Zmiany w programie 01-30.04.2022 - wersja 5.22.0430.13209

  


Zmiany w programie od 01-30.04.2022 - wersja 5.22.04301.13209


Księgowość

 1. JPK_FA (4) - Dodano nowy format plików jpk_fa w wersji 4.
 2. KPiR - Dodano rozliczenia według udziału procentowego wspólnika.
 3. Akcyza na węgiel - Dodano nową deklarację AKC-WW w wersji 7, zmieniono formaty ewidencji. Przygotowano export do PUESC elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Eksport jest dostępny w rejestrze faktur pod klawiszem inne operacje, a następnie Ctrl+F6 zapisz w formacie.

Kadry i płace

 1. Eksport do Płatnika - Umożliwiono eksportowanie wartości PPK z poprzedniego miesiąca, jeżeli włączona jest taka opcja.

Eksport / import danych

 1. Eksport do CDN Optima - Zmieniono eksport WZ oraz PZ tak, aby były to dokumenty rozchodu/przychodu nie wchodzące do rejestrów VAT.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Inwentaryzator - Dodanie opcji zaawansowanej umożliwiającej zapytanie użytkownika, czy usunąć plik po odczycie z inwentaryzatora.
   
 1. Wagi metkujące - W przypadku długiego składu przekraczającego 300 znaków można ten skład wpisać do dodatkowych danych towaru o etykiecie "skład2" oraz "skład3". W ten sposób zwiększa się ilość znaków dla składu do maksymalnie (3*300)=900 znaków. Podczas programowania można jednak wysłać max 750 znaków. Nie jest więc konieczne przetrzymywanie składu w pliku.
 1. Emulator wagi metkującej - Dla SSPOS umożliwiono aby program co 5 minut aktualizował bazę towarów z serwera.
 1. Ekran reklamowy - Umożliwiono skalowanie obrazów w reklamach, zapisywanie parametrów okna zależne od numeru stanowiska, a nie użytkownika oraz obsługę tekstu w mazovi wraz z kodami UTF-8 zapisanymi szesnastkowo. Umożliwiono tworzenie kopii obrazu w pamięci by można było wymienić plik podczas edycji. Dodano natychmiastowe odświeżenie widoku przy takiej wymianie. Dodano możliwość ustawiania koloru tła zamiast obrazu.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja wystaw i panel dotykowy - Umożliwiono odłożenie dokumentów w opcji wystaw i panelu dotykowym w przypadku drukarek fisk. z wydrukiem na bieżąco.
 2. Towary - Modyfikacja nowej opcji pobierania towaru. Teraz zaznaczenie opcji pobierania towarów ze stanem/bez stanu nie działa na usługi (towary z zaznaczoną opcją 'L-usługi'). Żeby pomijać usługi w liście towarów należy zaznaczyć opcję 'Pomijaj usługi' w opcjach dodatkowych.
 3. Kody PKWiU oraz CN - W opcjach do towarów dodano możliwość włączenia słownika kodów CN. Słownik podpowiadała kody CN z możliwością wyszukiwania. Opcja działa w dialogu definicji towaru F5 oraz w magazynie w rubryce PKWiU/CN.

Inne

 1. Umowy stałe - Umożliwiono odświeżanie umów stałych danymi z magazynu.
 2. Kontrahenci - W kodach krajów dodano opcję spoza unii.
 3. Intrastat - Dodano nową wersję pliku.

Bistro

 1. Drukarki kuchenne - Dodano opcję w zakładce "Zakres produktów" drukarki kuchennej umożliwiającą wyłączenie druku na pozostałych drukarkach, gdy na aktualnym wydruku znajdzie się choć jeden produkt, oraz opcji umożliwiającej wydruk wszystkich pozycji, jeżeli na bieżącym wydruku ma być drukowany choć jeden produkt.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 marca 2022