Wersja programu 5.1.5930.6836 - 30 listopad 2014

  


   wersja 5.1.5930.6836 - 30 listopad 2014   


Księgowość

 1. e-Deklaracje - Dodano podgląd e-deklaracji: VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-UEK w wersji 3.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano nowy wymiar czasu pracy na rok 2015.

Eksport / import danych

 1. Import EDI - Dodano opcję umożliwiającą wczytanie danych z wielu plików znajdujących się w jednym, wybranym folderze.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalna - Aclas Kos - Dodano nową kasę fiskalną do obsługi w programie, która posiada możliwość odczytu różnicowego sprzedaży z kasy.
 • Dodano kasę fiskalną - Polcom VisionPOS - Dodano do programu sterownik nowego urządzenia, które nie jest tradycyjną kasą fiskalną tylko systemem sprzedaży opracowanym przez Polcom.
 1. Kasa fiskalna Datecs eko - W przypadku braku kodu kreskowego umożliwiono aby program wpisywał kod kreskowy równy zeru. Umożliwi to programowanie zmian cen w kasie.
   
 1. Drukarki fiskalne - Dodano możliwość zamiany wyrazów na język obcy także dla raportu zmiany. Ponadto rozszerzono ilość słów do tłumaczenia z 20 na 40 oraz rozszerzono długość tłumaczonych wyrażeń do 40 znaków.
 2. Drukarka fiskalna Elzab Mera - Wersja niemiecka - Umożliwiono sprzedaż na minus w trybie Off-line drukowania paragonu.
 3. Drukarka UPOS FP-T2xxFV - W przypadku przedłużającej się odpowiedzi z drukarki dodano zapytanie dla użytkownika czy przerwać komunikację z drukarką.
   
 4. Nowe Inwentaryzatory:
 1.  Inwentaryzatory - Dokonano zmiany w konfiguracji szablonów dla kolektorów danych. Teraz program pyta o szablon przed wejściem w konfigurację.
   
 1. Waga metkująca Dibal seria 500 - Zniesiono ograniczenia na programowanie klawisza towaru dla wagi. Poprzednio klawisz był ograniczony do numeru 100.
   
 1. Terminal płatniczy - Dodano nową funkcjonalność. Umożliwiono obsługę kart lojalnościowych prowadzonych przez Polskie ePłatności, poprzez terminal płatniczy z oprogramowaniem Polskie ePłatności. Uwzględniono dla opcji zakazy dotyczące kart rabatowych/lojalnościowych.
   
 2. Urządzenia mobilne - Eksport Presell Android - Dodano możliwość zdefiniowania minimalnej ceny zakupu jako konkretnej ceny sprzedaży z magazynu. Jeżeli w STANOW01.INI w sekcji "Set11x" x-0,1,... w zmiennej będzie wpisane NrCenyZak=-1, to będzie to cena zakupu. w innych wypadkach konkretna cena sprzedaży netto. W przypadku braku tej zmiennej cena minimalna będzie wyliczana na podstawie minimalnej marży na cenę 1-wszą.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Cenniki promocyjne - Dodano nową opcję umożliwiającej tworzenie cenników promocyjnych na dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, itd.)
 2. Cenniki specjalne - Dodano obsługę cenników specjalnych podczas sprawdzania cen w opcji wystaw i panelu dotykowym.
 3. Tworzenie zamówień na podstawie rotacji - Dodano uwzględnianie cenników od dostawców podczas tworzenia zamówień (najtańsi dostawcy).
 4. Dokumenty sprzedaży - Podczas wymiany cen sprzedaży przy zmianie kontrahenta na dokumencie sprzedaży dodano pomijanie pozycji, które posiadają stawkę akcyzy.
 5. Towary  - Podczas odświeżania listy towarów (Ctrl+F5 w nowej funkcji pobierania towarów lub przy wejściu do panela dotykowego) dodano pokazywanie szczegółów operacji jakie wykonuje program.
 6. Panel dotykowy - Dodano obsługę towarów dowiązanych do Panela dotykowego.

Raporty

 1. Raporty - Dodano możliwość przerwania wykonywania operacji lub raportów w gałęziach menu: Raporty\Techniczne, Produkcja, Wyciągi, Unijne, Rotacja towarów.

Inne

 1. Etykiety - Dodano nowe słowa kluczowe do skryptu definiującego etykiety. TERMIN_DOK - działa podobnie jak TERMIN z tym, że w tym przypadku termin obliczany jest od daty dokumentu, a jeśli nie ma daty dokumentu to termin obliczany jest od daty bieżącej. CENAZN - cena jednostkowa zakupu netto. CENAZB - cena jednostkowa zakupu brutto.
 2. Wysyłanie upomnień e-mailem - Dodano opcję umożliwiającą wprowadzenie adresu mailowego, na który ma zostać wysłana kopia maila: "Kopia do...". W szablonach konfiguracji e-mail umożliwiono zapis konfiguracji poczty e-mail i użycie jej w innym miejscu programu. Dzięki temu oszczędzamy żmudnego wpisywania tych samych parametrów skrzynki pocztowej za każdym razem od nowa w różnych miejscach programu, a dodatkowo możemy szybko przełączać się pomiędzy ustawieniami różnych skrzynek. Zarówno konfiguracja wysyłki, jak i odczytu e-mail mają teraz wspólne szablony. Konfiguracja będzie przenoszona (tylko z uwzględnieniem części wspólnej dwóch różnych struktur).

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 października 2014