Wersja programu 5.2.228.7007 - 28 luty 2015

  


   wersja 5.2.228.7007 - 28 luty 2015   


 

Księgowość

 1. Ryczałty samochodowe - Dodano opcję 50% odliczenia VAT w ryczałcie samochodowym.
 2. Zestawienia roczne - Umożliwiono zapisywanie informacji o remanentach w zestawieniu rocznym i deklaracji PIT-5 dla każdego roku osobno począwszy od 2000 do 2063 roku.

Kadry i płace

 1. Deklaracje z Kadr - Umożliwiono obsługę w programie REGONU 14-cyfrowego. W programie taki REGON należy wpisać bez cyfry kontrolnej, czyli tylko 13-cie pierwszych cyfr.
 2. e-Deklaracje - Dodano pasek postępu w czasie komunikacji z serwerem e-Deklaracji. W przypadku dużej ilości wysyłanych dokumentów można było odnieść wrażenie, że komunikacja stanęła. Dodany progres pokazuje jaki jest stan wysyłki.

Eksport / import danych

 1. Import EDI - Podczas importu z przeformatowaniem z innego programu umożliwiono pobranie importowanego pliku z serwera FTP lub maila. Dodano możliwość importu z przeformatowaniem wielu plików.
 2. Eksport Symfonia - Dodano możliwość eksportu faktur zakupu w cenach sprzedaży.
 3. Eksport tekstowy z tabel Ctrl-Y - Zmieniono działanie - Do tej pory rubryki niewidoczne nie eksportowały się, ale ponieważ powodowało to problem podczas importu, dodano wszystkie rubryki do eksportu.
 4. Import faktur zakupu - Dodano nową opcję do importu faktury zakupu. Gdy użytkownik zamienia wczytany towar na inny opcją "F3 Jako inny" program może wymienić wszystkie parametry towaru na te jakie są w magazynie lub pozostawić je takie jakie są na wczytywanym dokumencie elektronicznym.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna Novitus Soleo Plus E - Umożliwiono programowanie barkodów z mnożnikami.
 2. VisionPOS - Dodano możliwość odczytu paragonów z tego systemu kasowego.
   
 1. Drukarka fiskalna Elzab Mera - Dodano w dialogu konfiguracji możliwość zdefiniowania formy płatności dla gotówki. Do tej poty było można zdefiniować tylko dla bonu, czeku i karty.
   
 1. Wagi kalkulacyjne - Dodano test wagi on-line.
   
 1. Nowe Terminale płatnicze:
 • Dodano nowy terminal płatniczy w programie - Ingenico ICT220 z oprogramowaniem PayTel z Novitusa.
 • Dodano obsługę terminali Elavon z oprogramowaniem Ingenico ICT 220 + IPP 320 protokół v.3.4 przez LAN.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Kompletacja towarów w sprzedaży - Dodano nanoszenie ceny zakupu wynikającej z dokumentów RW jako ceny zakupu towaru, aby można było podejrzeć zysk na dokumencie sprzedaży (F4 Zysk).
 2. Płatność w dokumencie sprzedaży - W oknie płatności w euro (paragon, faktura) zwiększono wartość jaką można wprowadzić z 5 000 euro do 50 000 euro.
 3. Faktury - W tabeli dokumentu powiększono zakres wprowadzania ilości od -2 mln do +2 mln.
 4. Kupony - Dodano nową możliwość konfiguracji kuponu promocyjnego. Można ustawić aby kupon działał na wszystkich towarach w dokumencie. Ograniczeniem jest wtedy ilość transakcji.
 5. Magazyny - W spisie magazynów dodano rubrykę "opis" umożliwiającą wpisanie opisu magazynu.
 6. Przesunięcia MMag wew. - Dodano opcję, która podczas zakładania nowego towaru na magazynie docelowym powoduje przeniesienie informacje o zamiennikach oraz o towarach dowiązanych.

Raporty

 1. Raporty windykacyjne - W Raporty \ Analizy dla szefa \ Windykacja-oceń sprawność, Raporty \ Kasa i windykacja \ Lista zadłużonych firm dodano możliwość pokazywania dokumentów walutowych w takiej walucie w jakiej zostały wystawione dokumenty źródłowe. Aby pokazać wszystko w PLN podczas wypełnienia raportu należy włączyć opcję w zakładce "F7 Filtr \ Dokumenty walutowe pokazuj w PLN".

Inne

 1. Etykiety - Dodano obsługę drukowania etykiet podczas pobierania towaru do dokumentu sprzedaży do opcji Wystaw oraz do Panelu dotykowego. Towar musi mieć znacznik w magazynie (E).
 2. Karty rabatowe - Rozszerzono zakres dat dla daty ważności karty rabatowej do 2099 roku.

Bistro

 1. Wydruki na drukarkach kuchennych - Dodano możliwość zmodyfikowania wydruku w taki sposób, aby drukarka drukowała wyłącznie storna.
 2. Raport okresowy - Dodano możliwość wyłączenia z raportu rachunków zakończonych dokumentem RW.
 3. Identyfikacja telefoniczna - Zmodyfikowano identyfikację telefoniczną umożliwiając zastosowanie CLIP.EXE uruchomionego na tym samym komputerze. W CLIP.EXE należy ustawić opcję "wyślij także do" i ustawić port 1339 na adresie 127.0.0.1 Bistro rozpozna, że CLIP.EXE już pracuje i przełączy się na port 1339.
 4. Kalkulator - Dodano kalkulator, którego ikona znajduje się w górnej części głównego okna.

   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 stycznia 2015