Zmiany w programie 01.01. - 31.05.2021. - wersja 5.21.0531.12446

  


   Zmiany w programie od 01.01. do 31.05.2021 - wersja 5.21.0531.12446    Nowości                                                  

 1. Opłata cukrowa - Dodano rubryki w magazynie, w części towarowej dokumentów oraz w rejestrze dokumentów. Opis funkcji jest dostępny na stronie internetowej.
 2. Integracja z DPD oraz DHL - Dodano możliwość zintegrowania wysyłek kurierem DPD oraz DHL z programem. Definiowanie kurierów w Miesiące\ instalacja\ definiowanie\ kurierzy. Obsługa w dokumencie sprzedaży znajduje się pod klawiszem Ctrl+K.

Księgowość

 1. Ryczałt ewidencjonowany - Dodanie nowych stawek ryczałtu w ewidencji i zmiana wzoru wyglądu tabeli ewidencji.
 2. Księga handlowa - Dodanie rubryki perSaldo. Dla kont rozrachunkowych dodano pokazanie jednocześnie Salda Wn oraz Ma.
 3. Księga handlowa - Zwiększenie maksymalnej ilości kont w planie kont z 5000 do 10000.
 4. JPK - Dodano umieszczanie przedrostka numeru NIP w pliku JPK zarówno dla kontrahentów unijnych jak i pozaunijnych.
 5. JPK - W stopce ewidencji JPK dodano wyświetlanie się kwoty podatku do wpłaty do US. Przy zmianach ręcznych też jest uaktualniana.
 6. Środki trwałe - Zwiększenie zakresu dat przy wpisywaniu procentu amortyzacji i współczynników.
 7. Ryczałt od przychodów - Dodano możliwość wyłączenia stornowań.
 8. Deklaracja VAT-UE - Dodano w załącznikach VAT-UE A B i C większą ilość pozycji.
 9. JPK_VAT - JPK_V7 - Dodanie możliwości wysłania do Ministerstwa części deklaracyjnej lub części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Kadry i płace

 1. Dodano nowe deklaracje PIT-4R(11) i PIT-8AR(10) zawierające zmiany wprowadzone pod koniec roku rozporządzeniem ministra i zastępujące w zeszłym miesiącu zrobione deklaracje.
 2. Pracownicy - Dodano weryfikację nr-u PESEL podczas wprowadzania.
 3. PPK - Dodano format PPK Uniqua.

Eksport / import danych

 1. Import uniwersalny - Do importu uniwersalnego dodano stawkę podatku cukrowego.
 2. Eksport do Wapro XML - Dodanie informacji o numerze sklepu - filii. Dodanie w eksporcie dokumentów PW oraz MM. Dodanie eksportu odczytów z kas fiskalnych jako sprzedaży paragonowej. Zmiana typu dokumentu na magazynowy 'M' dla dokumentów PZ. Dodanie możliwości rozdzielenia eksportu faktur sprzedaży dla os. fizycznych oraz paragonów z NIP. Możliwość włączenia rozdzielenia rekordów zbiorczych paragonów na płatności/nr kasy/nr sklepu.
 3. Eksport do Rewizor - Dodanie opcji umożliwiającej rozdzielenie eksportu paragonów z NIP, faktur dla osób fizycznych oraz faktur do paragonów. Dodanie w eksporcie raportów dobowych.
 4. Eksport do CDN Klasyka - Dodano możliwość włączenia rozdzielenia rekordów zbiorczych paragonów na płatności/nr kasy/nr sklepu.
 5. Eksport do CDN Optima - W eksporcie dodano możliwość zdefiniowania nazw rejestrów.
 6. Eksport do programu Fakt - Dodano możliwość eksportu danych do programu Fakt.
 7. Import EDI - Dodano modyfikację umożliwiającą wczytywanie faktur typu odbiorca-płatnik.
 8. Eksport do Buchalter - Umożliwiono rozdzielenie eksportu faktur na krajowe, unijne, faktury do paragonu i paragony z NIP.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarka niefiskalna - Zmieniono zawartość pola rabatu. Teraz przy wydruku pola rabatu w stopce, do kwoty tego rabatu będą wliczane także promocje. Poprzednio była to jedynie kwota rabatu procentowego.
 2. Drukarka niefiskalna 80mm - Dodanie możliwości wydruku pola GTU w pozycji paragonowej.
 3. Drukarki fiskalne Elzab, Elzab STX, Novitus - Umożliwienie wydruku vouchera (bonu) w stopce paragonu.
 4. Drukarka fiskalna Elzab - Dodanie opcji wyłączającej ograniczenie na 10(6) linii w stopce paragonu.
   
