Wersja programu 5.1.4030.5611 - 30 kwiecień 2013

  


   wersja 5.1.4030.5611 - 30 kwiecień 2013   


 

Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7 - Dodano nowe wzory deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8).
 2. Deklaracja VAT-7 - Dodano opcję automatycznego stornowania niezapłaconych dokumentów zakupu i korekt zakupu w deklaracji VAT-7. Opcję można wyłączyć aby program nie uwzględniał regulacji dokumentów.
 3. Księga handlowa - Dodano w Księdze handlowej rejestr stornowań nieuregulowanych dokumentów zakupu.
 4. Środki trwałe - Dodano możliwość pobierania jako zwiększenie / zmniejszenie wartości środków trwałych faktur WNT oraz faktur z odwrotnym obciążeniem.
 5. Środki trwałe - Dodano możliwość zmiany stawki amortyzacji środka trwałego od ustawionego przez użytkownika roku. Umożliwiono 5 zmian stawki dla danego środka trwałego.
 6. e-Deklaracje - Dodano możliwość stworzenia historii wysłanych e-deklaracji. Nowa e-deklaracja teraz nie nadpisuje starej o tym samym formularzu i miesiącu, ale dopisuje nowy rekord. Poprzednia deklaracja musi być już wysłana do serwera ministerstwa.
 7. e-Deklaracje - Dodano nowe schemy wysyłki dla nowych wzorów deklaracji VAT-7(14) oraz VAT-7K(8).
 8. Skala podatkowa - Dodano nową funkcjonalność polegającej na tym, że w przypadku, braku wpisanych progów i stawek program pyta, czy przepisać je z poprzedniego roku.

Eksport / import danych

 1. Import z programu DGCS - Zwiększono ilość importowanych towarów z 30 tyś na 60 tyś.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano nowe nazwy sterowników kas fiskalnych - Incotex Mercury 116F, Incotex Mercury 130F.
 • Dodano nowy sterownik kasy fiskalnej - Datecs Maluch e.ko.
   
 1. Drukarki fiskalne Novitus - Delio/Quarto itp. - Dodano możliwość drukowania nr NIP klienta na paragonie.
 2. Drukarki fiskalne Novitus od modelu Vivo do Deon. - Dodano możliwość drukowania nr NIP na paragonie. Umieszczono NIP w miejscu na nazwisko kasjera.
 3. Drukarki fiskalne Elzab - Omega/Mera - Dodano możliwość drukowania nr NIP klienta na paragonie.
 4. Drukarka fiskalna Upos - Dodano możliwość drukowania nr NIP klienta na paragonie.
 5. Drukarka fiskalna Posnet HS / Epson TM-801FV - Zwiększono liczbę pozycji na wydruku faktury z na drukarce fiskalnej. Poprzednio było 15 pozycji.
   
 1. Emulator wagi metkującej - Dodano możliwość definiowania tary oraz drukowania etykiety zbiorczej.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy - Dodano możliwość ustawienia koloru czcionki dla nazwy towaru oraz dla symbolu/ceny towaru.
 2. Faktury sprzedaży - W rejestrze faktur dodano kolumny, w których pokazano rubryki gotówka/karta/czek/bon. Umożliwia to umieszczenie tych pól osobno na wydruku faktury.
 3. Przesunięcia Odebrane - Podczas wymiany cen sprzedaży w Przesunięciu Odbieranym dodano możliwość wymiany cen sprzedaży na dowolną cenę z magazynu (nie tylko na cenę 1 lub 2).

Kasa / Bank firmy

 1. Kasa firmy - W Miesiące \ Instalacja, konfiguracja \ Kasy gotówkowe \ Uzyskiwanie dowodów KP/KW \ W opcji 'F5 rozlicz utarg' dodano opcję 'Paragony imienne traktuj jak paragony (Sumuj w obrębie dnia). Paragony z przypisanym kontrahentem program będzie sumować jak paragony, podczas rozliczania utargu gotówkowego w kasie firmy.
 2. Import przelewów masowych - Podczas importu przelewów przy dodawaniu kontrahenta, umożliwiono przypisanie go od razu do przelewu.
 3. Rozliczenie z Centrum Kart Płatniczych - Dodano możliwość zastosowania zmiennej prowizji zależnej od wysokości transakcji.

Raporty

 1. Raporty - Produkcja \ Procentowa analiza zwrotów - Dodano możliwość wykonania analizy Przesunięć Wysyłanych oraz Przesunięć Odbieranych.
 2. Raport stornowań - Uwzględniono redukcję maksymalną przy pokazywaniu zadłużenia. Dodano pomijanie zapisów wynikających z nadpłaty.

Filie

 1. Filie magazynowe - Dodano opcję eksportu dokumentów bez weryfikacji w filiach magazynowych.
 2. Filie POS - Dodano wysyłanie dokumentów WZ oczekujących. Jeśli jest  zaznaczona opcja eksportowania WZ, automatycznie jest blokowana opcja wysyłania  faktur do WZ.

Inne

 1. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz dotyczący starych przesunięć MM filialnych (11:5) "Zakaz modyfikacji ilości w poprzednich MM".
 2. Numeracja dokumentów - Zmiana w sposobie definiowania numerów dokumentów. Dodano kreator definiowania numerów, za pomocą którego można łatwo ustawić początek i koniec numeru oraz aktualny numer (wzorowany na poprzednim sposobie definiowania numeru). Aby przełączyć typ numeracji - zwykła / dzienna / miesięczna / roczna oraz aby ręcznie zmieniać przepis, należy wybrać 'Zaawansowane'.
 3. Numeracja dokumentów - Dodano oddzielną numerację paragonów i faktur sprzedaży w Bistro i Hotelu.
 4. Harmonogram zadań - W opcjach zadania dodano 'Wykonuj zadanie tylko na tym komputerze'.
 5. Harmonogram zadań - Dodano wysłanie alertu w zadaniu 'Eksport danych do Centrali' w momencie, kiedy eksport nie dojdzie do skutku.

Bistro

 1. Przyciski - "Wydaj" - Dodano przycisk umożliwiający wydanie klientowi wszystkiego co zostało zamówione, na raz.
 2. Sala - Dodano nowe oznaczenie stolika kolorem ramki - kolor zielony oznacza, że wydano wszystkie pozycje.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 marca 2013