Zmiany w programie 01-31.05.2018 - wersja 5.18.0531.9540

  


   Zmiany w programie od 01.05.2018 do 31.05.2018 - wersja 5.18.0531.9540    Nowości                                                  

 1. RODO - Dostosowano program do wymogów RODO w zakresie "prawa do bycia zapomnianym" poprzez umożliwienie usuwania danych w tabeli kontrahentów wraz z kasowaniem w poprzednich miesiącach. Usuwane są wszystkie dane związane z kontrahentem (tablice rejestracyjne, notatniki, spis osób odbierających czy dane dodatkowe) z wyjątkiem dokumentów wystawionych dla tego kontrahenta. Umożliwiono wydruk z rejestru kontrahentów spełniający wymogi RODO co do "prawa do udostępnienia informacji o przetwarzanych danych" dla osoby, której dane przechowujemy. Wydruk, lub przygotowany plik PDF zawiera informacje o: administratorze danych osobowych, listę zgromadzonych danych i informacje o zgodach na przetwarzanie. Opracowywany jest także sposób wypełnienia obowiązku "prowadzenia rejestru przetwarzania danych osobowych". Więcej na ten temat na naszej stronie.

Księgowość

 1. Intrastat - Umożliwiono wysyłanie pozycji wpisanych ręcznie, pod warunkiem, że jest wpisany kod PCN.
 2. JPK_VAT - Poszerzono zakres działania opcji weryfikacji VAT. Teraz umożliwia weryfikację wszystkich NIP-ów. Poprzednio weryfikacja obejmowała tylko NIP-y dla sprzedaży z odwrotnym obciążeniem oraz sprzedaż eksportową.
 3. JPK_VAT - Dodano opcję umożliwiającą posortowanie ewidencji JPK_VAT wg dat. Poprzednio ewidencja była posortowana wg typów dokumentów zgodnie z opisem w dokumentacji Min. Finansów w pliku XSD.
 4. Ewidencja ryczałtu - Dodano opcję umożliwiającą księgowanie faktur w dacie sprzedaży, a nie tylko w dacie wystawienia.

Eksport / import danych

 1. Eksport do sklepu internetowego - Dodano możliwość wyeksportowania informacji o stanie min i stanie max.  Dodano pole stawka akcyzy do eksportu.
 2. Eksport Symplex EDI - Dodano do eksportowanych danych pole "rejestr księgowy" występujące na dokumentach sprzedaży i zakupu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Kasa fiskalna Farex Perla E - Dodano sterownik nowej kasy produkowanej od 2018 roku (z numerem unikatowym "CCC")
 1. Drukarka fiskalna Epson TMT801FV 2.0 - Dodano możliwość drukowania NIP-u klienta na paragonie.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Rabaty - Umożliwiono obsługę kuponów rabatowych w bazie danych MySQL.
 2. Numeracja - Dodano możliwość definiowania numeracji faktur dla osób fizycznych.
 3. Panel dotykowy oraz opcja wystaw - Dodano możliwość wydruku faktur zarówno na drukarce fiskalnej, jak i na drukarce zwykłej.
 4. Karty rabatowe - Na serwerze pos dodano opcję aktualizacji kart rabatowych podczas wczytywania sprzedaży ze stanowisko pos. Domyślnie ustawiony jest ostatni tydzień, jako zakres dat do wczytania.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty sprzedaży - Umożliwiono wpisywanie w kartotece kontrahentów dokumentów z formą płatności przedpłata. Funkcja wymaga zaznaczenia w opcjach dla kontrahentów, na zakładce F4, "Wpisywanie do kartotek kontrahentów dokumentów z przedpłatą (tylko sprzedaż internetowa)".
 2. Panel dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny 'Zatwierdź paragony'. Przycisk nie działa na sspos.  
 3. Panel dotykowy - Dodano opcję "Inteligentne przełączanie dokumentów", która znajduje się obok opcji "Ilość jednoczesnych dokumentów" w konfiguracji panela. Domyślnie opcja jest włączona i umożliwia przełączanie się tylko pomiędzy dokumentami, w których coś jest. Jeśli chcemy przełączać się pomiędzy wszystkimi dokumentami, niezależnie czy są puste czy nie, należy tą opcję odznaczyć.
 4. Zwroty do paragonów - Umożliwiono, podczas autoryzacji płatności kartą, dokonanie zwrotu na terminalu płatniczym.

Inne

 1. Hasła i uprawnienia – Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie dostępu do międzymagazynowego porównania towarów. Nowe uprawnienie dodano w grupie przesunięć (11:7)
 2. Hasła i uprawnienia - Zwiększono zakres działania zakazów podglądu cen zakupu. W dokumentach przesunięć MM, przy odpisywaniu, program pokazuje komunikat o uśrednionych cenach zakupu: "Cena zakupu jest uśrednianą w przypadku, gdy towar ściągnięto z dostaw o różnych cenach zakupu". Jeśli jest włączony dla użytkownika zakaz podglądu cen zakupu i zysku (4:4) lub zakaz pokazywania cen zakupu (9:11) to ten użytkownik nie będzie widział komunikatu.
 3. Raport niezgodności kartoteki towarowe - dokumenty - Zmodyfikowano i udoskonalono raport. Dodano możliwość odzyskiwania dokumentów sprzedaży i zakupu na podstawie kartotek towarowych podczas użycia opcji korygowania różnic.
 4. Odzyskiwanie danych - W opcji odzyskiwania dokumentów na podstawie kartotek towarowych, w funkcji niezgodności kartoteki towarowe - dokumenty, dodano do odzyskiwania dokumenty Przesunięć mm filialnych, Rw i Pw.
 5. GUS - Zmodyfikowano pobieranie danych z GUS umożliwiając pobranie danych dla wpisów z bazy REGON, dla których występuje więcej oddziałów jednego podmiotu. Chodzi np. o takie sytuacje gdy rolnik prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą lub firma ulega przekształceniu np. ze spółki z o.o. na S.A.
 6. Karty limitowe - Dla tego rodzaju kart umożliwiono zastosowano opcji: karta tylko raz dziennie, limit kwoty na dzień, limit kwoty na miesiąc. Umożliwiono częściową płatność po wyczerpaniu punktów na karcie, np. jeśli na paragonie będzie wartość większa niż mamy do wykorzystania na karcie, to różnicę będzie można dopłacić. Dzięki tej opcji łatwiejsze będzie używanie kart limitowych do zwrotu pieniędzy klientowi dokonującemu zwrotu towaru, oraz używanie ich np. jako karty podarunkowe.

Bistro

 1. Zamówienia - Dodano przycisk "Na pół" umożliwiający podzielenie zamówienia na dwa, jednym przyciskiem.
 2. Drukarki kuchenne - Dodano sterownik drukarki fiskalnej Emar Tempo Pro.
 3. Drukarki kuchenne - Rozszerzono ilość możliwych do zdefiniowania drukarek kuchennych do 9. Poprzednio można było zdefiniować 6.
 4. Rachunek - Dodano możliwość zakończenia zamówienia dodatkowymi trzema formami płatności, które należy zdefiniować w Small-u. Płatności będą uwidocznione w raportach kelnerskich.
 5. Rachunek - Dodano przycisk umożliwiający wydruk formatki z numerem zamówienia (tzw. dodatek drukowany po fiskalizacji).
 6. Opcje lokalne - Dla towarów z zerową ceną dodano opcję lokalną zabraniającą pobrania do zamówienia towaru z zerową ceną. Nie oznacza to, że nie można zmienić ceny danego towaru na zero, ale nie można pobrać domyślnie takiego towaru.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 kwietnia 2018