Zmiany w programie 01.04. - 31.12.2020 - wersja 5.20.1231.12069

  


   Zmiany w programie od 01.04. do 31.12.2020. - wersja 5.20.1231.12069    Nowości                                                  

 1. Integracja z InPost - Dodano możliwość zintegrowania wysyłek InPost z programem. Definiowanie kurierów w Miesiące\ instalacja\ definiowanie\ kurierzy. Obsługa w dokumencie sprzedaży znajduje się pod klawiszem Ctrl+K
 2. Fiskaltrust - Umożliwiono stosowanie niemieckiej fiskalizacji w programie.
 3. Szybkie płatności - Dodano podstawową obsługę szybkich płatności (operator tPay). Więcej na ten temat znajduje się na naszej stronie.

Księgowość

 1. Ewidencja JPK - Umożliwiono wykazywanie paragonów z NIP-em otrzymanych z kas fiskalnych.
 2. Podatek VAT - Dodano możliwość wysyłania JPK_V7M/K z programu.
 3. JPK_VAT - JPK_V7M/K - Dodanie w fakturach zakupu opcji "MK" - metoda kasowa oraz "WEW" - faktura wewnętrzna umożliwiających oznaczenie faktur zakupu, które są eksportowane w pliku JPK_VAT. W fakturach sprzedaży dodano możliwość oznaczenia faktury jako faktury wewnętrznej na potrzeby raportowania w JPK_V7. Dodanie MPP w tabeli ewidencji JPK_VAT. Dodano znacznik RO w JPK_V7M/K dla zbiorczego zapisu paragonów. Dodano automatyczne zaznaczanie faktur zakupu RR - znacznik RR - i faktur importowych (spoza Unii) - znacznik IMP.
 4. Ewidencja JPK - Dodanie rubryk FP,RO,WEW,MK,VAT_RR. Dokumenty zafiskalizowane traktowane są jako faktury do paragonów. Dodano pobieranie sprzedaży bezrachunkowej ze znacznikiem WEW.
 5. Deklaracja VAT-7 - Dodano nowe opcje wypełniania (zaawansowane) uwzględniające zaznaczane w deklaracji znaczników osoba fizyczna lub niefizyczna oraz złożenie deklaracji lub korekta.
 6. KPiR i uwzględnianie w kosztach składek ZUS - Dodano możliwość wpisania jaki procent składek ZUS ma się wpisywać do KPiR (ustawiane dla każdej grupy pracowniczej osobno w konfiguracji grupy). W uwagach KPiR wpisywana jest informacja jaki procent ZUS został pobrany (tarcza antykryzysowa COVID-19)
 7. Deklaracja VAT-UE(5) - Dodano nową deklarację, która obowiązuje od czerwca 2020.
 8. Ryczałt - Dodanie stornowania nieuregulowanych dokumentów zakupów w ewidencji ryczałtu.
 9. Podpis kwalifikowany - Dodano możliwość zapamiętania PIN-u do karty przez program.

Kadry i płace

 1. PPK - Dodano raport na potrzeby PPK, z którego będą robione eksporty do TFI. W raporcie dla PPK dodano eksport dla Compensy. Do raportu do PPK dodano możliwość wysyłania zgłoszeń.
 2. e-Deklaracje - Zmiany schemy dla PIT-11 ORD-ZU z wersji 2.0 na 4.0; PIT-R zmiana schemy z 1.0 na 2.0; PIT-4R zmiana schemy z 1.0 na 1.2
 3. Dodano nowe deklaracje PIT-11(26), PIT-11K(26), PIT-4R(10), PIT-8AR(9), z załącznikami: ORD-ZU (3), PIT-R (20).

