Zmiany w programie 01-30.06.2021 - wersja 5.21.0630.12527

  


 Zmiany w programie od 01-30.06.2021 - wersja 5.21.0630.12527 


Księgowość

 1. Ewidencja JPK - W ewidencjach zakupu (Ctrl-F6) dodano możliwość ustawienia wyświetlania z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Dzięki temu widać jeśli są dokładniejsze zapisy np. przy 50% odliczeniu VAT.
 2. KPiR - Dodano możliwość wpisywania nazwy zdarzenia gospodarczego dla sprzedaży z uwag dokumentu.

Kadry i płace

 1. Lista płac - Umożliwiono aby data wypłaty wynagrodzenia automatycznie przesuwana była o miesiąc do przodu w momencie zakładania nowego miesiąca.
 2. PPK - Dodano eksport zestawienia składek PPK do Paribas.

Eksport / import danych

 1. Eksport do CDN Optima - W nazwach płatności będą teraz eksportowane nazwy zdefiniowane przez użytkownika. Poprzednio były one ustawione na stałe: "gotówka, karta, bon, czek, inna".
 2. Eksport do programu Symfonia - Dodanie informacji o sposobie płatności i sposobie przedpłat dla faktur sprzedaży w polu "Sygnatura".

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Wyświetlacz zewnętrzny - Dodano regułę na obecność wpisanego NIP. W zależności od tego czy NIP jest wpisany czy nie można wysłać do urządzenia lub nie.
 2. Wyświetlacz zewnętrzny - Dodanie możliwości wstawienia pól odbiorcy faktury.
   
 1. Terminal płatniczy IT Card - Zwiększenie szybkości pracy z terminalem.

Inne

 1. GUS - Umożliwiono pobieranie nr REGON do podstawowych danych firmy, w trakcie sprawdzania w GUS.
 2. Usuwanie danych - Podpięto autokomis do funkcji usuwania danych. Usunięcie danych uzależnione jest od daty usuwania oraz tego czy pozycja jest zakupiona i sprzedana.
 3. Karty rabatowe - Usunięto opcję włączającą działanie kart rabatowych. Od teraz zawsze działają w programie - nie trzeba specjalnie włączać.
 4. Promocje - Dodano możliwość zastosowania promocji zdefiniowanej w cennikach specjalnych podczas użycia karty rabatowej, lub podczas użycia grupy kart spełniających wskazane kryteria, na dokumencie sprzedaży. Należy wpisać w pole 'Wzór karty rabatowej' nr karty lub wzorzec karty, podczas dodawania lub edycji nagłówka promocji.
 5. Cennik dla kontrahenta - Dodano opcję umożliwiającą wyczyszczenie tabeli.

Bistro

 1. Kierowcy - W rejestrze rachunków otwartych i nierozliczonych z kierowcami pokazano pola gotówka, karta, czek, bon, co umożliwia teraz zmianę sposobu płatności dostawy do domu, gdy klient zapłacił inną formą płatności.
 2. Raport kierowców - Dodanie w rozliczeniu informacji o sposobach płatności.
 3. Towary - Dodanie możliwości wklejenia kodu przez Ctrl-V ze schowka.
 4. Restaumatic - W powiązaniach towarów dodano możliwość identyfikowania towaru z internetu także przez nazwę, w przypadku, gdy program nie zidentyfikuje go przez symbol.

Hotel

 1. Raport - Dodano nowy raport pokazujący wartości dla rezerwacji i pobytów. Raport pobiera dane zarówno z rezerwacji bieżących, jak i archiwalnych, dzięki czemu pozwala pokazać skumulowane dane dotyczące pobytów i rezerwacji z danego okresu.
 2. Cenniki - Wprowadzono zmiany porządkujące w cennikach. Dodano ostrzeżenia w sytuacji gdy pozostawione są pola bez cen. Zmieniono działanie cennika zależnego od ilości osób. Po pierwsze gdy nie zdefiniowano ceny dla wielu osób, program bierze wielokrotność ceny za jedną osobę z cennika. Po drugie - program traktował dorosłych i dzieci jako jednakowe osoby i naliczał rabaty dla skumulowanej ilości. Teraz osobno zlicza dorosłych, dzieci1 i dzieci2.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 maja 2021