 5. Inwentaryzator - Dodanie funkcji odczytu inwentaryzatora w tabeli Etykiet.
   
 6. Emulator wagi metkującej - Dodanie nowego formatu FFxxxxxIIIiii oraz FFpppppIIIii.
 7. Waga metkująca Dibal seria 500 - Dodano możliwość programowania grupy na wadze.
   
 8. Wagi kalkulacyjne - Dodanie opcji umożliwiającej stabilizację programową. Teraz można wpisać ilość identycznych pomiarów, których wystąpienie spowoduje uznanie wyniku ważenia za stabilny.
   
 9. Wyświetlacz zewnętrzny - Umożliwiono współpracę z wyświetlaczem wolnostojącym Novitus Next.
   
 10. Sprawdzarka cen - Dodanie sprawdzarki plikowej (email, plik, FTP).
   
 1. Nowy Terminal płatniczy:
 • Dodano Terminal płatniczy z protokołem FROB - PayTel protokół ECR-EFT v.1.6 z lub bez drukarki.
 1. Terminal płatniczy PeP - Dodanie możliwości wskazania adresu docelowego komputera w komunikacji zwrotnej terminal-PC. Celem jest możliwość pracy w sieci zawierającej kilka podsieci.
 2. Terminal płatniczy - Dodanie możliwości zdefiniowania dodatkowego terminala płatniczego i ustalenia dla jakich płatności będzie realizowana płatność przez terminal. Można teraz przypisać dodatkowy terminal do płatności np. czekiem. W sposobach płatności dodano możliwość zdefiniowania czy do danej płatności będzie przypisany terminal płatniczy.
 3. Terminal płatniczy - Dodano pytanie podczas naciśnięcia ESC, czy przerwać komunikację z terminalem. Ma to uchronić przed niezamierzonym działaniem kasjerów.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Dodano pod opcją wystaw w menu, opcję "wyślij paragony", do tej pory była zaszyta gdzieś głębiej w opcjach.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Wydruki do pdf - Dodano możliwość wysyłania korekty sprzedaży w pdf (CTRL+A w rejestrze korekt).
 2. Zakupy - Odblokowano do edycji stawki VAT sprzedaży na dokumencie zakupu.
 3. Towary - W 'starym' oknie dialogowym 'Dane pozycji' dodano przycisk 'AF4 Opis', za pomocą którego można zmienić rubrykę 'Opis' w magazynie.
 4. Towary - W wyszukiwarce 'F5 Wyszukaj w nazwie' w starej opcji pobierania towaru. Zmieniono maksymalną ilość wyszukiwanych elementów z 1000 do 2000.
 5. Towary - Zmiana. Nowa opcja pobierania towarów teraz po odświeżeniu listy towarów (F7) nie czyści pola wyszukiwania.
 6. Panel dotykowy i odczyt z inwentaryzatora - Dodano możliwość importu ceny sprzedaży.
 7. Panel dotykowy - Dodano nowy przycisk funkcyjny w panelu dotykowym - zmiana ceny pozycji na cenę 2 z magazynu.
 8. Faktura z WZ - Podczas wystawiania faktury zmodyfikowano okno wyboru kontrahentów, dodając inteligentne wyszukiwanie.
 9. Opcja wystaw i panel dotykowy - Umożliwiono przenoszenie pozycji pomiędzy jednocześnie otwartymi dokumentami. Aby to zrobić należy, w opcji wystaw, na pozycji dokumentu wcisnąć CTRL+P a w panelu należy dodać nowy przycisk funkcyjny do rzędu przycisków na panelu.
 10. Panel dotykowy - Umożliwiono obsługę jednoczesnych dokumentów jeśli drukarka fiskalna jest ustawiona z wydrukiem online.