Eksport / import danych

 1. JPK_FA - W eksporcie dodano filtrowanie wg NIP oraz nazwy kontrahenta.
 2. Eksport do Symfonia - Dodanie eksportu zwrotów - jest to wykonywane, gdy włączona jest opcja eksportu paragonów. Dodanie znaczników JPK oraz GTU.
 3. Import faktur zakupu - Dodanie możliwości wskazania, które parametry opisowe towaru mają być wczytywane.
 4. Import faktury - Zmiana - Stawki VAT są teraz zawsze importowane przy włączonej opcji nie nadpisywania nazwy dla nowych towarów.
 5. Cenniki specjalne i kupony - F10 Import uniwersalny - Umożliwiono import wszystkich typów promocji.
 6. Eksport do sklepu internetowego - Dodano pola z magazynu: cena promocyjna brutto, cena promocyjna netto.
 7. Eksport Kaper/Fakir XML - Dodanie w eksporcie sekcji informującej o GTU oraz procedurze JPK_VAT.
 8. Eksport do Rewizor - Dodano eksport danych wymaganych w JPK_V7M (GTU, procedura JPK).
 9. Eksport do CDN Optima - W eksporcie dodano znaczniki dla ewidencji JPK_V7. Dodanie możliwości eksportu raportów fiskalnych. Rozdzielenie eksportu rejestru paragonów na eksport paragonów oraz eksport faktur dla osób umieszczonych w rejestrze paragonów.
 10. Eksport do CDN Klasyka - Dodanie w eksporcie faktur sprzedaży kodów GTU i procedury JPK. Dodano znacznik "RO" w raportach fiskalnych.
 11. Eksport do programu Raks XML R3 - wersja 48 - Dodanie elementów GTU i procedur JPK.
 12. Eksport do programu Ramzes - Dodanie GTU oraz procedur JPK.
 13. Import i eksport EDI - Uwzględnienie procedury jpk w imporcie/eksporcie EDI.
 14. CDN Klasyka - Dodanie w eksporcie faktur sprzedaży kodów GTU i procedury JPK.
 15. Eksporty do zewnętrznych programów - CDN, Raks, Wapro, Ramzes - dodanie informacji o eksporcie faktur do paragonów - znacznik "FP"
 16. Eksport do Rewizor, Ramzes, Optima, Raks, Buchalter, Wapro XML - znacznik "FP" dajemy teraz także dla faktur w rejestrze paragonów.
 17. Eksport do programu Buchalter - Dodanie GTU oraz procedury JPK. Zmiana identyfikacji faktur sprzedaży wg numeru niestandardowego - poprzednio identyfikacja była przez prefix/numer/sufix. Dodanie możliwości osobnego eksportu faktur zaliczkowych.
 18. Eksport do Super Księga Podatkowa - Dodanie w eksporcie znaczników JPK oraz GTU.
 19. Eksport do programu Finka - Uzupełnienie eksportu o elementy GTU oraz procedury JPK.
 20. Import faktury zakupu - Umożliwiono import pola kraj pochodzenia.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano nowy sterownik dla Kasy fiskalnej Aclass - Aclass KOS_ON.
 • Dodanie nowych aliasów kas fiskalnych ON-LINE firmy Posnet - Neo, Ergo, Bingo, Revo.
 1. Kasa fiskalna Farex Perła/Bursztyn - Dodanie opcji w konfiguracji kasy umożliwiającej wyłączenie komunikatów przy programowaniu o wykonaniu raportów oraz komunikatu o odczycie różnicowym po odczycie sprzedaży z kasy.
 2. Kasa fiskalna Posnet Neo/Revo/itd - Dodanie możliwości wywołania raportu miesięcznego na kasie bezpośrednio z programu.
 3. Kasa fiskalna Posnet Neo - Dodanie możliwości wczytania płatności przelewem" "Prz","PayU","PayPal" oraz "Int" podczas odczytu paragonów - dokładnie takie początki sposobów płatności na kasie.
   
 1. Drukarki fiskalne online - Paragony do kwoty 450zł z NIP-em są teraz traktowane jako faktury uproszczone i jest im nadawany numer wg numeratora faktur dla osób fizycznych.
 2. Drukarka fiskalna - Raport kasjera Z - Dodano podpowiadanie kwoty z poprzedniego utargu (lub kwoty zliczonej przy zakończeniu raportu) jako kwotę początkową w następnym raporcie.
 3. Drukarka niefiskalna 80mm - Dodanie możliwości wydruku raportu dobowego.
 4. Drukarki fiskalne - Wpłaty/Wypłaty, Raport zmiany - W pytaniu o kwotę z włączonymi nominałami zwiększono pola umożliwiając wpisanie większej liczby.
 5. Drukarki fiskalne Posnet - protokół posnet - Dodano opcję "Skrócona stopka" wyłączającą dodatkowe linie w stopce paragonu z wyjątkiem numeru systemowego.
   
 1. Inwentaryzator - Dodanie opisu inwentaryzatora oraz możliwości wpisania opisu konkretnego odczytu przez użytkownika. W tym celu należy włączyć opcję w opcjach zaawansowanych.
   
