Wersja programu 5.1.2031.4389 - 31 sierpnia 2011

  


   wersja 5.1.2031.4389 - 31 sierpnia 2011   


Eksport/import danych

 1. Eksport EDI - Dodano ceny sprzedaży na dokumencie RW.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne - Fasy/Upos FP2xxxFV - Dodano numer rejestracyjny na wydruku.
 2. Wyświetlacz zewnętrzny - Umożliwiono wysyłanie informacji do wyświetlacza przez protokół TCP/IP. Pozwala to na komunikację z rejestratorami kamer przemysłowych. W ten sposób można wysłać, podczas wystawiania paragonu, informacje o sprzedanych towarach, które będą widoczne na zapisie rejestratora.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty - Dodano słownik wpisów ręcznych (Ctrl+N). Teraz jest zapamiętywane ostatnie 40 nazw towarów/usług z możliwością ich przeszukiwania i kasowania.
 2. Przesunięcia MM wewnętrzne - Dodano możliwość pobrania do przesunięcia towaru z dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego (wewnątrz przesunięcia F11).
 3. MMag porównania towarów - Dodano możliwość porównania wielu cen sprzedaży.
 4. Tworzenie zamówień - Wprowadzono zmianę w działaniu funkcji tworzenia zamówień. Po zaznaczeniu opcji by uzupełniał do stanów min. (F3) program zawsze wybiera wartość większą z dwóch: rotacja, stan min.

Inne

 1. Rozmiarówka - Zwiększono ilość rubryk z 20 do 40 w tabeli z definicjami cech towaru (zwiększenie liczby rozmiarów). Dodano możliwość dopisania do nazwy tylko wartości cechy bez prefiksu z symbolu (Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Definiowanie -> Dodatkowe cechy towaru) 
 2. Etykiety - Zmieniono opcję tworzenia etykiet umożliwiając definiowanie szablonów etykiet z podglądem.
  Szablony teraz znajdują się lokalnie w katalogu Etykiety, gdzie są skopiowane pliki Etka*.txt z głównego katalogu programu, co daje użytkownikowi  możliwość kasowania i modyfikowania istniejących etykiet lub dodawania swoich (pliki o dowolnej nazwie z rozszerzeniem txt). Wyłączono archaiczne szablony (poz.1-5), gdyż teraz łatwo można tworzyć nowe własne graficzne. Umożliwiono aby nazwa obrazka w szablonie mogła zawierać polskie znaki w standardzie UTF8.

Nowości

 1. Dokumenty sprzedaży - Przedpłata - Dodano możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży do wcześniej dokonanych wpłat w kasie lub banku firmy. Funkcja pomocna zwłaszcza przy sprzedaży internetowej lub wysyłkowej. Dodano w rejestrze dokumentów klawisze Ctrl+5 Faktura przedpłata oraz Ctrl+6 Paragon przedpłata.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 lipca 2011