 11. Panel dotykowy - Przycisk zmiany bieżącego dokumentu, gdy są otwarte dokumenty robi się czerwony, jak nie ma otwartych dokumentów to przycisk robi się szary (tak jak do tej pory).
 12. Panel dotykowy - Umożliwienie pokazywania dostawców podczas pobierania kontrahenta do dokumentu w panelu dotykowym.
 13. Panel dotykowy - Zmiana w raporcie zmiany. Zakończenie dokumentu bez fiskalizacji wlicza się od teraz do raportu zmiany.
 14. Opcja wystaw oraz panel dotykowy - Po zakończeniu dokumentu program automatycznie ustawia jako bieżący dokument, taki kolejny dokument, w którym są jakieś pozycje. Jeśli nie znajdzie takiego dokumentu ustawia się na pierwszym dokumencie.
 15. Opcja Wystaw - Dodano możliwość pokazania reszty w euro razem z centami - należy drugi raz nacisnąć przycisk 'F7 Reszta EUR'
 16. Kody wagowe - Dodano opcję umożliwiającą nie pytanie o ilość w przypadku skanowania kodów wagowych w fakturze sprzedaży, zakupu oraz w PW.
 17. Opcje sprzedaży - Dodano opcję: Rezerwacje od odbiorców - kontroluj limit zadłużenia kontrahenta.
 18. Paragony z NIP-em. - Dodano możliwość osobnej numeracji paragonów z NIP. Numerację należy włączyć w opcjach sprzedaży, a następnie ustalić sposób numeracji.
 19. Dokumenty sprzedaży - Umożliwiono odnotowywanie daty, godziny i inicjałów osoby dodającej lub modyfikującej pozycje na dokumencie.
 20. Tworzenie zamówień na podstawie rotacji towarów - Dodano nową tabelę powiązaną z zamówieniami, w której pobierane są dane z rezerwacji od odbiorców: dokument, data, towar, itd.
 21. Sprzedaż - W funkcji CTRL-A wyślij fakturę dorobiono osobne ustawienie treści dla proform.
 22. Wydruk faktury sprzedaży - Zmodyfikowano opcję z pytaniem o wybór konta przed wydrukiem poprzez możliwość wyłączenia pytania dla faktur nie przelewowych.
 23. Zwroty do paragonów - Dodano możliwość indywidualnej modyfikacji ceny z paragonu (dotychczas była tylko możliwa zmiana ilości).
 24. Jednostki przeliczeniowe - Zwiększono możliwość wpisania ilości do 10000 w przeliczniku jednostki przeliczeniowej.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Elixir - Dodanie możliwości edycji formatów przelewów Santander MF+ oraz internetowy *.TXT

Raporty

 1. Do raportu: Raporty\ Rotacja towarów\ Ruch towarów z podziałem na operacje dodano 2 kolumny: 'Stan ilościowo' oraz 'Stan ilościowo na koniec okresu'.
 2. Raport Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano wartość opłaty cukrowej również dla pozycji towarowych.
 3. Rotacja towarów\ Sprzedaż wg Kategorii i grup tow. - Wpisano daty wypełnienia raportu w tytuł tabeli.

Filie

 1. Eksport dokumentów z filii magazynowej do centrali - W opcjach wysyłki dodano opcję 'Wysyłaj PW i RW'. Zaznaczenie spowoduje wysłanie dokumentów PW i RW do centrali. Do tej modyfikacji dokumenty PW i RW były wysyłane domyślnie - teraz trzeba zaznaczyć nową opcję.
 2. Filie POS - Dodano nowy raport zmian ilościowych (stan) w magazynach po imporcie danych z centrali.

