Zmiany w programie 01-31.08.2023 - wersja 5.23.0831.14445

  


 Zmiany w programie od 01-31.08.2023 - wersja 5.23.0831.14445 


Księgowość

 1. Księga podatkowa i handlowa - Deklaracja podatku PIT-5/5L - Zmiana. Likwidacja najmów prywatnych, od 2023 najem prywatny można rozliczać tylko ryczałtem.
 2. Księga podatkowa i handlowa - Deklaracja podatku PIT-5/5L - Dodano przycisk F11 Info, który szczegółowo informuje o przeprowadzonych obliczeniach.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano kod 131 w eksporcie do płatnika.
 2. Kadry i płace - Wynagrodzenia kierowców - Od 18 sierpnia zmienia się sposób liczenia wynagrodzenia kierowców. Do tej pory pomniejszano podstawę o 30% wirtualnej delegacji, teraz  pomniejszamy o 1/3. Decyduje data wypłaty wynagrodzenia, a gdy nie podano, program przyjmuje 1 dzień danego miesiąca, z uwzględnieniem przeskoku.

Eksport / import danych

 1. Eksport do innych programów - Rewizor - Dodano opcję umożliwiającą eksport dokumentów w walucie takiej jaka jest na dokumencie.
 2. Eksport do innych programów - Rewizor - Dodano opcję umożliwiającą eksport dokumentów sprzedaży (faktury i korekty) wg daty wystawienia.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Emulator wagi metkującej - Modyfikacja. Do dokumentu pobierane są również towary pobrane z kodu (nie z przycisku towarowego) po wybraniu 'Drukuj'.
 1. Skaner kodów kreskowych - Definicje kodów wagowych - Dodano uwzględnienie definicji kodu wagowego z numerem ceny sprzedaży w kodzie; sprawdzanie ceny w opcji wystaw i panelu dotykowym; pobieranie towaru do dokumentu z poziomu tabeli - w panelu dotykowym, w opcji wystaw, kasie samoobsługowej.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zakup - Dokumenty zakupu - Dodano wartości netto/brutto/vat w stopce tabeli (w środku faktury/korekty zakupu).

Inne

 1. Etykiety - W konfiguracji drukowania etykiet, z poziomu tabeli, dodano możliwość ustawienia standardu symbolu towaru, przydatne przy drukowaniu kodów wagowych
 2. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz (6:18) 'Zakaz terminowej sprzedaży kontrahentom o przekroczonym limicie zadłużenia'. Za pomocą tego zakazu nie będzie można sprzedać na termin kontrahentowi w przypadku przekroczenia limitu zadłużenia, ale będzie można sprzedać temu kontrahentowi za gotówkę/kartę/bon/czek.
 3. Promocje, karty i cenniki - Karta rabatowa - Dodano możliwość doładowania karty rabatowej zwrotem do paragonu, możliwość wybrania zwrotu z listy. Następnie z kartoteki karty rabatowej można podejrzeć ten dokument.
 4. Karty rabatowe i lojalnościowe - Dodano. Doładowanie karty limitowej kartą spowoduje wpis do pierwszej kasy gotówkowo-kartowej wartości doładowania. Jeśli nie ma zdefiniowanych kas kartowych to nigdzie nie jest wpisywana wartość tego doładowania. Przy konfiguracji kasy zaznaczamy 'Kasa gotówkowa obsługuje karty płatnicze'.
 5. Dystrybutory paliw - Dodano opcję umożliwiającą wyliczenie ilości paliwa na podstawie wartości z dystrybutora.

Bistro

 1. Bistro - Samoobsługa -  Dodano domyślny numer stolika i sali.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 lipca 2023