Wersja programu 5.2.430.7127 - 30 kwiecień 2015

  


   wersja 5.2.430.7127 - 30 kwiecień 2015   


Księgowość

 1. e-Deklaracje - Zmiana działania - Deklaracja elektroniczna ze względów bezpieczeństwa teraz zawsze jest dopisywana jako nowa. Gdy deklaracja była wysłana do serwera Min. Fin. i była ponownie generowana przez użytkownika to mogła nadpisać poprzednio wysłaną (było pytanie, ale użytkownik mógł odpowiadać, aby nadpisać).
 2. Ewidencje VAT - Dodano możliwość włączenia podglądu wartości opakowań podczas wypełniania ewidencji VAT i deklaracji VAT-7.
 3. Intrastat - Dodano filtr dla kontrahenta, co umożliwia teraz wypełnianie intrastat tylko z części obrotów.
 4. Księga Handlowa - Firmy mikro - Dodano wzór wydruku Rachunku zysków i strat oraz Bilansu dla firm o statusie "mikro".

Eksport / import danych

 1. Eksport uniwersalny - Dodano możliwość eksportu liczby porządkowej "Lp."
 2. Eksport receptur - Dodano możliwość eksportu pojedynczej receptury, poprzez opcję ze spisu receptur, F9 Eksport, oraz zaczytania jej przez opcję F10 Import.
 3. Eksport do programu Symfonia - Dodano możliwość eksportu dokumentów z odwrotnym obciążeniem VAT. Dokumenty te są eksportowane gdy jest włączony eksport faktur zakupu importowych. Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie z eksportu dokumentów wystawionych do paragonów.
 4. Eksport do programu Fakir - Dodano możliwość eksportu dokumentów bankowych - wyciągi.
 5. Eksport do programu Rewizor - Dodano do eksportu dokumenty RW i PW.
 6. Eksport do pliku - Umożliwiono zawarcie polskich znaków w ścieżce przy eksporcie do pliku.
 7. Importy dokumentów (F12 w fakturach zakupu, Import Edi) - Dodano weryfikację dostępności magazynów (zawsze dopisz nierozpoznane...).

Urządzenia fiskalne i inne 

 1. Drukarka fiskalna - Reguły - Dodano możliwość filtracji wydruku wg rejestru faktur sprzedaży unijnych.
 2. Inwentaryzator - Dodano możliwość posortowania wczytanych danych z inwentaryzatora. Sortowanie może być po dowolnym polu odczytanym z urządzenia.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Przesunięcia MM wysyłane - Dodano pobieranie na MM wysyłane dokumentów zakupu unijnych oraz dokumentów PZ.
 2. Faktura sprzedaży - W fakturach wystawionych z opcją kompletacji, mających status wpisu ręcznego, dodano pokazanie wartości kosztu wyliczonego z dokumentu RW, a tym samym pokazano wartość zysku na sprzedaży (F4-F4 Zysk).
 3. Dokument sprzedaży (Faktura, Wz, itd.)- W środku dokumentu sprzedaży w opcji F8 Zmień/Ustal dodano możliwość pobrania do dokumentu pozycji z dokumentów takich jak: Faktura zakupu importowa WDT, PZ oczekujące, Zamówienie zakupowe, Faktura RR, Faktura odwrotne obciążenie, PZ zafakturowane.
 4. Faktury zakupu - Zmieniono komunikaty dla użytkownika. W przypadku, gdy ten sam towar był na fakturze wiele razy z różną ceną zakupu, to program informował użytkownika o zmianie ceny zakupu tyle razy, ile dany towar był na dokumencie. Teraz przy zatwierdzaniu faktury zakupu będzie jednokrotne pytanie z podaniem najwyższej ceny zakupu.
 5. Cenniki specjalne i kupony - Dodano wyróżnik promocji. Jeśli pozycja na dokumencie sprzedaży będzie promocyjna to ten wyróżnik zostanie dopisany z przodu nazwy towaru.
 6. Cenniki promocyjne - W opcji wczytywania elektronicznych gazetek dodano wczytywanie stawek VAT dla nowych towarów.
 7. Produkcja - W opcji "Wyprodukuj do poziomu sprzedaży" dodano opcję umożliwiającą traktowanie rozchodu z Przesunięcia wysyłanego jako sprzedaży.
 8. Panel dotykowy
 • W działaniu panelu dotykowego uwzględniono działanie opcji towarów z magazynu: "Po pobraniu do dokumentu sprzedaży zakaz modyfikacji" .
 • Uwzględniono zakazy  'Blokowania i odblokowania dystrybutorów' w panelu dotykowym.
 • Umożliwiono wpisanie ilości pobieranego towaru na przycisku towarowym (ustawia się to trybie konfiguracji).