 1. Nowe wagi metkujące:
 • Waga etykietująca DIGI SM-300 - Dodanie wagi w liście wag. Jest to ten sam sterownik co SM-100/SM-100 LAN.
 1. Wagi Digi SM-100 (na porcie szeregowym) SM-300/500 - Dodano możliwość ustawienia znaczników drukowania daty spożycia, pakowania, sprzedaży.
   
 1. Emulator wagi metkującej - Dodanie przycisku z kropką do wpisania masy po przecinku.
 2. Emulator wagi - Dodano informację na wyjściu bez wystawienia dokumentu: "Czy chcesz wyjść bez wystawiania dokumentu? (były ważone pozycje, a nie zostały..."
   
 3. Nowe Wagi kalkulacyjne:
 •  Dodano wagę Fawag z protokołem ZOT-6 ENQ.
   
 1. Sprawdzarka cen - Dodanie przycisku pobierającego symulator sprawdzarki z internetu.
   
 2. Nowy Terminal płatniczy:
 • Dodano Terminal eService - Ingenico Desk/3500
 • Dodano Terminal ITCard z drukarką na protokole FROB (ECREFT)
 • Dodano możliwość obsługi przez nowy terminal ITCard/Planet.
 1. Terminal płatniczy eService - Dodano wywołanie raportu zamknięcia dnia z menu programu.
 2. Terminal ITCard - protokół FROG. Dodanie możliwości odczytu innych wydruków z terminala w przypadku, gdy terminal nie ma drukarki a wydruki są długie, np. wydruk parametrów.
   
