Wersja programu 5.1.4131.5678 - 31 maj 2013

  


   wersja 5.1.4131.5678 - 31 maj  2013   


 

Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7 - Dodano nowe załączniki do deklaracji VAT-7 i VAT-7K: Wniosek o zwrot podatku VAT-ZZ, oraz Wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu VAT-ZT.
 2. e-Deklaracje - Dodano eksport załączników VAT-ZZ i VAT-ZT do e-Deklaracji. Dodano podgląd wysłanych deklaracji: VAT-7, VAT-7K wraz z załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZT, ORD-ZU. W podglądzie będą widoczne tylko te załączniki, które zostały dołączone do deklaracji. Dodano podgląd historycznych już deklaracji VAT-7(13) oraz VAT-7K(7).
 3. Księga handlowa - Dodano możliwość wpisania dekretu dotyczącego faktur dla osób fizycznych w drzewie księgowania kasy firmy (dekretacja utargu).
 4. Księga handlowa - Dodano możliwość przypisania kont do kas firmy -  wpisanie konta dla odbiorców 200-ODB- z rejestru osób fizycznych.
 5. Odsetki podatkowe - Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych, od 09.05.2013r. przyjmują wartość: 11%.
 6. Stornowanie niezapłaconych dokumentów - Dodano opcje do stornowań. (Miesiące \ Instalacja ...\ Opcje\ Storno), gdzie można ustawić rodzaj kompensacji, jaka ma być stosowana podczas wyliczania zadłużeń kontrahentów.
 7. Stornowanie w KH/KPiR/VAT - W rejestrze stornowań dodano możliwość pobrania numeru dokumentu regulującego zadłużenie. Opcja będzie przydatna podczas tworzenia Dowodów wewnętrznych do zaksięgowania kosztu z uregulowanego dokumentu zakupu, który był wcześniej wystornowany z kosztów.
 8. Księga przychodów i rozchodów - Dodano wzór wydruku Dowodu wewnętrznego ogólnego w bieżącym miesiącu księgi oraz Dowodu wewnętrznego dla stornowanych dokumentów w Rejestrze stornowań oraz Bieżącym miesiącu księgi, zgodnego ze zmianami obowiązującymi od 11.05.2013 w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia kpir.

Eksport / import danych

 1. Import faktur zagranicznych - Dodano pytanie o walutę. Opcja umożliwi import dokumentów wystawionych w innej walucie niż PLN i zastosowanie przelicznika.
 2. Import przesunięć / Import EDI - w dialogu pokazującym importowane towary z pliku, dodano kolumny z ceną zakupu oraz sprzedaży. Kolumny domyślnie są ukryte i należy je odsłonić myszką przesuwając ostatni nagłówek listy.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne Posnet oparte o protokół POSNET - Dodano możliwość druku NIP klienta na paragonach fiskalnych.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty sprzedaży - W dokumentach sprzedaży (faktury, wz) dodano  rubrykę "Cena sprzedaży przed upustem".
 2. Opcja Wystaw oraz nowa opcja wystaw na Panel dotykowy - Dodano możliwość wpisania tylko nr NIP klienta, który będzie drukowany na paragonie fiskalnym. Opcja dostępna po naciśnięciu F5 w Opcji wystaw oraz podczas wyboru kontrahenta w nowej opcji wystaw na Panel dotykowy.
 3. Panel dotykowy - Dodano opcje do obrazów wykorzystywanych w Panelu Dotykowym (Miesiące \ Instalacja, konfiguracja \ Opcje \ Obrazy).
  Tu można ustawić katalog obrazów oraz zrobić skalowanie obrazów (zmiana rozmiaru) z różnymi opcjami. W podglądzie można zobaczyć informację o rozdzielczości obrazka wejściowego i wyjściowego.
 1.  Opcje towaru w magazynie - Dodano opcję "Zakaz modyfikacji po pobraniu do dokumentu". Opcja obecnie działa wyłącznie w opcji Wystaw i służy do zakazu jakiejkolwiek modyfikacji pobranego towaru niezależnie od uprawnień użytkownika. Głównym celem jest zablokowanie zmiany ilości towaru pobranego przy pomocy wagi lub dystrybutora paliw.
 2. Zamiana towaru za towar - Umożliwiono zamianę towarów z różnymi stawkami VAT.

Raporty

 1. Historia przecen - Podczas zmiany cen sprzedaży z faktury zakupu (nie wszędzie) do informacji wpisywanych do 'Historii przecen towarów' dodano nr dokumentu, z którego nastąpiła zmiana.
 2. Raport stornowań - W raporcie stornowań, na potrzeby Księgi handlowej, dodano opcję umożliwiającą obliczenie wartości sprzedanego towaru w cenie zakupu netto, który zszedł ze stanu z nieuregulowanej faktury zakupu.

Inne

 1. Usuwanie danych - Umożliwiono zatrzymanie usuwania przez ESC. Zatrzymanie nie jest natychmiastowe ponieważ program musi zakończyć usuwanie z aktualnie obsługiwanego rejestru.

Bistro

 1. Dostawa do domu - Dodano możliwość umieszczenia informacji o nazwie strefy oraz cenie strefy na wydrukach dotyczących dostawy do domu.
 2. Dostawa do domu - Widok zamówień do rozwiezienia - Zmieniono domyślne ustawienia pokazywania zamówień tak, że teraz są pokazane tylko te zamówienia, które są do rozwiezienia, a nie wszystkie.
 3. Prowizja dla kierowcy - Dodano opcję globalną umożliwiającą naliczanie prowizji za dostawę od ustalonej kwoty zamówienia.
 4. Opcje lokalne - Dodano opcję umożliwiającą sortowanie rachunków otwartych / na wynos wg upodobań użytkownika. Poprzednio sortowanie było na stałe i polegało na sortowaniu wg zalogowanego kelnera / nr sali / nr stolika / nr zamówienia.
 5. Wydruki - Dodano pole umożliwiające wstawienie na wydruku godziny i daty przyjęcia zamówienia.
 6. Widok sali - Zmiany graficzne - Zmieniono sposób edycji stolików. Dodano możliwość dodawania elementów wystroju sali. Umożliwiono obrót grafik z elementami o dowolny kąt. Umożliwiono przesuwanie elementów wystroju przez ciągnięcie za ramkę oraz skalowanie przez ciągnięcie uchwytów na ramce. Dodano ograniczenie skalowania: min 10% do 500% oryginalnego rozmiaru elementu. Tło sali jest generowane na podstawie wybranego obrazka oraz elementów i zapisywane do pliku JPG.
 7. Kuchnia - Dodano różne czcionki i kolory w panelu kuchennym w celu lepszej identyfikacji zamówienia przez kucharza. Teraz na wynos i do domu jest pokazywane w kolorze fioletowych. Dodatki są pokazywane niebieską czcionką pochyloną, a gotowe w kolorze szarym.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 kwietnia 2013