Zmiany w programie 01-31.01.2022 - wersja 5.22.0131.12988

  


Zmiany w programie od 01-31.01.2022 - wersja 5.22.0131.12988


Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - Dodano opcję IP Box, preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej, w rozliczaniu księgi.
 2. Księga przychodów i rozchodów - Zmiany związane z Polskim ładem - Pokazano wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne wyliczaną jako procent od dochodu. Zaprzestano odliczania składki zdrowotnego od podatku.
 3. JPK_V7 (2) - Dodano nowy zapis pliku w formacie JPK_VAT (JPK_V7 w wersji 2) na 2022 rok oraz dodano nową wersję deklaracji VAT-7/7K (22).

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Zmiany w rachunku do umowy zlecenia związane z Polskim Ładem.
 2. Kadry i płace - Dodano opcję umożliwiającą dodanie składki na PPK pracodawcy do podstawy opodatkowania wynagrodzenia pracownika w bieżącym lub w następnym miesiącu. Opcja znajduje się w konfiguracji grupy.

Eksport / import danych

 1. Import przelewów - Dodanie możliwości podglądu kartoteki kontrahenta podczas identyfikacji przelewu.
 2. Tax Free - Dodanie opcji umożliwiającej wysyłanie TaxFree na serwer PUESC. Generowany jest plik, który użytkownik może wczytać na platformie PUESC. Dodano możliwość podpisywania pliku podpisem kwalifikowanym.
 3. Import EDI - Dodano możliwość zdefiniowania wirtualnego kontrahenta dla importowanych faktur dla osób fizycznych.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - Ustawienia domyślne. Przy instalacji nowej kasy fiskalnej program będzie domyślnie ustawiał opcję przypisania grup w kasie i włączona będzie niepowtarzalność przez dodanie PLU po nazwie.
 2. Kasy fiskalne - F9 Specjalne reguły dotyczące możliwości filtracji wg stawki VAT. Dodano możliwość modyfikacji polegającej na dodaniu litery stawki w nazwie towaru - $V.
   
 1. Drukarki fiskalne Posnet oraz Elzab - Dodanie możliwości wydruku z kopii elektronicznej duplikatów wydruków.
 2. Drukarki fiskalne Novitus online - Dodanie opcji umożliwiającej wydruk danych z kopii elektronicznej. W przypadku tych drukarek forma wydruku nie odpowiada oryginałowi jak ma to miejsce w Elzab i Posnet.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Płatności - W menu SSPOS dodano opcję 'Sposoby płatności' co daje możliwość ustawienia sposobów płatności na każdym SSPOS oddzielnie.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zmiana stawek VAT - Dodano funkcję przejścia stawki vat na żywność z 5% na 0%, Alt+F12 w magazynie. Umożliwiono wycofanie się z operacji przejścia stawek VAT (bez modyfikacji w magazynie). Dodano opcję umożliwiającą zmianę także dla towarów 8% (nawozy).
 2. Panel dotykowy - Dodano nową funkcjonalność. Teraz można wpisać ciąg znaków: '5.2*123' który oznacza, że wpisana ilość będzie 5.2 a kod towaru to 123. Można użyć znaku gwiazdki do wpisania ilości. Powyższą funkcjonalność można wyłączyć w opcjach w zakładce przyciski 'Wyłącz klawisz * dla wpisania ilości'.

Raporty

 1. Techniczne - Do specyfikacji załadunku dodano możliwość pobierania pozycji z korekt faktur krajowych.

Inne

 1. Harmonogram zadań - Dodano zadanie Eksportu do Rewizor/Rachmistrz (EDI++) z możliwością ustawienia ilości dni wstecz w zaawansowanych opcjach zadania.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 grudnia 2021