 3. Sygnalizator - Dodanie nowego typu urządzenia jakim jest sygnalizator. Umożliwia wizualną obserwację stanu transakcji na stanowiskach samoobsługowej sprzedaży w postaci tzw. "koguta" zwykle w kolorze zielonym i czerwonym.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. W nowym SSPOS paragony wysłane kasują się po 60 dniach.
 2. Po weryfikacji odblokowano dodawanie nowego kontrahenta z poziomu SSPOS - jeżeli kontrahenta nie było, to zostanie dopisany na serwerze w prawidłowy sposób.
 3. Dodano opcję Wyślij/Odbierz wymuszającą komunikację (do tej pory była zaszyta w opcjach po klawiszu F12)
 4. POS - Dodanie opcji fiskaltrust.de (fiskalizacja niemiecka) w samodzielnym POS.
 5. Na stanowisku pos odblokowano opcję wyboru wzoru wydruku w opcji wystaw\ F9.
 6. SSPOS - Na serwerze SSPOS dodano opcje "wysyłaj kartoteki kontrahentów". Po włączeniu serwer przygotowuje wszystkie kartoteki do wysłania (długotrwałe), natomiast SSPOS pobiera sobie tę opcję z serwera. Jeżeli widzi, że jest włączona, to pobiera kartotekę kontrahenta w momencie wystawiania faktury dla firm.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - W nowej opcji pobierania towarów dodano możliwość skanowania po dodatkowym polu. Opcja nazywa się 'Dodatkowe skanowanie towarów' i znajduje się w konfiguracji.
 2. Towary - Dodano możliwość zaznaczenia towarom w magazynie wybranych opcji, dla konkretnych, całych grup towarowych.
 3. Opcja wystaw - Dodano opcję w konfiguracji: Czy połączyć magazyny: 'Nowa opcja pobierania towarów'.
 4. Opcja wystaw oraz Panel - Dodano możliwość wylogowania użytkownika po zakończonym dokumencie.
 5. Nowa opcja pobierania towaru - Dodano możliwość wyboru sortowania w liście towarów. Dodano domyślne ustawienia nr schematu używanego w różnego rodzaju operacjach (zakup, sprzedaż, panel,...) Do tej pory domyślnie zawsze pierwszy schemat był używany przy wszystkich typach operacji. Dodano taką funkcjonalność, że przy przejściu w pole wyszukiwania wpisany symbol zostaje przeniesiony do pola wyszukiwania i podświetlony.
 6. Panel dotykowy - Dodano możliwość sortowania towarów (np. podczas wyszukiwania ręcznego lub po wejściu do grupy towarowej). Do panelu dotykowego dodano stały przycisk 'Konfiguracja', obok przycisku wylogowanie i zegara. Dodano kolejny przycisk funkcyjny - 'Pobierz towar'.
 7. Tworzenie zamówień - Dodano nową funkcjonalność. Jeśli towar był tylko rezerwowany, a z rotacji nie wynikała ilość do zamówienia, to nie był pobierany na zamówienie do dostawcy (F8).
 8. Sprzedaż - Dodano pobieranie na dokument sprzedaży pozycji z Przesunięć otrzymanych.
 9. Wysyłanie seryjne dokumentów sprzedaży - Zwiększono pole na treść e-maila (z 500 do 1000 znaków) w seryjnym wysyłaniu dokumentów sprzedaży.
 10. Wysyłanie faktury mailem - W wysyłaniu dodano przycisk "F7 Plik" umożliwiający zassanie jakiegoś stałego dłuższego tekstu z pliku. Jest to potrzebne, bo dłuższe wiadomości mają większą wiarygodność, a w programie jest ograniczenie do 1000 znaków.
 11. Wzory wydruku na dokumentach sprzedaży - Dodano możliwość ustawienia poszczególnym kontrahentom jakie wzory wydruku mają być dla nich wybierane (tylko faktury krajowe, tylko płatnicy VAT). W przypadku gdy dokument spełnia warunki dokumentu płatnik-odbiorca, akcyzowego czy MPP to program osobno pamięta dla takich dokumentów ostatnio wybrany wzór wydruku. W innych przypadkach działa "po staremu" czyli pamięta ostatnio wybrany wzór wydruku.
 12. Towary - Do grup towarowych dodano definiowanie domyślnych GTU, na potrzeby JPK.
 13. Dokumenty - Procedura JPK jest możliwa do zdefiniowania dla grup towarowych - przy pobraniu towaru z odpowiedniej grupy procedura nadaje się sama. Umożliwiono pobieranie procedury podczas pobierania kontrahenta oraz wymiany kontrahenta na dokumencie - procedura przechowywana w rejestrze kontrahentów. Powstałą procedura "ogólna" możliwa do zaznaczenia w opcjach sprzedaży - jeśli nasza firma prowadzi np. tylko sprzedaż wysyłkową to można oznaczyć to w opcjach do sprzedaży i wszystkie dokumenty sprzedaży będą takie zaznaczenie otrzymywać. Dodano możliwość zaznaczenia procedury JPK w umowach stałych, oraz przenoszenie ich na dokument docelowy. Jednocześnie uzupełniono w umowach stałych GTU. Dodano możliwość zaznaczania procedury ze środka dokumentu, możliwość zaznaczania procedury podczas wystawiania umowy stałej oraz możliwość pobierania do umowy stałej procedury przypisanej kontrahentowi.
 14. Dokumenty - Uwzględnienie GTU. Dodano pokazanie GTU w liście towarów (nowa i klasyczna opcja pobierania towarów), dodano wyszukiwanie po GTU w nowej opcji pobierania towarów, dodano GTU do k99 (magazyn zbiorczy w opcji wystaw). Dodano możliwość oznaczania GTU we wpisach ręcznych.
 15. Protokół różnic - korekta stanów - Dodano przycisk (niewidoczny w podpowiedziach) SHIFT+F5 za pomocą którego można wyszukiwać towary 'po nowemu', tzn. podobnie jak w nowej opcji pobierania towarów.
 16. Mmag porównanie towarów - Dodano możliwość porównania i przenoszenia GTU.
 17. Faktura zakupu - Do części towarowej faktury zakupu (Tzak_dok) dodano pole 'Kraj pochodzenia'.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - Dodano przeglądanie dokumentów sprzedaży podczas ręcznej identyfikacji kontrahenta danego przelewu. Dodanie opcji umożliwiającej wyłączenie szukania kontrahentów w białej liście podatników wg konta bankowego. Umożliwienie identyfikacji przelewów przez indywidualny numer konta NRB. Zmiana wyglądu dialogu szczegółów importowanego przelewu, dodanie pokazywania numeru NRB.
 2. Eksport do banku - Dodanie eksportu do Santander Elixir-O zgodnego z KB.
 3. Eksport Elixir - Dodanie eksportu przelewów do Bank Millenium. Przerobienie eksportu przelewu do ING Śląski, na definiowalny przez użytkownika.
 4. Elixir eksport przelewów - Dodanie pola daty płatności i możliwości wstawienia go do eksportowanego pliku zamiast daty sporządzenia przelewu.
 5. Elixir - Dodanie eksportu definiowanego dla Alior banku. Podgląd jest teraz pokazywany na życzenie w końcowym komunikacie.
 6. Centrum Kart Płatniczych - Dodano możliwość wyboru skąd mają być pobierane dane dotyczące paragonów: z paragonów czy z raportów fiskalnych. W tabeli 'F7 konfiguracja'.