Inne

 1. Kontrahenci - Do okna z danymi kontrahenta dodano przycisk 'Ctrl+A Dane odbiorcy', umożliwiający podanie od razu danych odbiorcy (nip, adres, nazwa) podczas wprowadzania nowego kontrahenta.
 2. Kontrahenci - Dodano przedrostek numeru NIP, wybierany zarówno dla kontrahentów unijnych jak i pozaunijnych.
 3. Kontrahenci - Zmieniono traktowanie Wielkiej Brytanii z kraju unijnego na, traktowanie jako kraj pozaunijny, we wszystkich dokumentach.
 4. Etykiety - W opcjach towarów, dotyczących drukowania etykiet (Ctrl+J) dodano "Drukuj etykiety na towary: Tylko przy zmianie ceny sprzedaży".
 5. Etykiety - Dodano możliwość wejścia do tabeli etykiet w menu (pod Magazynami).
 6. Etykiety - Umożliwiono zdefiniowanie waluty dla etykiet. Waluty dla etykiet zastosowano do pola PRZELICZNIK_N/PRZELICZNIK_B na etykiecie.
 7. Usuwanie danych - Dodano możliwość usuwania kontrahentów z pustymi kartotekami. W opcji usuwania danych trzeba zaznaczyć opcję kartoteki kontrahentów i potem w F2 opcje należy zaznaczyć F3 usuń kontrahentów z pustą historią transakcji.
 8. MPlatform - Dodanie panelu lokalnego z możliwością wydruku promocji. Dodano blokadę naliczania MPlatform dla innych dokumentów niż paragon. Dodanie voucherów (bonów) w przypadku, gdy taki bon zostanie przesłany z MPlatform i posłuży jako płatność za paragon.
 9. Promocje - Umożliwiono uwzględnienie promocji PromoMIX w eksporcie i imporcie promocji. Tabele\ Promocje, karty, cenniki\ Cenniki specjalne oraz kupony - F8 Zapisz/F9 Wczytaj.
 10. Promocje - Umożliwiono przenoszenie zakończonych promocji do archiwum, opcją Ctrl+F9 w rejestrze promocji a także przeniesienie jednej promocji z archiwum do rejestru (Ctrl+F9 w archiwum).
 11. Cennik promocyjny - Dodano nową kolumnę ze stanem towaru w magazynie oraz datą jego pobrania. Dane są do niej wpisywane przy pobraniu towaru do promocji, podczas odświeżania na klawisz F9 w tabeli, oraz automatycznie w momencie wejścia promocji na magazyn.
 12. Cennik dla kontrahenta - Dodano możliwość pobrania jednej pozycji na klawisz F5.
 13. Hasła - Dodano uprawnienie: Zakaz pokazywania sumy.
 14. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz w grupie 50: Opcja 'Wystaw' (Panel dotykowy) - Zakaz wykonywania raportów dr. fiskalnej gdy są otwarte dokumenty.
 15. Rozliczenie opakowań - Do istniejącego rozliczania opakowań (Ctrl-F8 w kontrahentach) dodano funkcjonalność, która umożliwia rozliczenie opakowań po usuwaniu danych. Podczas usuwania danych w kartotekach towarów ze stawką "opak" (zakup i sprzedaż) są tworzone zapisy z saldem opakowań dla każdego kontrahenta na datę usuwania danych.
 16. Wysyłanie e-maili - Dodanie możliwości wybrania programu do wysyłania maili. Dodanie programu Mozilla Thunderbird.

Serwis

 1. Urządzenie - Dołożono pole uwag w oknie opisu urządzenia.
 2. Przegląd - W opcji F8 przegląd dodano zapamiętywanie ostatniego wyszukiwania.
 3. Dokumenty - Nr zlecenia oraz nr.unikatowy, przy zamknięciu zlecenia WZ lub fakturą, jest przenoszony do pola uwag.
 4. Zlecenia - Umożliwiono wybór magazynu w zleceniach podczas pobierania czynności. Funkcja działa tylko w starym oknie pobierania towarów.
 5. Zlecenia - Umożliwiono przypisanie do zleceń towaru/usługi bezpośrednio z magazynu. Towar, jeśli jest przypisany, jest pobierany na dokument.

