Zmiany w programie 01-30.04.2023 - wersja 5.23.0430.14211

  


 Zmiany w programie od 01-30.04.2023 - wersja 5.23.0430.14211 


 

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano raport ERP-7, nieobecności pracownika na potrzeby emerytury.
 1. Kadry i płace - Wzór umowy zlecenia - Dodano pole podatek do zapłaty, będącego różnicą kwoty podatku i ulgi.

Eksport / import danych

 1. Eksport do sklepu internetowego - Dodano rubrykę PKWiU.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna - Novitus - Dodano odczyt paragonów z zaliczkami.
 2. Kasa samoobsługowa - Integracja z SCO NCR - Dodano możliwość wysłania paragonu do serwera POS na zakończenie paragonu (musi być ustawiona opcja w posach sklepowych).
 3. Kasa samoobsługowa - Integracja z SCO NCR - Uwzględniono barkody z mnożnikiem i ceną.
 4. Kasa samoobsługowa - Integracja z SCO Elzab - Dodano możliwość wysłania paragonu do serwera POS na zakończenie paragonu (musi być ustawiona opcja w posach sklepowych).
 5. Kasa fiskalna - Elzab Xcel 260 - Reguły - Dodano możliwość ustalenia reguły na tworzenie PKWiU. W polu tym, w kasie Elzab Xcel 260 jest przekazywana informacja o wyrobach alkoholowych i na wagę.
 6. Kasa samoobsługowa - Wydłużono wersję demo z 30 dni do 90 dni.
 1. Drukarki fiskalne - Emar Printo/Tempo - Dodano drukowanie numeru zamówienia z Bistro w stopce paragonu.
 1. Skaner - Kody wagowe - Dodano możliwość zdefiniowania wzorców kodów kreskowych 50 znakowych.
 2. Skaner - Kody wagowe - Dodano możliwość zdekodowania kodu wagowego na zasadzie symulacji klawiszy, w dowolnym miejscu poprzez klawisz Shift-F1.
 3. Terminal płatniczy - Terminal PeP (polskie e-płatności) - Modyfikacja wg zaleceń PeP dla płatności DCC (w walucie), dla nowych przepisów UE.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Dodano Inwentaryzator w wersji POS.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Kurier DPD - Dodano możliwość wpisania ubezpieczenia przesyłki.
 2. Kurier DPD - Dodano możliwość wyboru pliku z etykietą (DPD_LBL_PRINTER lub DPD_A4) oraz możliwość zapamiętania zawartości, uwag i ubezpieczenia przesyłki.
 3. Przesunięcia - Usuwanie pozycji z MM - Modyfikacja. Jak magazyn ma wyłączone stany ujemne i usuwana pozycja ze środka MM spowoduje stan ujemny na magazynie docelowym, program nie pozwala usunąć tej pozycji z MM.
 4. Zakup - Dodano. W rejestrze faktur zakupu dodano przycisk 'CTRL+F8 Pokaż kartotekę'.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Import przelewów - Dodano pola umożliwiające przypisanie daty w formie osobnych pól: Rok, Miesiąc, Dzień.
 2. Bank firmy - Import przelewów - Modyfikacja. W przypadku importu przelewu przekraczającego saldo, będzie  pokazywało o ile przekroczono; poprzednio pokazywało informację "Przekroczenie salda".

Raporty

 1. Raporty - Dodano raport promocji MPlatform/EuroPlatform (Rotacja towarów - Raport promocji oraz Tabele - Sprzedaż - MPlatform - Raport promocji).
 2. Raporty - Zysk i marża - Dodano rubryki 'Symbol odbiorcy' i 'Odbiorca'.
 3. Raporty - Ewidencje VAT - Dodano faktury zaliczkowe do ewidencji VAT.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Program wyklucza działanie zaznaczonych poniższych zakazów, przy zmianie ceny sprzedaży na pozycji promocyjnej w dokumencie sprzedaży:
  - 4:7 Zakaz zmiany ceny sprzedaży poniżej ceny zakupu,
  - 4:8 Zakaz zmiany ceny sprzedaży poniżej ceny sprzedaży 1,
  - 4:9 Komunikat przy zmianie ceny sprzedaży poniżej ceny sprzedaży 1,
  - 4:10 Zakaz zmiany ceny sprzedaży poniżej ceny minimalnej.
 2. Hasła i konfiguracja - Hasła i uprawnienia - Umożliwiono pokazanie historii zakupu w nowym oknie 'Dane pozycji', po ustawionym zakazie 9:1 (Magazyn: Zakaz modyfikacji).
 3. Panel dotykowy - Dodano. Po wykonaniu raportu kasjera w panelu dotykowym i wylogowaniu użytkownika z SB, w oknie logowania, dodano przycisk umożliwiający wyjście z programu.
 4. Promocje, karty i cenniki - Cennik specjalny - Edycja środka cennika specjalnego - Klawisz ENTER na pustej linii w jakiejkolwiek rubryce powoduje dodanie pozycji.

Serwis

 1. Funkcje serwisowe - Eksport ustawień programu - Dodano możliwość zaznaczania, które magazyny mają być zapisane w archiwum.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 marca 2023