Raporty

 1. Zmodyfikowano raport: Analiza dla szefa\ Porównanie grup odbiorców. Dodano opcję: wykonaj raport w cenach netto.
 2. Dodano informację o przedpłatach w wyciągach z dokumentów sprzedaży, w raportach Analizy dla szefa\ Kiedy i co sprzedano oraz Analizy danych z fakt.zakupu.
 3. Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano opcję zaawansowaną umożliwiającą pobranie tylko dokumentów z wpisanym NIP.
 4. Raport Wyciągi\ Magazyn zapisy szczegółowo - Dodano rubrykę: Ilość przeliczeniowa oraz Jednostka przeliczeniowa.
 5. Raport Lista zadłużonych firm - Dodano rubrykę z informacją, czy jest płatność MPP.
 6. Specyfikacja załadunku - Dodano przesunięcia wysyłane.
 7. Kasa i windykacja\ Lista zadłużonych firm - Umożliwienie edycji odsetek, tak aby można ręcznie usunąć naliczone odsetki przy tych dokumentach, przy których nie powinny one być naliczane (np. noty obciążeniowe/odsetkowe - nie można naliczać odsetek od odsetek).
 8. Raport 'Powstałe płatności terminowe' - Dodano rubrykę 'NIP/PESEL'.
 9. Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano pola: procedura_jpk, gtu (nagłówek dokumentu), gtu (pozycja dokumentu).
 10. W raporcie: Raporty\ Analizy dla szefa\ Windykacja - oceń sprawność dodano przycisk 'Ctrl+C Regulacja dok.'. Działa tylko dla faktur spr. oraz WZ/OCZ.

Filie

 1. MM odebrane - W pobieraniu towarów do przesunięcia odbieranego z filii, w nowym oknie, umożliwiono kopiowanie/tworzenie nowego towaru.
 2. Filie - Dodanie GTU w cennikach wysyłanych i odbieranych (filie) oraz w porównaniu cennik-magazyn.

Inne

 1. Dystrybutory - Dodano opcję zaawansowaną umożliwiającą odczyt liczników dystrybutorów i wydrukowanie ich na drukarce fiskalnej tuż przed wydrukowaniem raportu zmiany. Ma to na celu uszczelnienie możliwych nadużyć ze strony pracowników.
 2. Kontrahenci - Dodano możliwość wybrania proformy w opcji F11 sprzedaj, w tabeli kontrahentów.
 3. Kontrahenci - Odnotowywanie informacji w notatniku kontrahenta. W wysyłaniu dokumentów mailem oraz wysyłaniu upomnień dodano info o inicjałach użytkownika oraz godzinie wykonania operacji. Dodano zapisywanie się w notatniku kontrahenta informacji o wysłaniu proformy w hotelu.
 4. Historia sprzedaży kontrahentowi - W opcji (CF3 w dokumencie sprzedaży) dodano pobieranie informacji z faktury sprzedaży eksportowej.
 5. Wysyłanie upomnień - Do wysyłania upomnień z programu dodano pola nazwa firmy i telefon.
 6. Wysyłka seryjna faktur do PDF oraz wysyłka seryjna i Ctrl+A - Dodano kreator, podobnie jak w upomnieniach i zmieniono typ wiadomości z plain text na html.
 7. Barkody - W liście definiowania barkodów zwiększono ilość pokazanych cyfr z 12 na 16. Dodano możliwość numeracji barkodu za pomocą numeracji towarów. Dodanie funkcji umożliwiającej przepisanie barkodu z jednego towaru na inny towar jako jego nowy barkod.
 8. Cennik specjalny - Dodano możliwość podglądu archiwum promocji.
 9. Cennik specjalny - Dodano możliwość ręcznego dodania promocji PromoMIX. Promocja działa na jednym zestawie.
 10. Cennik specjalny i promocja X+Y z innym towarem Y. - Umożliwiono, że towar X - może być z grupy/kategorii/magazynu.
 11. Promocje - Wyróżnik promocji w nazwie towaru na dok. sprzedaży. Dodano możliwość skonfigurowania gdzie ma być umieszczany ten wyróżnik (przed nazwą, zaraz po nazwie, na końcu nazwy). Możliwość skonfigurowania - tabela cenników specjalnych ⇒ Ctrl+F10 OPCJE.
 12. Promocje - W cennikach specjalnych dodano nowy typ promocji - progowa. Umożliwia zmianę ceny sprzedaży lub rabat w zależności od ilości sprzedanych towarów.
 13. Lista krajów pochodzenia - Dodano wyszukiwarkę.
 14. Hasła i uprawnienia - Dodanie zakazu ręcznej modyfikacji opcji Split Payment dla dokumentu.
 15. Hasła i uprawnienia - Podpięcie zakazów dotyczących dokumentów zakupu pod CTRL+A (Zmiana kontrahenta) w rejestrze dokumentów zakupu.
 16. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz: 49. JPK, E-deklaracje - Zakaz zapisywania JPK do pliku
 17. Hasła - Ctrl-P opcja serwisowa pokazywania uprawnień. Dodanie możliwości pokazywania uprawnień, które nie pytają się o hasło osoby uprawnionej do akceptacji uprawnienia.
 18. Hasła i uprawnienia - Uwzględniono zakaz: 9 Magazyn\ Zakaz modyfikacji/dodawania/usuwania barkodów podczas importu faktury zakupu (F4/F8/F9).
 19. Harmonogram zadań - W zadaniu "Import EDI" dodano możliwość importu z innego formatu.
 20. Dystrybutory paliw - dodanie sterownika Novaster.
 21. Drukowanie etykiet - Tam gdzie jest to możliwe, to nazwę nominału do ceny sprzedaży program bierze z definiowania cen sprzedaży (waluta).
 22. Etykiety elektroniczne - Umożliwiono dodanie pola z przeliczoną ceną w Euro zgodnie z ustawionym kursem w pliku wymiany.
 23. Wydruki - Ustawienia wzoru wydruku dla faktur teraz są zapamiętywane dla każdego stanowiska osobno.
 24. Raport niezgodności kartoteki towarowe - dokumenty - Dodano możliwość wybrania dokumentów na jakich ma działać raport.

