Wersja programu 5.1.6031.6886 - 31 grudzień 2014

  


   wersja 5.1.6031.6886 - 31 grudzień 2014   


 

Księgowość

 1. Rejestr stornowań VAT - Dodano narzędzie diagnostyczne dla tabeli storn VAT pokazujące wartości stawek VAT i kwot dla poszczególnych stawek.
 2. Różnice kursowe - Dodano możliwość anulowania wpisywania różnicy kursowej, przez naciśnięcie klawisza  Esc gdy program pyta o wartość kursu.

Kadry i płace

 1. Dodano naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i na Fundusz Pracy dla grupy Rady nadzorcze - zgodnie ze zmianą przepisów.
 2. Zmieniono wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe na 1,93%.
 3. Zmieniono wartość minimalnego wynagrodzenia podawaną jako limit do liczenia podstawy do wynagrodzenia chorobowego.

Eksport / import danych

 1. Eksport dokumentów sprzedaży - Ctrl+F6 Zapisz w formacie - Zmodyfikowano eksport faktury w formacie EDIFACT poprzez dodanie sekcji envelope (koperta).
 2. Export do programu KH Raks DBF - Dodano wysyłkę faktur rolniczych.
 3. Eksport do sklepu internetowego - Dodano przycisk F8-Eksportuj, który będzie eksportował ustawienia konfiguracji zapisane wcześniej przyciskiem F12-OK.
 4. Import EDI - Dodano możliwość import z identyfikacją towarów wg identyfikatora (NrTowaru). Poprzednio, gdy program nie zidentyfikował towaru, to dopisywał go do magazynu, ale z identyfikatorem nadanym przez program. Teraz identyfikator towaru zostaje przepisany z importowanego pliku. Dzięki temu następnym razem taki towar będzie mógł być rozpoznany.
 5. Import z urządzeń mobilnych - Presell X2 - Dodano możliwość importowania paragonów imiennych wraz z kontrahentem dla którego wystawiono taki dokument.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę - Farex Flex - Dodanie nowej drukarki fiskalnej. Drukarka umożliwia zapłatę w walucie oraz dokonanie płatności trzema formami płatności.
 1. Drukarka fiskalna Innova - Zwiększono ilość linii dla raportu zmiany i innych wydruków niefiskalnych do 400 linii. Poprzednio było 200 linii.
 2. Drukarki fiskalne - Dodano nową opcję drukowania bonów/kuponów dla drukarek posiadających możliwość drukowania formatek niefiskalnych. Opcja umożliwia wydruk kuponów do paragonu w zależności od określonych cech paragonu (wartość sprzedaży w danej grupie, itp).

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprawdzanie cen w Opcji Wystaw - Dodano komunikat o obowiązujących cenach specjalnych (promocje x+y, wielosztuki).
 2. Sprzedaż - Dodano opcję zachowywania wystornowanych do zera pozycji na dokumencie sprzedaży (poprzednio przy zatwierdzaniu takie pozycje były usuwane). Funkcja znajduje się w opcjach do sprzedaży.
 3. Faktury zaliczkowe - Zmieniono umieszczany na fakturach napis "Zaliczka na poczet:" na umieszczony w nagłówku tabeli napis "Z A L I C Z K A na towar/usługę".
 4. Weryfikacja - Zmieniono sposób zapisu zweryfikowanych danych. W tej chwili każdy dokument może mieć własny dokument weryfikacji.
 5. Magazyn - Podczas tworzenia nowego magazynu z poziomu listy magazynów dodano domyślne ustawienie typu magazynu  na 'Handlowy'.
 6. Panel dotykowy - Waga kalkulacyjna - Umożliwiono odczyt wagi na bieżąco i pokazywanie wyniku w panelu. Odczyt na bieżąco należy włączyć w opcjach konfiguracyjnych panelu dotykowego.

Raporty

 1. Dodano możliwość przerwania wykonywania operacji lub raportów w gałęziach menu: Raporty⇒Analizy dla szefa.

Filie

 1. Dodano opcję Ctrl+4 - Przeliczanie dokumentu (przeliczanie pozycji + aktualizacja nagłówka) ze środka dokumentu - Opcja będzie przydatna podczas eksportu dokumentu z filii do centrali jeśli pokaże się info, że nie można eksportować niektórych dokumentów, wtedy należy użyć w środku tych dokumentów Ctrl+4. Opcja dostępna dla: Dokumenty sprzedaży (faktury, korekty, paragony, zwroty), Dokumenty zakupu (faktury, korekty), RW, PW.
 2. W eksporcie/imporcie z filii do centrali do eksportowanych danych dodano dołączanie rozmiarów eksportowanych tabel. Podczas importu jest porównywany rozmiar lokalnej tabeli z rozmiarem importowanej tabeli - jak rozmiary się zgadzają to dokumenty są importowane a jak rozmiary są różne to jest komunikat i dokumenty nie są importowane.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz zamknięcia nieodpisanego dokumentu (Uprawnienie w grupie 0,18).
 2. Hasła i konfiguracja  - Uszczegółowiono uprawnienia dla raportów z gałęzi Rotacja towarów.
 3. Baza danych - Dodano opcję, która przy starcie programu po zalogowaniu użytkownika sprawdza czy program jest uruchomiony z zasobu sieciowego - jeśli tak jest, to pokazywany jest komunikat, że program jest źle zainstalowany.

Bistro

 1. Rachunki otwarte / Dostawa do domu - Powiększono przyciski w liście rachunków. Poprzednio pokazywało się 21 rachunków, teraz po powiększeniu 14.

   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 listopada 2014