Bistro

 1. Wydruki na drukarki fiskalne - Dodano możliwość przetestowania wydruku niefiskalnego podczas definiowania wydruków niefiskalnych faktury,WZ i paragonu .
 2. W raporcie rozliczenia kierowcy dodano linię z adresem dostawy.
 3. Towary - Dodanie opcji globalnej umożliwiającej pobieranie towaru przez PLU, poprzednio program zawsze szukał towaru wg symbolu.
 4. Wynos - Dodanie możliwości wpisania godziny, na którą ma być dostawa. Godzina pokazuje się także w liście rachunków otwartych/ do rozwiezienia.
 5. Zestawy - Dodanie możliwości wstawienia składnika zestawu typu 'grupa towarowa'. Poprzednio możliwe było tylko wstawienie wszystkich dodatków z danej grupy towarowej.
 6. Restaumatic - Jeżeli klient chce aby zamówienie było zrealizowane na konkretną godzinę, to wpisywane to jest w pozycjach zamówienia w minutniku oraz w zmiennej "wynos_na_godzine". Natomiast w przypadku, gdy chce jak najszybciej tylko w zmiennej "wynos_na_godzine". Poprzednio nie było takiego rozróżnienia. Teraz jest to robione w ten sposób, aby kucharz wiedział co ma robić w bieżącej kolejności, a co zostawić na później.
 7. Restaumatic - Dodanie NIP-u klienta przy wczytywaniu zamówień z internetu.
 8. Restaumatic - Dodano możliwość wczytania wielu zamówień z jednego pliku w przypadku komunikacji uniwersalnej przez pliki.
 9. Sposób dostawy - Dodano możliwość wyboru sposobu dostawy zamówienia na wynos (Dostawa do domu, odbiór własny, klient zje na miejscu).
 10. Raport zmiany - Dodano pokazywanie dostawy do domu wg sposobu dostawy (odbiór osobisty, wynos, zje na miejscu). Dodano w raporcie zmiany informację o RW do faktur z opisem ogólnym.
 11. Wydruki - Dodanie pola do wydruków "$[SposobDostawy,0,0,0,6,***,***]$  umożliwiającego wydrukowanie sposobu dostawy.
 12. Druk - Dodanie kodu umożliwiającego druk LOGO.
 13. Komunikaty techniczne - Dodanie komunikatów technicznych do zmiany stolika oraz umożliwiono zdefiniowanie, na której drukarce komunikat będzie drukowany w konfiguracji drukarek kuchennych.

Hotel

 1. Sprzedaż - Dodano obsługę kontrahentów zagranicznych. Dokumenty wystawiane są bez VAT i zawsze w złotówkach. Kontrahenci zagraniczni nie są blokowani, ale są przerzucani jak płatnicy VAT do rejestru FAKTUR KRAJOWYCH zgodnie z wyjątkiem wynikającym z art. 28e ustawy VAT, który podaje, że miejscem świadczenia usług związanych usługami zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, jest miejsce położenia nieruchomości. Dodano opcję umożliwiającą szybkie przypisanie do opisów ogólnych wielu towarów wg stawek VAT.
 2. Wpłaty do rezerwacji - Umożliwiono przepisywanie wpłaty na rezerwacje, z jednej rezerwacji na inną rezerwację. Można to zrobić gdy rezerwacja jest usuwana a ma powiązane wpłaty, oraz gdy kończona jest rezerwacja, np. skracany czas pobytu, a są powiązane wpłaty bez dokumentu. W takim przypadku w rezerwacji  na którą ma przejść wpłata, w kolumnie opłaty dodatkowe, można wpisać wartość przenoszoną z innych rezerwacji(rozliczanie wspólne na innej rezerwacji).
 3. Goście - Dodano powiązanie osoby meldowanej w hotelu z firmą (płatnikiem). Program zapamiętuje w archiwum gości (jeśli jest włączone) płatnika z ostatniej faktury. Płatnika można również ustawić ręcznie.
 4. Raporty - Osoby zameldowane na dzień - Dodanie kolumny “Uwagi do rezerwacji” z karty “Płatność”.
 5. Dokumenty - Dodanie możliwości wystawienia dokumentu KP bezpośrednio z poziomu rezerwacji hotelowej.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 grudnia 2020