Serwis

 1. Układy rubryk w serwisie - Teraz program przywołuje układ jaki był w momencie wyjścia z tabeli (urządzenia, zlecenia, raporty), chyba, że w międzyczasie ktoś wszedł w konfigurację serwisu i zmienił jego typ (wtedy układ jest przywoływany do podstawowego dla wybranego typu serwisu).

Bistro

 1. Restaumatic - Dodanie pola, które może zostać umieszczone na wydrukach, z godziną, na którą jest dostawa. Dodanie możliwości przypisania zamówień internetowych do stolika.
 2. Restaumatic - Umożliwiono wykorzystania systemu Restaumatica do komunikacji z innymi platformami zamówień internetowych.
 3. Restaumatic - Umożliwiono komunikację pomiędzy wieloma Bistro przy pomocy internetu. Dodano opcję pobrania zamówienia z pliku, FTP lub e-mail.
 4. Drukowanie dodatków na rachunku wstępnym - Dodanie możliwości skonfigurowania sposobu drukowania dodatków tak jak był w tej chwili sposób drukowania normalnych towarów.
 5. Napiwek - Dodanie pola napiwku. Kwotę można w tej chwili przypisać do rachunku otwartego. Suma kwot drukuje się na raportach kelnera, zmiany w rozliczeniu kierowcy, gdzie dodatkowo pomniejsza kwotę do rozliczenia.
 6. Na wynos - Umożliwiono dodanie godziny na wynos, gdy kelner ustawi godzinę na całe danie.
 7. Raport zmiany - Dodanie uprawnienia umożliwiającego zablokowanie wydruku raportu zmiany, gdy kelner ma otwarte rachunki. Poprzednio było tylko uprawnienie umożliwiające zablokowanie wydruku, gdy jakiekolwiek rachunki były otwarte.
 8. Raport zmiany - Dodanie opcji umożliwiającej wyłączenie pokazywania czasu pracy operatorów.
 9. Wydruki - Dodanie opcji zapisu konfiguracji wyglądu wydruków lokalnie na stanowisku zamiast na serwerze.

Hotel

 1. Rezerwacje - Umożliwiono dodanie, jako wpłaty do rezerwacji, już istniejącego paragonu. Wraz z funkcją "F10 Usuń" umożliwia przeniesienie opłaty paragonowej z jednej rezerwacji na inną.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 marca 2020