Zmiany w programie 01-31.08.2018 - wersja 5.18.0831.9756

  


   Zmiany w programie od 01.08.2018 do 31.08.2018 - wersja 5.18.0831.9756    


Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7(18) - Wdrożono nową schemę do wysyłki deklaracji VAT-7(18)_v1-1E. Jest to kolejną schema do wersji 18 deklaracji, wprowadzoną przez Ministerstwo 27 sierpnia 2018.

Eksport / import danych

 1. JPK_FA oraz JPK_MAG - Podczas tworzenia pliku, w kreatorze, dodano zakładkę "Filtr" umożliwiającą zawężenie dokumentów eksportowanych do JPK_FA/JPK_MAG.
 2. Cenniki specjalne - Dodano możliwość eksportu i importu cenników specjalnych, w formacie EDI, pomiędzy różnymi programami Small Business.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - W regułach dodano znacznik '$n' umożliwiający pobranie, nazwy towaru z magazynu, zamiast nazwy fiskalnej '$N'.
 2. Kasy fiskalne Elzab - Dodanie możliwości programowania barkodów z mnożnikami. Jeżeli barkody mają indywidualny PLU, to będą programowane w kasie jako osobne towary.
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano sterownik drukarki Posnet Trio 1.01 protokół Posnet.
 1. Drukarki fiskalne Elzab - Umożliwiono zdefiniowanie nazwy dla płatności typu "Inna".
 2. Drukarki fiskalne Elzab - Dodano możliwość umieszczenia na paragonie przedpłaty.
 3. Drukarka fiskalna Elemis - Umożliwiono drukowanie nazw form płatności tak jak jest to zdefiniowane w programie.
   
 1. Nowy Terminal płatniczy:
 • Dodano sterownik terminala Six/Hilltech 1.08.18 Ingenico ICT 220.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy - Podczas sprawdzania ceny w panelu dotykowym, umożliwiono aby sprawdzanie ceny po symbolu sprawdzało też po plu, a sprawdzanie ceny po plu sprawdzało też po symbolu.
 2. Panel dotykowy oraz opcja wystaw - Jeśli jesteśmy na sspos i jest problem z dostępem do serwera pos, to opcja pokazuje stosowną informację.
 3. Opcja wystaw - Pokazano inicjały zalogowanego użytkownika.
 4. Barkody - Umożliwiono wpisanie kodu docelowego do barkodu bez mnożnika.
 5. MM-ki wewnętrzne - Umożliwiono weryfikację dokumentów przesunięć międzymagazynowych wewnętrznych.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Dodano możliwość zapisania stworzonych przelewów do pliku w formacie odpowiednim dla BGŻBNP Paribas (format Multicash PLI - elixir).

Filie

 1. Filie POS - Umożliwiono przesłanie MM-ki wewnętrznej z centrali do filii w postaci wpisów ręcznych (tylko filie POS).

Inne

 1. Kontrahenci - Przyspieszono pokazywanie listy kontrahentów. Ponadto w przypadku, gdy program znajdzie kontrahenta o podobnym symbolu, do tego którego szukamy, to pokazuje go w pierwszej kolejności przed kontrahentami z podobnym NIP-em.
 2. Wysyłanie seryjne e-maili - Dodano możliwość przerwania wysyłki oraz dodano informację o postępie - ile maili wysłano i ile pozostało do wysłania.
 3. RODO rejestr czynności - W hasłach dodano uprawnienie dostępu do rejestru czynności RODO (6:17).
 4. Karty limitowe - Dodano możliwość doładowania karty limitowej za pomocą zwrotu do paragonu. Kwota doładowania nie jest wprowadzana do kasy gotówkowej firmy, ani do kasy na drukarce fiskalnej. Dzięki temu rozwiązaniu można wykorzystać karty limitowe do zwrotu pieniędzy podczas zwrotu zakupionego wcześniej towaru, zamiast oddawać klientowi gotówkę, tak aby klienci mogli zapłacić taką kartą za kolejne zakupy w naszym sklepie.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 lipca 2018