Wersja programu 5.1.3231.5098 - 31 sierpień 2012

  


   wersja 5.1.3231.5098 - 31 sierpień 2012   


 

Księgowość

 1. Różnice kursowe - Dodano wyliczanie różnic kursowych z dokumentów zakupu.

Eksport/import danych

 1. Eksport do innych programów - Rewizor - Wykonano modyfikacje umożliwiające eksport danych sprzedażowych z informacją o wartości płatności kartą.
 2. Eksport/Import EDI - Dodano stałe marże do eksportu magazynu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - Kasa Elzab ECO - Umożliwiono odczyt płatności z kas ECO. Wymaga to ustawienia następujących bitów w konfiguracji kasy: 9,10,66,81,82.
   
 1. Drukarki fiskalne - Wszystkie typy posiadające formatki umożliwiające wydruki niefiskalne (generalnie wszystkie nowe drukarki z kopią elektroniczną) - Umożliwiono drukowanie dokumentów niefiskalnych takich jak faktury, WZ-ki, korekty sprzedaży na drukarkach. Wydruki są niefiskalne i nie wchodzą do raportu dobowego drukarki. Dodano możliwość drukowania zwrotów do paragonów i korekt, możliwość podziału faktur na faktury zwykłe i faktury do paragonów.
 2. Drukarka fiskalna Innova DF-1FV - Umożliwiono drukowanie KP/KW z opisem.
 3. Drukarki fiskalne - Dodano inne formy płatności do wpłaty/wypłaty z kasy. Aby czek i bon wyświetliły się, należy włączyć deklarację innych form płatności w konfiguracji drukarki fiskalnej. Dodatkowo dodano możliwość wpisania nominałów w trakcie wpłaty/wypłaty.
 4. Drukarki fiskalne - Opcja deklaracji gotówki na końcu zmiany teraz jest domyślnie wyłączona w programie i należy ją włączyć jeśli chcemy deklarować wartość gotówki na końcu zmiany. W przypadku wyłączonej opcji na raporcie zmiany nie będzie drukowany tekst z deklaracją gotówki.
   
 1. Wagi metkujące - Waga Bizerba - Umożliwiono programowanie dłuższych napisów - nazwy towarów o długości większej niż 17 znaków.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy - Dodano możliwość zdefiniowania ilości przycisków towarowych oraz wielkości czcionki przycisków towarowych. (Konfiguracja -> Inne -> Przyciski i plansze).
 2. Panel dotykowy - Dodano możliwość zakończenia paragonu na ESC tak jak w opcji Wystaw.
 3. Panel dotykowy - Dodano możliwość automatycznego odświeżania towarów: Konfiguracja -> Towary -> Automatyczne odświeżanie towarów.
 4. Sprawdzanie ceny w opcji Wystaw (Ctrl+C) - Dodano kody wagowe w pokazywaniu cen, gdyż nie były uwzględniane.
 5. Opcja Wystaw oraz Panel dotykowy - Przy wpisywaniu ilości pobranej pozycji dodano klawisz 'F11 Pomiń'. Jak wybierzemy tą opcję to program pominie pobranie pozycji do dokumentu.
 6. Opcja Wystaw -  W konfiguracji 'Uaktualnianie listy towarów' dodano możliwość uaktualnienia towarów po każdym paragonie.
 7. Opcja Wystaw - Na zakończenie dokumentu, w oknie płatności, dodano możliwość wpisania reszty w euro (tylko wtedy gdy jest zdefiniowany kurs euro).
 8. Produkcja - W środku receptury, na składniku dodano możliwość pomijania składnika - przydatne w przypadku np. produktów sezonowych.

Inne

 1. Karty rabatowe - Dodano opcję umożliwiającą całkowitą obsługę kart rabatowych przez zewnętrzny program.
 2. Czcionki - Dodano obsługę niemieckich i czeskich znaków. Wprowadzanie znaków odbywa się standardowo przez używanie lokalnych układów klawiatury (niemieckiego lub czeskiego) oraz dodatkowo przy klawiaturze polskiej programisty z wykorzystaniem martwego klawisza '~' Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczny restart komputera, by znaki wyświetlały się prawidłowo.
 3. Produkcja - Dodano grupę i kategorię towarową do spisu receptur oraz do zawartości receptur.
 4. Hasła i konfiguracja - Dodano uprawnienie umożliwiające dostęp do raportów Podatku akcyzowego (51) i Produkcyjnych (52).

Bistro

 1. Wydruki - Dodano dla wydruku na wynos zakładkę "Dodatki" umożliwiającą konfigurację innego zachowania drukarki dla dodatków. Poprzednio na tym wydruku dodatki były drukowane tak jak normalne pozycje. Umożliwiono także drukowanie pozycji zerowych.
 2. Drukarki kuchenne - Dodano drukarkę Datecs DPP-350.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 lipca 2012