Wersja programu 5.2.1031.7493 - 31 październik 2015

  


   wersja 5.2.1031.7493 - 31 październik 2015   


Eksport / import danych

 1. Import z programu PCMarket - Dodano opcję umożliwiającą pominięcie towarów nie będących na stanie magazynowym.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano nowe sterowniki dla kasy Datecs Semi Plus oraz dla Datecs Maluch Plus.
   
 1. Drukarki fiskalne Elzab oraz Posnet na protokole thermal - Dodano opcję umożliwiającą drukowanie KP/KW na drukarce systemowej jako dodatkowa kopia.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Podgląd kartoteki towarowej - Dodano możliwość skoku do kartoteki towarowej z cenników obcych; możliwość skoku do kartoteki towarowej w magazynie źródłowym z MM wewnętrznej; możliwość skoku do kartoteki towarowej w magazynie docelowym z MM wewnętrznej.
 2. Panel Dotykowy - Dodano zalogowanie sprzedaży do "Raportu kasjera Z" podczas niefiskalnego zakończenia paragonu.
 3. Faktury - Dodano opcję wyszukiwania specjalnego po symbolu kontrahenta podczas wystawiana faktur z WZ/PZ.
 4. Zamówienie do dostawców - Dodano do funkcji F8 zaznacz/odznacz, skutek w Tworzeniu zamówień na podstawie rotacji. Zaznaczenie zamówienia jako zrealizowane powoduje pomijanie tego zamówienia przy Tworzeniu zamówień na podstawie rotacji poprzez nie uwzględnianie go w rubryce "Oczekujemy na dostawę (w drodze)".
 5. Faktura z paragonów - Zmieniono komunikat ostrzegający o tym, że pobieramy starszy paragon. Wcześniej program ostrzegał już po 7 dniach od daty paragonu, a teraz będzie to robił po 3 miesiącach od miesiąca, w którym wystawiono paragon.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Dodano możliwość wpisania kosztu, który będzie automatycznie pobierany przy wypełnianiu księgi przychodów i rozchodów, tak jak odsetki i prowizje bankowe.

Raporty

 1. Raport z kart rabatowych - W raporcie Towary na dokumentach sprzedaży uwzględniono dane z dokumentów WZ Oczekujące oraz Zamówienia sprzedaży.

Filie

 1. Filie magazynowe - W konfiguracji filii umożliwiono wskazanie magazynu, który będzie wysyłany do centrali. Do tej pory można było tylko wysyłać magazyn zerowy.
 2. Moje cenniki - W cennikach wysyłanych do filii dodano klawisz "F5 Weź towar", za pomocą którego można ręcznie pobrać towar do cennika.

Inne

 1. Karty rabatowe - W obsłudze kart rabatowych za pomocą SQL dodano nową rubrykę w tabeli kart "wartosc_upustu", która sumuje wartości nadanego upustu na karcie.
 2. Urzędy Skarbowe - Dodano nową tabelę z listą Urzędów Skarbowych i ich pełnymi danymi adresowymi oraz wyszukiwarkę Urzędów, z której można korzystać w Kadrach i płacach, Podstawowych danych firmy oraz w Serwisie.
 3. Promocje - Zmodyfikowano promocje X+Y oraz Wielosztuki w ten sposób, że teraz te promocje zadziałają na różnych towarach z tej samej grupy, kategorii i magazynu.
 4. Hasła i konfiguracja - Kasa i Bank - Dodano "Zakaz zmiany rodzaju operacji w kasie" i "Zakaz zmiany rodzaju operacji w banku".
 5. Limit zadłużenia kontrahenta - Zmiana działania opcji - Ustalony dla kontrahenta limit zadłużenia w rejestrze kontrahentów powodował, że program weryfikował zadłużenie w momencie rozpoczęcia transakcji i umożliwiał ją gdy limit nie był przekroczony. Program nie sprawdzał jednak czy dana transakcja tego limitu nie przekracza, w związku z tym zmodyfikowano program tak, aby wpisany limit działał także podczas tworzenia dokumentu. Teraz wystarczy wpisać limit, aby program sprzedawał do kwoty limitu.

Bistro

 1. Kuchnia - Dodano grupę towarową w rejestrze zamówień kuchennych.
 2. Zamówienie - Dodano możliwość zakończenia zamówienia na zero złotych.
 3. Produkty - Dodano opcję dla produktu "Po wyborze wykonaj akcję" gdzie jest możliwość wymuszenia wprowadzenia uwag do produktu po pobraniu towaru.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 września 2015