Zmiany w programie 01-31.03.2022 - wersja 5.22.0331.13121

  


Zmiany w programie od 01-31.03.2022 - wersja 5.22.0331.13121


Kadry i płace

 1. Eksport do Płatnika - Dodanie eksportu informacji o PPK w wersji eksportu KEDU 5.4.
 2. Właściciele - Przy wprowadzaniu podstawy do zdrowotnego dla właściciela  dodano przycisk umożliwiający podpowiadanie kwoty dochodu z księgi podatkowej.
 3. Eksport do Płatnika - Dodanie eksportu kwot składki zdrowotnej - sekcja III<E>.
 4. Eksport do płatnika - Dodano pole REGON oraz nazwa skrócona dla ZUS w opcji F5 opis pracownika , aby była możliwość eksportu do płatnika DRA osobno dla każdego właściciela.
 5. Kadry i płace - Dodano zwolnienie z podatku dochodowego dla emerytów i rodzin wielodzietnych.

Eksport / import danych

 1. Eksport do Symfonia Format 3 - Dodano eksport dekretów.
 2. Eksport do Symfonia MK - Dodanie znacznika osoby fizycznej, kursu walut oraz opisu faktury zaliczkowej. Dodanie dokumentów zakupu oraz korekt sprzedaży. Dodano wysyłanie nazwy zdarzenia gospodarczego jako opisu dla faktur zakupu.
 3. Eksport do programu Rewizor - Usunięcie płatności odroczonej - RATY.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne - Rozdzielono formatki wyglądu dokumentów niefiskalnych oraz formatki kuponów gdyż były wspólne dla podstawowej i pomocniczej drukarki fiskalnej.
 2. Drukarki fiskalne - Umożliwiono drukowanie kuponów na drukarce pomocniczej. Poprzednio kupony były drukowane wyłącznie na drukarce podstawowej.
 3. Drukarka niefiskalna - Dodanie opcji umożliwiającej ograniczenie szerokości wydruku do określonej liczby znaków w linii podczas drukowania paragonu.
 1. Emulator wagi metkującej - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie wydruku etykiety.
 2. Terminale płatnicze - W przypadku wydruków przez drukarkę dodano opcję umożliwiającą zapytanie, czy drukować oryginał.
 3. Terminal płatniczy Sixpayment - Umożliwiono dostosowywanie szerokości wydruków z terminala do zdefiniowanej drukarki fiskalnej. Szerokość ustawiana jest tylko w sytuacji gdy potwierdzenia mają być drukowane na drukarce fiskalnej.
 4. Ekran reklamowy (klienta) - Zmodyfikowano opcje i sposób konfiguracji.
 5. Ekran reklamowy (klienta) - Dodano możliwość ustawienia ilości wierszy pozycji paragonu. Ponadto zwiększono szerokości pokazywanych nazw produktów do całego ekranu.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Umożliwiono zdefiniowanie numeru KP i KW na SSPOS.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury zaliczkowe - Dodano możliwość wiązania dokumentów WZ z zaliczkami wystawionymi w rejestrze dokumentów exportowych.
 2. Towary - Pokazano w liście towarów rubrykę z magazynu 'Opcje towaru', w starej i nowej wersji pobierania towarów.
 3. Opcja wystaw i Panel - W panelu dotykowym oraz w opcji wystaw w konfiguracji dodano ustawienie: Pytaj o kartę rabatową przy rozpoczęciu dokumentu.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - Dodanie nowej funkcjonalności. Powstała lista kont, które mają być ignorowane w identyfikacji podczas importu przelewu. Konto takie można wpisać do listy po wskazaniu pliku, w oknie spisu przelewów, pod klawiszem F5 lista ignorowanych kont.

Filie

 1. Filie - W opcjach filialnych (Miesiące⇒Instalacja, konfiguracja⇒Opcje⇒Współpraca filialna) dodano opcję: Przy imporcie z filii osobna konfiguracja importu MM dla każdej filii.

Inne

 1. Cennik - W konfiguracji cennika wysyłanego dodano możliwość zaznaczenia grup towarowych z których będą pobierane towary do cennika.
 2. Luki w numeracji - Dodano dodatkowe filtry na nr POS, nr unikatowy, nr doby.
 3. Karty rabatowe - Dodano nową opcję w naliczaniu punktów Za: Dowolną kwotę, która będzie naliczać określoną ilość punktów za dowolną wartość paragonu.
 4. Umowy stałe - Zmiana. Zastosowano przenoszenie symbolu towaru do dokumentu jeśli nie jest zaznaczona żadna z opcji "Wpisz nazwę miesiąca..."
 5. Kurierzy - Dodano drukowanie etykiety dla kuriera DPD z rejestru kontrahentów.
 6. Hasła i uprawnienia - Dodano uprawnienie: 4. Podczas wystawiania faktur \ Brak komunikatu przy sprzedaży poniżej ceny minimalnej.

Bistro

 1. Drukarki kuchenne - Test wydruków faktury niefiskalnej, paragonu i WZ przeniesiono na drukarkę kuchenną. Poprzednio drukował się na drukarce fiskalnej. Ponadto domyślne ustawienia umożliwiają ustawienie wzorców do szerokości drukarki kuchennej.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 28 lutego 2022