Wersja programu 5.2.131.6940 - 31 styczeń 2015

  


   wersja 5.2.131.6940 - 31 styczeń 2015   


 

Księgowość

 1. Odsetki ustawowe - Zaktualizowano tabelę odsetek ustawowych dodając 8% od 23.12.2014.

Kadry i płace

 1. Deklaracje oraz e-Deklaracje - Dodano nowe deklaracje PIT-11 wersja 21, PIT-11K wersja 21, PIT-40 wersja 20, PIT-4R wersja 5, PIT-8AR wersja 4.
 2. Deklaracje oraz e-Deklaracje - Dodano formularz załącznika PIT-R do deklaracji PIT-11(21), oraz wysyłanie i podgląd tego załącznika w tabeli e-Deklaracji.
 3. e-Deklaracje - Dodano możliwość wysyłania bez podpisu kwalifikowanego dokumentów PIT-11, PIT-11K, PIT-8AR, PIT-4R, PIT_40.
 4. Koszty - W danych pracownika F5 w kadrach, dodano możliwość wybrania, dla każdego pracownika, jakie koszty uzyskania przychodu stosuje się w jego przypadku. Jeżeli nic tu nie jest zaznaczone, to program działa po staremu, czyli w formularzach PIT-11, PIT-40 zapamiętuje ostatnio wpisane dane.

Eksport / import danych

 1. Import uniwersalny w tabeli Ctrl+Y - Przyspieszono import w sytuacji, gdy importujemy dane, które są już w tabeli, a zmieniamy tylko niektóre pola.
 2. Import z innych programów - WFMag DOS - Dodano możliwość importu towarów będących na ujemnym stanie magazynowym.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna Novitus Lupo - Dodano wyłączenie możliwości odczytu bufora paragonów.
   
 1. Drukarki fiskalne - W konfiguracji drukarki fiskalnej w zakładce 'Kupony' dodano możliwość wybrania promocji do której dopisywany będzie kupon.
 2. Drukarka fiskalna Emar Printo - Włączono w drukarce tryb on-line dla pokazywania pobieranych pozycji na wyświetlaczu, przy drukowaniu paragonów w trybie off-line.
 3. Drukarka fiskalna Emar Printo 57TE wer.2 - Dodano drukowanie raportów zmiany przy zastosowaniu formatki uniwersalnej. Z brzegu tego raportu drukuje się napis "OPERACJA".
   
 1. Waga metkująca Dibal - seria 500 - Dodano możliwość zaprogramowania kodu kreskowego dla skanera podłączanego do wagi. W celu programowania kodu należy włączyć opcję w konfiguracji dodatkowych funkcji wagi w programie.
   
 1. Urządzenia mobilne - Presell X2 - Dodano archiwizację ostatnich 10-ciu odczytów z urządzenia.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Opcja Wystaw na stanowisku pos - Umożliwiono wysłanie paragonów do serwera pos poprzez użycie klawiszy Ctrl+F3, klawisza F3 lub F10 - opcja jest do skonfigurowania w "F9 Konfiguracja".
 2. Panel dotykowy na stanowisku pos - Umożliwiono wysyłanie paragonów do serwera pos na dodatkowy klawisz funkcyjny.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Cenniki specjalne - Modyfikacja (Tabele\Promocje, karty, cenniki\Cenniki specjalne). Dodano możliwość ustawienia globalnego filtra na towary (magazyny, grupy, kategorie). W związku z tym nie trzeba pobierać towarów ręcznie.
 2. Opcja Wystaw oraz Panel Dotykowy - Podczas sprawdzania ceny sprzedaży w Opcji Wystaw oraz w Panelu Dotykowym dodano komunikat, że sprawdzany towar jest w promocji.
 3. Panel Dotykowy - Podczas ustawiania ceny towaru za pomocą przycisku "Cena" do tej pory było wyświetlane "zł". Zostało to zmienione tak, aby był wyświetlany zdefiniowany nominał.
 4. Tworzenie zamówień zakupowych - Nowa opcja - Dodano domawianie do stanu minimalnego (jeśli potrzeba) a dopiero potem uwzględnianie rotacji.
 5. Operacje seryjne - W operacjach seryjnych na dokumentach sprzedaży dodano możliwość selekcji dokumentów (adres, nazwa, symbol kontrahenta oraz numer dokumentu).
 6. MMag porównanie towarów - Dodano możliwość zaznaczania atrybutów towarów do przeniesienia.
 7. Przesunięcia MMag - Podczas tworzenia nowego towaru na magazynie docelowym teraz przenoszone są barkody wraz ze wszystkimi atrybutami (mnożnik, ceny, plu, itp.) oraz dodatkowe uwagi do towarów (F12 z mag.).

Raporty

 1. Raporty - Na wydruku raportu Zysk i marża \ Zakupy wg. cen sprzedaży dodano w nagłówku informację za jaki okres jest raport.

Filie

 1. Import / Eksport do i z filii magazynowej, posowej i uproszczonej - Dodano informację jakie czynności są wykonywane.

Bistro

 1. Bistro mobilne - Dodano eksport nadgrup do urządzenia mobilnego.
 2. Wydruki - Dodano możliwość umieszczenia na wydruku ilości stornowanej oraz na wydruku w kuchni dodano możliwość umieszczenia w podsumowaniu ilości stornowanych.
 3. Karty rabatowe - Dodano uwzględnianie typu dokumentu do wystawienia przypisanego do karty rabatowej.
 4. Uprawnienia do Bistro - Dodano uprawnienie do dostępu do rezerwacji.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 grudnia 2014