtr dodany na rejestr księgowy oraz dodano pole <Opis> w fakturach zakupu, uwagi na fakturze.
 4. Eksport do sklepu internetowego - Dodano. W opcji ustawienia domyślne dodano format pliku dla WooCommerce (WordPress).

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa samoobsługowa - Small Business - Dodano możliwość zatwierdzenia masy paragonu oraz zmieniono obsługę funkcji admina, teraz  po zeskanowaniu kodu admina pojawia się okno z opcjami admina do wyboru, poprzednio trzeba było dotknąć ekranu.
 1. Terminal płatniczy - Dodano przycisk odblokowujący porty przychodzące dla terminali Elavon oraz opartych o protokół PeP, czyli PeP, Six, Polcard, eService.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprzedaż - Zamówienia do odbiorców - Do dialogu podpowiedzi w tabelach  dodano skrót 'Ctrl+A Wyślij PDF'. 
 2. Opcja wystaw - Dodano możliwość ustawienia kolejności pytań o cenę i ilość pozycji po pobraniu towaru do dokumentu.

Raporty

 1. Raporty - Kasa i windykacja - Lista zadłużonych firm - Druk - Dodano możliwość  dodania we wzorach wydruku pól ze spisu kontrahentów.
 2. Raporty - Ewidencja JPK - Modyfikacja. Ewidencja sprzedaży/zakupu, na wejściu pokazuje okno z wyborem pozycji jakie mają się pokazać w wybranej ewidencji oraz dodano możliwość wejścia do większości dokumentów na skrót klawisza F5.
 3. Raporty - Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano pole dynamiczne (Rok+miesiąc, Rok+kwartał, dzień tygodnia).
 4. Raporty - Wyciąg z dokumentów sprzedaży/zakupu - Dodano przycisk 'Ctrl+F6 Edytuj towar w mag.'. Towar można edytować magazynie z poziomu raportu jeśli zapis w raporcie odnosi się do jednego towaru w magazynie.
 5. Raporty - Wyciągi - Magazyn Wykaz towarów - Dodano nowy raport. Jest to raport, który jest lustrzanym odbiciem magazynu. Pobiera towary z magazynu do tabeli raportu wg filtra. Możliwość edytowania niektórych elementów towaru z tego raportu.

Inne

 1. Karty rabatowe w bazie danych MySQL - Umożliwiono połączenie do serwera bazy danych za pomocą różnych sterowników ODBC.  W konfiguracji umożliwiono wpisanie nazwy sterownika, który będzie wykorzystany w connect stringu podczas łączenia do bazy.
 2. Harmonogram zadań - Dodano zadanie: Filie - eksport danych do centrali (dodatkowy), w menu jako 'Eksport księgowy' (po włączeniu opcji).

Bistro

 1. Bistro - Dodano opcję globalną umożliwiającą wyłączenie z opłaty serwisowej produktów na wynos.
 2. Bistro - Dodano możliwość przechowywania lokalnie opisów ogólnych faktur (dotychczas były ustawiane globalnie dla wszystkich stanowisk).

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 stycznia 2024