Zmiany w programie 01-31.08.2021 - wersja 5.21.0831.12641

  


 Zmiany w programie od 01-31.08.2021 - wersja 5.21.0831.12641 


Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Zmiany w naliczaniu podatku od składki PPK pracodawcy.  Wartość PPK pracodawcy powinna być uwzględniana w podstawie do podatku dopiero w następnym miesiącu, po miesiącu w którym dokonano wypłaty wynagrodzenia. Do tej pory program doliczał tą wartość do podstawy opodatkowania w miesiącu w którym była wypłata.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne Emar - Dodano drukowanie uwag pod paragonem.
   
 1. Terminal płatniczy Elavon TLV z własną drukarką - Rozdzielenie sterownika Elavon TLV na dwa sterowniki z drukarką i bez drukarki.
 2. Terminal Elavon - Została podpięta opcja włączająca BLIK w programie.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Zmiana. Pozwolenie kasowania bez ograniczeń w przypadku dokumentów sprzedaży na SSPOS było zablokowane i nie można było skasować faktur (mimo, że jest ona domyślnie wyłączona dla użytkowników i trzeba sobie ją z rozmysłem włączyć). Odblokowano.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zakupy - Dodano możliwość regulowania dokumentu zakupu bezpośrednio z rejestru opcją Ctrl+C Regulacja dokumentu, tak jak jest to w przypadku dokumentów sprzedaży.

Kasa / Bank firmy

 1. Banki firmy - Dodanie eksportu przelewów do Credit Agricole.

Raporty

 1. Do raportu: Raporty\ Rotacja towarów\ Sprzedaż wg kategorii i grup towarowych dodano rubryki: symbol towaru i indeks towaru.

Inne

 1. Kopie danych - Dodano pliki wysłane do MF do kopii archiwalnej pozostałych danych.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 lipca 2021