Zmiany w programie 01-31.07.2021 - wersja 5.21.0731.12585

  


 Zmiany w programie od 01-31.07.2021 - wersja 5.21.0731.12585 


Księgowość

 1. JPK_VAT - W generowaniu pliku JPK_V7 wprowadzono zmiany obowiązujące od 1.07.2021. W pliku nie umieszcza się procedury "SW" oraz "MPP". Dodano procedury WSTO_EE oraz IDE, ale nie oznaczamy tymi procedurami faktur do 1.01.2022.
 2. PIT-5 - Dodano nowy typ wspólnika umożliwiający rozliczenie podatku z niepełnego roku podatkowego, lub według różnego procentu udziałów w ciągu roku. Opcja potrzebna najczęściej w przypadku zmian wspólników.
 3. JPK_PKPIR - Dodano możliwość eksportu księgi podatkowej za cały rok do jednego pliku. Poprzednio była tylko możliwość eksportowania księgi za poszczególne miesiące osobno. Eksport za cały rok dostępny jest z tabeli zestawienia rocznego.

Kadry i płace

 1. Dodano nowy raport w kadrach - Zestawienie nieobecności pracownika, który pokazuje dane potrzebne np. do prawidłowego wystawienia świadectwa pracy.
 2. Kadry i płace - Zmiana. Przeniesiono wartość składki na PPK płaconej przez pracodawcę, do podstawy opodatkowania do następnego miesiąca.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki Elzab - Dodano drukowanie pod paragonem w stopce jednocześnie numeru paragonu oraz numeru faktury.
 1. Terminal płatniczy Elavon - Umożliwiono komunikację z terminalami Elavon bez drukarki, np. Ingenico Lane3000. Dodano wykonywanie raportów zamknięcia dnia na terminalu. Dodano możliwość płatności BLIK.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprzedaż - W opcjach do sprzedaży dodano ustawienie w zakładce 'Faktury': 'Wystawiaj fakturę na płatnika bez pytania'.
 2. Opcja Wystaw - Dodano opcję 'Inteligentne przełączanie pomiędzy dokumentami' - taką samą jaka jest w panelu dotykowym.
 3. Barkody - W kolorowaniu listy barkodów kolorem czerwonym oznaczono barkody z mnożnikami, które mają niepoprawną cenę (nie dzielącą się z dokładnością do 1 gr.).

Kasa / Bank firmy

 1. Przelewy Elixir - Dodano możliwość zmiany terminu wykonania przelewów w chwili ich eksportu do pliku wymiany. Możliwe są opcje: dzień dzisiejszy, jutrzejszy lub wg rubryki "Data płatności".

Raporty

 1. Do raportu "Lista najlepszych odbiorców/ dostawców dodano pole z uwagami kontrahenta (informacje_1).

Inne

 1. Kurier DHL - Dodano możliwość wyboru lub zmiany kontrahenta na etykiecie.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano poniższe zakazy w gałęzi nr 57 "Modyfikacje dokumentów":
  - Po wydruku zakaz modyfikacji dokumentów PW.
  - Po wydruku zakaz modyfikacji dokumentów RW.
  - Po wydruku zakaz modyfikacji dokumentów 'Zamiany towaru za towar'.
  - Po wydruku zakaz modyfikacji dokumentów 'Przesunięcia m-mag wewnętrznych'.
  - Zakaz poprawiania po zatwierdzeniu w magazynie dokumentów PW.
  - Zakaz poprawiania po zatwierdzeniu w magazynie dokumentów RW.
  - Zakaz poprawiania po zatwierdzeniu w magazynie dokumentów 'Zamiany towaru za towar'.
  - Zakaz poprawiania po zatwierdzeniu w magazynie dokumentów 'Przesunięcia m-mag wewnętrzne'.
 3. Usuwanie danych - Dodano możliwość czyszczenia pustych linii w rejestrach. Program usuwa puste linie na początku i na końcu pliku, nie rusza natomiast tych, które są w środku tabeli i zostawia jedną linię pustą na końcu. Usuwanie pustych linii odbywa się również w rejestrach WZ i PZ oczekujących, która były pomijane dotychczas w funkcji usuwania danych. Dla tabeli dokumentów WZ, usuwanie pustych linii można uzyskać poprzez użycie opcji Ctrl+P.

Bistro

 1. Na wynos - Umożliwiono wydruk adresów na wynos dla rachunków zamkniętych. Poprzednio można było drukować adresy wynosu tylko dla otwartych rachunków.
 2. Raport kierowców - Dodano rozbicie wartości na informację o płatności na przelew.
 3. Bistro - Zmiana wyglądu okna 'Rachunek szczegółowo' pokazywanego podczas kończenia zamówienia w Bistro.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 czerwca 2021