Kasa / Bank firmy

 1. Eksport Eliksir - Zmiana eksportu do ING Banku Śląskiego oraz  umożliwienie wyeksportowania przelewów do ZUS.
 2. Bank - Dodano rubrykę 'konto bankowe kontrahenta' w rejestrze wyciągów bankowych - Konto bankowe.

Raporty

 1. Raporty Inwentura - W raportach "Protokół różnic wyniki korekty" oraz "Inwentaryzacja w cenach brutto" udostępniono przy wzorach wydruku pola z rekordu "Ramki VAT... " oraz zmieniono wzór wydruku raportu Inwentaryzacji w cenach brutto.
 2. Raporty - Dodano nowy raport: Wyciągi \ Ceny zakupu i sprzedaży w okresie, umożliwiający przeanalizowanie kształtowania się poziomu cen w różnym ujęciu.

Inne

 1. Etykiety - Dodano możliwość drukowania etykiet z protokołu różnic. Dodano możliwości umieszczenie na etykiecie kraju pochodzenia.
 2. Etykiety - Dodano możliwość wstawienia wyróżnienia tekstu w etykietach. Funkcja przydatna jest np. do drukowania na etykiecie informacji o alergenach. Wyróżnienie części tekstu można zrobić innym krojem, stylem, rozmiarem, ściskiem lub kolorem czcionki. Aby to osiągnąć należy do przełączania stylu tekstu zastosować w tekście zapis %Tn% gdzie n=1..5. Uwaga: styl nr 5 (%T5%) jest wykorzystany do wpisywania groszy u góry, tzw. indeks górny. Aby zdefiniować styl tekstu należy najpierw na oknie edytowania etykiety, wybrać Nr czcionki a następnie ustawić żądane parametry. W tekście napisu wpisujemy odpowiednie znaki przed tekstem, który ma być wyróżniony np.: %T2%, a po nim np. takie, które spowodują powrót do zwykłej czcionki np.: %T1%. Takie wyróżnienie można stosować do tekstu wpisywanego bezpośrednio w edytorze etykiety lub np. w tekście zapisanym w polu dodatkowym "Skład" które jest drukowane na etykiecie.
 3. Hasła i uprawnienia - W grupie 9 Magazyn w "Zakazie wprowadzania nowego towaru" uwzględniono wprowadzanie towaru ze słownika towarów.
 4. Rozmiarówka - Rozszerzono ilość znaków dla wartości cechy z 3 na 6 znaków.
 5. Wzory wydruku - Dodano możliwość eksportu i importu poszczególnych wzorów wydruku.
 6. Wydruki - Dodano możliwość umieszczenia na wydrukach informacji o nr strony z ilu stron. Dodano pole "Ilość stron" do wydruków różnych raportów i zestawień.
 7. Widok - Klawisze Alt-Enter umożliwiają teraz przełączanie pomiędzy: normalnym oknem - oknem zmaksymalizowanym - oraz pełnym ekranem.

Bistro

 1. Wydruki - Dodano możliwość umieszczenia na wydrukach numeru stanowiska i nazwy komputera.

Hotel

 1. Cenniki - Zmodyfikowano cenniki hotelowe umożliwiając ustalenie ceny za pokój, (dotychczasowo cena za osoby).
 2. Faktury - Dodano możliwość wysyłania faktur proforma mailem w postaci załącznika pdf.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 marca 2015